СТАНОВИЩЕ на учителите по повод ПМС №100/08.06.2018 г.

ОБРЪЩЕНИЕ на учителите, подписали Становището към ПМС №100/08.06.2018 г., събрало над 6300 подписа подкрепа

До Министъра на образованието
До членовете на комисията по образованието и науката към НС

ОБРЪЩЕНИЕ
от
учителите на България, подписали Становището по повод ПМС №100/08.06.2018 г.

Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Комисията по образованието към НС

През това лято бяхме свидетели на пореден опит за прокарване на важен за цялата система Проект за промени в ПМС 100, който бе предвидено да бъде приет без реално обществено обсъждане, заради неподходящия период. Като учители, които желаем да останем в системата на образованието, недопускайки предефиниране на самото съдържание на професията ни, бихме искали да се обърнем към Вас със следните искания за преразглеждане на внедряваните политики.

I. Промените в ПМС №100/08.06.2018 г.
Във връзка с внесеното от нас Становище по повод обсъжданите промени в ПМС №100/08.06.2018 г., отново искаме ясно да заявим, че сме притеснени от новата за нас роля на рестриктивен орган. Не приемаме внушението, че Училището като институция може да изпълнява полицейски функции със събиране и предоставяне на данни на учениците ни на ДАНС и проследяване и тормоз над семействата под флага на неясната дефиниция за „дете в риск“.

Обходите на домовете, залегнали в ПМС100, противоречат на длъжностната ни характеристика, според която ние като учители носим отговорност за опазване здравето и живота на учениците по време на учебния процес и никъде другаде извън училище. С настоящото Постановление, ние виждаме опит за намеса в българското семейство, прехвърляне на родителските отговорности върху нас учителите, възлагане на неясни и несвойствени за нас функции.

Като хора, които са завършили като минимум висше образование и са получили педагогическа правоспособност, ние знаем съвсем точно съдържанието на нашата професия и не сме склонни под никаква форма да позволим подобна подмяна, особено по инициатива на МОН, да припомним абревиатурата – Министерство на Образованието и Науката, а не на социалните политики, полицейските практики и др.

Използваме този формат, за да припомним нашите искания, които вече бяха представени в самото Становище:

1. Във всички училища да бъде финансирано от МОН създаването на е-дневник, чрез който да е възможна връзката учител-ученик-родител. Всеки учител да разполага с предоставено от училището е-устройство, чрез което да внася оценки и отсъствия, да уведомява за класни и контролни работи и др. Уведомяването на родителите за евентуални отсъствия на децата им да става не от учителите, а от администрацията на училището именно чрез системата е-дневник.

2. Категорично не сме съгласни с предложението за създаване на втори „екип за превенция“ и със задълженията на членовете му. В ДГ/училищата вече има изградени и действащи „екипи за обхват“, не виждаме нужда от допълнителни такива, затова искаме от Постановлението напълно да отпадне идеята за такъв екип.

3. Настояваме да не се поставят за обществени обсъждания документи с подобно изключително важно за обществото ни съдържание в периода, когато колегите ползват заслужените си отпуски. Намираме това за опит за прокарване на нежелани политики без реално обсъждане. Всички наредби и законодателни промени, изискващи обществено обсъждане, да бъдат предлагани извън летния период и изпитните сесии през януари, май и юни. С това ще се демонстрира истинско уважение към учителското съсловие, каквото ежедневно декларира като важност Министър Вълчев в медийните си изказвания.

4. МОН да направи стъпки към необходимите законови промени, така че да бъде осигурена вътрешна жива охрана и видеонаблюдение в училищата, като отговорността за живота и здравето на учениците бъде разбирана комплексно и най-после да се включат в тези дейности и служби, които ефективно могат да съдействат за безопасността на децата.

II. Промени във формата на атестиране
Изказваме принципната си подкрепа за нуждата от атестиране. В същото време, смятаме, че формата на атестиране следва да се прецизира, като даваме следните предложения:

1. Атестирането на учители и директори да става само и единствено по атестационната карта, която е в Наредба 15 на МОН. Да няма допълнителни критерии, които самото училище/ДГ да поставя, нито друга форма на субективизъм.

2. В комисията за атестиране на учителите, педагогическите специалисти от институцията на работодателя да се предлагат с писмена мотивация и кандидатурите им се гласуват на педагогически съвет.

3. В комисията за атестиране на директорите да има един представител на Настоятелството, Родителския актив, който да бъде избран от самите родители.

4. При атестирането на директорите да има и АНОНИМНА онлайн анкета на учителите за работата на директора по определени критерии.

