(не) само за лидери

Уилиям Бранхам: Едно възкресение

През лятото брат Бранхам бил поканен в един табернакъл, за да предава библейски уроци. Участвали от различни краища на брой до 25000 души. Те нощували в палатки, в камиони или в леки коли. В един кръг от 50 километра не можело да се намери незаета стая.

Последната вечер, в момента когато Бранхам слизал от подиума, един шофьор на болнична кола извикал колкото можел по-високо: “Брат Бранхам, моята пациентка почина, не искаш ли да дойдеш?” Някой извикал: “На пътя му стоят 2000 души, няма да може да прескочи.” Тогава четирима силни мъже го взели помежду си и го завели до болничната кола. Сърцераздирателна сцена. В колата коленичил възрастен човек и казал: “Братко, майка ми умря.” Бранхам се обърнал към мъртвата, хванал я за ръката и казал: “Тя страдаше от рак, нали?” Човекът потвърдил и после извикал: “О, Боже, върни ми моята майка.” После настъпила гробна тишина. Сега брат Бранхам се помолил: “Всемогъщи Боже, Ти носителю на вечен живот, Ти, който даваш добрини, моля Те в името на Твоя скъп и любим Син Исус Христос, върни живота на тази жена.” Ненадейно бледата ръка на мъртвата уловила ръката на Бранхам. Опънатата от смъртта кожа на челото започнала да се набръчква. След това тя се изправила с помощта на брата. Учуденият син видял станалото, прегърнал майка си и извикал: “Майко, слава на Бога, ти си пак при мен.” Бранхам се опитал да излезе през вратата на колата, за да се върне в табернакъла, но шофьорът му казал, че излизането му е невъзможно поради натиска на навалицата към вратата. И той пуснал брата да излезе през един прозорец, държейки палтото си пред лицето си за да не могат да го забележат.

Уилиям Бранхам: Появяването на ангела

В Библията се описват много явявания на ангели. В Псалм 34:7 се казва: “Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя.” Хубав пример е 4 Царе 6:17. И Елисей се помоли, казвайки: Моля Ти се, Господи, отвори очите на слугата ми Гиезий, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето, хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей.”

За явяването на ангела брат Бранхам съобщава следното:

“Не ще забравя никога 7-ми май 1946. Беше вечер към 11 часа. След като свърших да се моля, съзрях в стаята си светлинен лъч. Когато стана голяма светлина, видях пак познатата звезда. Веднага чух някой да се приближава към мен. Видях краката на един мъж. Той беше с висок ръст, облечен с бяла дреха. Беше без брада, косите му падаха до раменете. Красиво лице сияеше насреща ми. Той видя, че го гледах уплашен и заговори: „Не бой се, аз съм изпратен от присъствието на Всемогъщия Бог, за да ти кажа, че Бог ти е дал дарба на изцеление чрез вяра за хората на земята. Ако бъдеш искрен и послушен, и ако можеш да накараш хората да ти вярват, то нищо не ще може да противостои на молитвата ти, даже и ракът.“

Той ми каза още много неща, които не мога да предам. После изчезна, и от тогава ми се явяваше често, като говореше с мен. Някога се явяваше и в присъствието на други.

Естествено, че продължих да се моля за болни. Лекарят е човек, а Бог е Всемогъщ. Изцеленията, които последваха, бяха многочислени. Слепи, глухонеми и всевъзможни болни бяха изцелени. Хиляди свидетелства на изцеления могат да се проверят. В мене няма сила за изцеление, аз съм безпомощно същество, докато почувствам Божието присъствие.

Моят небесен водач ми каза да водя хората към покаяние. Това е, което се опитвам да върша. Мъчнотията е в това, да уповаваш на Бога абсолютно и да разчиташ на Божието действие, ако твоето минало е в ред, и ти имаш уверение за прощение на твоите грехове.

Никой смъртен не може да претендира, че може да върши чудеса. И аз съм само един смъртен човек. Аз не зная колко време ще ми даде Бог да работя за Него. Но с Неговата милост ще служа на Неговия народ, докато ми е позволено да живея. Желая да дам следните две наставления на търсещите изцеление, които трябва безусловно да се следват, щом се очаква помощ от Бога:

1. Вярвай на това известие, което ти давам, както и че дарът на изцеление е средство предвидено от Бога за теб.

2. Обещай от днес нататък да живееш за Бога от цяло сърце.