5. При атестирането комисиите да включват в оценката си и доказателства от ВСИЧКИ придобити квалификации, курсове и награди, а не само за последните четири години. Последното е особено важно при първата атестация, с оглед на един истински обхватен поглед върху дейността на съответния учител и педагогически специалист. Всички международни и национални отличия, почетни отличия, като „Неофит Рилски“, да се вземат под внимание при всяка атестация.

6. Смятаме за редно учителите от всеки образователен етап да бъдат атестирани от проверяващи с опит в съответния образователен етап и със съответното образование.

НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов:„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

НА 7.09.2019 – НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В:

БЪЛГАРИЯ в 19 града: https://www.facebook.com/events/2307763192812981

 1. София – в 12:00 – пред консулството на Норвегия – https://www.facebook.com/events/2645134938839210/
 2. Варна – в 12:00 – козирката и шествие до Норвежкото консулство във Варна – https://www.facebook.com/events/2360051800740662/
 3. Пловдив – 9.30 АВТОПОХОД – старт от паркинга на кръговото на SPS до Метро, Тракия до гр. София с включване в националния протест пред Посолство на Кралство Норвегия –https://www.facebook.com/events/2619745924716096/
 4. Бургас – в 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/488846665013824/
 5. Пазарджик – в 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/1267153733445164/
 6. Петрич – в 11:00 пред Кметството – https://www.facebook.com/events/2087328661560755/
 7. Благоевград – АВТОПОХОД в 17:30 сборен пункт ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 8. Сандански – АВТОПОХОД в 18:00 паркинг Техномаркет – https://www.facebook.com/events/657094071466479/
 9. Плевен – 10:30 поход от паметника в началото на градската градина (срещу музея) до театъра. + 17:30 АВТОПОХОД в 17:30 паркинг „Практикер“ – https://www.facebook.com/events/1179564302230939/
 10. Левски – 17:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/1242323289278511/
 11. Ямбол – 18:00 – АВТОПОХОД – старт паркинг на м-н Технополис – https://www.facebook.com/events/880007302386055/
 12. Стара Загора – 18.00 пред областна администрация / синдикален дом/ – https://www.facebook.com/events/382672745725560/
 13. Сливен – 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/2225113617801307/
 14. Кърджали – 18:00 пред паметника на Васил Левски с шествие в центъра на града – https://www.facebook.com/events/372854806737512/
 15. Русе – 18:00 от Вазата до паметник на Свобода – https://www.facebook.com/events/407163599915226/
 16. Перник – 17.30 АВТОПОХОД – старт паркинг Кауфланд, кв. изток – https://www.facebook.com/events/360730701513470/
 17. Монтана – 17:30 – Чешмичката пред Общината, пл. Жеравица – https://www.facebook.com/events/450653445521845/
 18. Смолян – 12:00 – АВТОПОХОД сборен пункт разклона за Пампорово (табелата с мечето) – https://www.facebook.com/events/367498357498543/
 19. Добрич – 12:00 – пред областна управа – https://www.facebook.com/events/786011285187067/

В СВЕТА (България + 16 държави):

 1. Протест в НОРВЕГИЯ – Осло – пред Парламента в 12:00 – https://www.facebook.com/events/2380690382187327/
 2. Протест в АВСТРИЯ – Виена – организирано от „Step up 4 Children’s Rights“ https://facebook.com/events/2387866164867936/
 3. Протест в ДАНИЯ – Копенхаген и Аархус, /организирано от Mikkel Meinike Nielsen и Kenneth Lau Jakobsen/ – https://www.facebook.com/events/1422646951219835/
 4. Протест в ЛИТВА – Вилнюс – 12:00 организирано от Sąjunga Vardan Šeimos – https://www.facebook.com/events/2415737351843427/
 5. Протест в ИСПАНИЯ –  А Коруна – 11:00 пред норвежкото консулство / организирано от Asociación ex- marinos Noruegos Long Hope/. –  Бенидорм – 11:00 пред норвежкото консулство организирано от Alejandro Garcia/.
 6. Протест в СЪРБИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 7. Протест в ИТАЛИЯ –  Рим – пред консулство на Норвегия – организирано от Асоциация GESEF/genitori separati dai figli/
 8. Протест в КАНАДА –  /в момента се уточнява информация/
 9. Протест в АМЕРИКА: USA CPS Protest – Медийна он-лайн кампания във всички щати. Организирано от Operation Cps Accountability and Family Law Reform – https://www.facebook.com/events/351608042409723/
 10. Протест в ИРЛАНДИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 11. Протест в НОВА ЗЕЛАНДИЯ – 12:00 Аукланд – организирано от /Unite as a Nation and SAVE our TAMARIKI/ –  https://www.facebook.com/events/2334270436621614/
 12. Протест в ПОЛША – Варшава – 13:00 Палас Замковий https://www.facebook.com/events/895966890778530/
 13. Протест в РУСИЯ – 14.09. – Санкт Петербург и Москва /пред норвежкото консулство/.
 14. Протест в ГЕРМАНИЯ – Берлин /организирано от CitizenGO.
 15. Протест в РУМЪНИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 16. Протест в ХАВАЙ –  /в момента се уточнява информация/