Бог благославял Бранхам по чуден начин. За около 3 часа станали толкова много изцеления, че съобщенията биха изпълнили няколко книги. Вестта за изцеленията се разпространявала с голяма бързина. Писали вече от най-отдалечените кътове на страната. Някои видяли Бранхам във видение и дошли в града му, за да питат, има ли човек с такова име

Уилиям Бранхам: Първа евангелизация

Тя започнала на 14-ти юни 1946. В един голям шатър проповядвал брат Бранхам. Множеството слушало внимателно. Тази вечер се молили за 18 души. Между тях бил един мъж, който много години бил сакат. След като се молили за него, той се изправил, плеснал с ръце и тичал наоколо без ничия помощ. Един сляп прогледал и много глухи прочули.

На следващата сутрин помолили Бранхам да посети една болна в психопатологичното отделение на болницата в града. Тя била луда, но след молитвата оздравяла и после я изписали. После Бранхам отпътувал при една жена страдаща от рак и тежаща само 40 килограма. След молитвата тя оздравяла, можела да се облече и да си отиде в къщи. На другия ден той посетил една жена, която била парализирана от дясната страна. Той се помолил над нея и й заповядал в името на Исус Христос да стане. Тя послушала, надигнала дясната си ръка през главата си и можала да се изправи без ничия помощ, като тичала насам-натам из стаята. Също и гласът й бил напълно изгубен, но се възвърнал.

Когато съработниците на Бранхам същата вечер се върнали, намерили шатъра препълнен. Мнозина стояли вън на дъжда. Мнозина получили изцеление. Въпреки дъждовното време, всяка вечер идвали все повече хора. Една неделя вечер довели един пастир негър напред, който бил сляп с двете си очи, и когото мнозина от присъстващите познавали. След като Бранхам се молил с него, негърът извикал: “Брат Бранхам, аз виждам ръката ви,” после погледнал нагоре, видял светлините и извикал пак: “Славете Бога, аз мога да преброя светлините.” Всички славели Бога за голямото чудо, което станало.

Една жена, която отблъснала действието на Святия Дух за покаяние и си излязла, не била изминала и 100 крачки и, като получила сърдечен удар, паднала в безсъзнание на тротоара. Прибрали я в близкия хотел и повикали Бранхам. Той се помолил за нея, тя станала и изповядала, че се противопоставила на Божия повик. Службите трябвало да бъдат продължени с още много дни поради големия прилив на хора. Моли ли се за една 70-годишна болна от рак в носа. След една седмица тя пак се явила и разказала, че била здрава.

Един пастир с парализирани ръце се молил за милост. Веднага след молитвата той почувствал сила, вдигнал ръцете си във въздуха и прославил Бога. Много глухонеми в събранието се учили да говорят и повтаряли думите, които им казвали. Една жена, дошла с патерици, славела Господа за изцелението си. Друга жена, страдаща от схващане на челюстта и от подагра, оздравяла на място. Сега можела без усилие да отвори и затвори челюстта си. Така се умножавали изцеленията, които ставали предмет на разговори из целия град.

Поради многото търсещи изцеление, Бранхам трябвало да се моли често до два часа сутринта. Това продължавало месеци наред, понеже съчувствието му за болните не му позволявало да изпрати хората неизцелени.

Тези евангелизаторски служби завършили на 25-ти юни същата година. Тогава получил телеграма с молба да се моли за едно тежко болно момиченце. Когато пристигнал и допрял тялото му с ръката си, детето оздравяло. По-късно Бранхам се върнал, за да проведе вечерна служба в голямата аудитория, където слушали около 12000 души.

СКАНДАЛИТЕ в Православната Църква

Най-лошата засега година

“Най-лошата засега година“: Първите 50 страни, в които е най-трудно да си християнин

Ислямският екстремизъм вече има съперник, според 2017 World Watch List

За трета поредна година преследването на християни по цял свят постави нов рекорд

Джереми Уебър, Christianity Today

Но основната причина, ислямският екстремизъм, сега има съперник: етническият национализъм. Така според Световният списък за наблюдение от 2017 г. (WWL), издаден днес от Open Doors, все повече тревожни процеси се забелязват не само в Близкия изток, но и в други части на Азия. Тъй като този списък съвпада с 25-та годишнина на организацията, Open Doors публикува анализ на тенденциите за преследване за последната четвърт от века. Ежегодният списък изследва натиска, на който са подложени християните в пет сфери на живота (личен, семейство, общност, национален и църковен), плюс нива на религиозно мотивирано насилие, за да определи 50-те страни, където „християните срещат най-големи гонения“.

Неотдавнашни репортажи за подреждането на страните според WWL, отразени от Christianity Today, отбелязаха как Северна Корея вече има конкуренция, както и фактът, че списъкът цели изразяване на eфективен гняв и показва на подложените на гонения вярващи, че те не са забравени.

За 25 години на описване и подреждане на политическите и обществени ограничения върху религиозната свобода, на които са подложени християните по света, изследователите от Open Doors определят 2016-та като „най-лошата засега година“

„За трета поредна година гоненията по света се увеличават, показвайки колко несигурна е станала ситуацията“, посочва Open Doors. „Страни в Южна и Югоизточна Азия бързо скочиха до недостигани досега нива и сега са съпоставими с региони с толкова голямо насилие, както Близия изток и страните на юг от Сахара в Африка.“

Откритията и тенденциите, отбелязани от Open Doors са поразяващи:

 • Почти 215 милиона християни са подложени на големи, много големи или крайни форми на гонения.
 • Северна Корея остава най-опасното място да си християнин (за 14 поредни години)
 • Ислямският екстремизъм остава причина номер едно за гоненията и е отговорен за иницииране на преследване и конфликти в 35 от 50-те страни в списъка за 2017-та година.
 • Етническият национализъм бързо се превръща в основен причинител на гонения. „Докато на Запад това става под формата на борба срещу статуквото, в Азия то е насочено срещу малцинствата и е подпомагано от драматичен религиозен национализъм и несигурност в управлението. Често срещано – а и лесно – за нововъзникващите правителства е да получат бърза подкрепа чрез намиране на изкупителна жертва в лицето на християните.“
 • Пълният брой на случаи на гонения в 50-те най-опасни страни се е увеличил, показвайки че гонението на християни в световен мащаб е нарастваща тенденция.
 • Най-много насилие се упражнява в Пакистан, който стигна до №4 в списъка с ниво на насилие „надхвърлящо дори това в северна Нигерия.“
 • Убийствата на християни в Нигерия са се увеличили с повече от 62 %.
 • Убийствата на християни са географски по-разпръснати, отколкото в миналото.
 • Най-лошата тенденция е в Мали, която премина от №32 до №44 в списъка.
 • Азия е новият център на загриженост с рязко покачващи се гонения в Бангладеш, Лаос и Бутан, и Шри Ланка която влиза за първи път в списъка.

Open Doors отбелязва, че Индия е стигнала до най-високото си място, $15, сред продължаващия възход на индуистки национализъм. „Има сведения за около 40 инцидента средно на месец, сред които бити пастори, изгорени църкви и измъчвани християни“, посочва Open Doors. „От 64 милиона християни в Индия, приблизително 39 са подложени на директни гонения.“

В централна Азия гонения избухват поради ислямския екстремизъм и правителствени опити той да бъде ограничен. „В много страни нападения от страна на правителството над християнски домове се е увеличил, а някои християнски книги са забранени“, посочва Open Doors, “а изискването за членство за регистриране на църква се е удвоило което е довело веднага до поставянето на много църкви извън закона.“

Десетте страни, където е най-опасно и трудно да се практикува християнската вяра са:

 1. Северна Корея
 2. Сомалия
 3. Афганистан
 4. Пакистан
 5. Судан
 6. Сирия
 7. Ирак
 8. Иран
 9. Йемен
 10. Еритрея

Йемен е единствената нова страна сред първите десет, изместила Либия.

През последните 25 години само три страни са оглавявали списъка: Северна Корея (2002 – 2017), Саудитска Арабия (1993-1995; 1998-2001), и Сомалия (1996-1997).

Десетте страни с най-силни гонения за 25-те години на изследвания са:

 1. Северна Корея
 2. Саудитска Арабия
 3. Иран
 4. Сомалия
 5. Афганистан
 6. Малдиви
 7. Йемен
 8. Судан
 9. Виетнам
 10. Китай

Шест страни присъстват в двата списъка – знак за тревожна стабилност на гоненията, посочва Open Doors.

Данните на WWL са съставени от доклади от 1 ноември 2015 до 31 октомври 2016 г. Годишният списък е преминал одит от Международния институт за религиозна свобода.

Open Doors определя гонение като „всяка форма на враждебно отношение в резултат на идентифицирането с Христос“. „Християните остават сред най-преследваните религиозни групи в света“, посочва изследването. „Християните в световен мащаб продължават да рискуват да бъдат хвърляни в затвора,  да загубят дома или притежанията си, да бъдат измъчвани, обезглавявани, изнасилвани или дори убивани в реултат от тяхната вяра.“

Списъкът на Open Doors е най-точното и пълно изследване, достъпно за преследваните християни,“ казва Дейвид Къри, президент и директор на Open Doors (САЩ). „То изчислява не само смъртните случаи, изнесени в новинарските емисии, но и на всеки един случай на насилие.“ Двадесет и пед годишното изследване показва къде исторически са били и все още са най-нестабилните области за живеене на християни.

По материали на ChristianityToday.

« Previous Entries