НА 16.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе ПРОТЕСТ НА УЧИТЕЛИТЕ, който изцяло подкрепяме.

НА 17.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе ПРОТЕСТ в подкрепа на българският баща Чавдар от Шумен. В този ден в София ще се гледа делото му, на което ще се решава, дали неговите две деца, ще бъдат отведени от норвежката служба за „закрила“ за да ги предаде в приемни семейства в Норвегия, тъй като майката по всяка вероятност ще влезе в затвор заради корупция.

НА 28.09.2019 – в СОФИЯ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ, като в София се очаква да дойдат хора от цялата страна.

На 28-29.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В БЪЛГАРИЯ: “SOCIAL CHILD KIDNAPPING – THE HIDEN WAR AGAINST FAMILY INSTITUTION”! С участието на редица местни и международни специалисти в областта на борбата за защита на семейството и децата, адв. Владимир Шейтанов, адв. Петър Николов, адв. Илияна Мавродиева – Габриеле Куби, Мариус Реойкерс и други!

==============================================================================

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ВАС – журналисти, репортери, фотографи, ПРЕДИ ВСИЧКО КАТО РОДИТЕЛИ, които имат семейства и деца! Призоваваме тези от Вас с будна гражданска съвест и позиция, да дойдете и да отразите събития и протести подобаващо!

ПОМОГНЕТЕ НИ! ПОДКРЕПЕТЕ НИ! ОТРАЗЕТЕ НИ! ТАКА КАКТО ЦЯЛ СВЯТ ГО НАПРАВИ!

Нека заедно спрем тази огромна заплаха за националната ни сигурност! Нека заедно спрем ГЕНОЦИДНАТА ПОЛИТИКА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА И ДЕЦА!

ЗАПОМНЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! ЗАПОМНЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЕТЕ ТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ! И НЕКА ГОСПОД НИ ПАЗИ И НИ ПОМАГА!

07 Септември 2019 година.
НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов:
„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

С уважение,
Гражданско движение с над 150 000 български родители,
Членове на ФБ група „НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“
Сдружение РОД – “Родителите Обединени за Децата”.
media@rod-bg.org
https://rod-bg.org
https://daspasimdecatanabulgaria.com/

За контакти:
Михаела Божанкова – София, 088 20 40 222

Разпити заради брошури срещу линията за деца

БРЦК: Разпитват ни заради брошури срещу линията за деца
Има НПО-та, чиято дейност са децата ни заради финансов интерес, твърдят те

Родители излязоха на протестни шествия срещу Националната стратегия за детето в няколко града в страната. В София те се събраха при НДК и тръгнаха към Министерски съвет, а след това към пл. „Народно събрание“ и скандираха „Долу ръцете от нашите деца“.

Христо Лафчиев, един от говорителите на протеста заяви, че българите винаги са се идентифицирали образованието, науката, читалищата и армията. Те са против „джендър идеологиите“. Лафчиев предложи на участниците в шествието да бъдат създадени „комитети по места“, които да се отзовават при сигнали за незаконно отнемане на деца. Той посочи, че на 9 юни ще се проведе нов протест. Тогава се очаква недоволните граждани да преминат пред сградите на норвежкото и на холандското посолство в София. Поводът е историята, разказана от телевизионен водещ за българско дете, настанено при гей двойка в Холандия.

6 души са викани на разпит в МВР като свидетели заради сигнал за действия срещу създадената Национална телефонна линия за деца 116 111 към Държавна агенция „Закрила на детето“ и социалните политики. Подаденият сигнал все още бил на етап „проверка“.

Това стана ясно на пресконференция, дадена от представители на Български родителски централен комитет (БРЦК) „Разбунена София“ и други граждански организации. Групата в социалната мрежа е създадена от граждани срещу Проекта за Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г., чрез която се цели у нас да се въведе ювенален закон за детето. В основата му стои ювеналната юстиция, която е насочена срещу традиционното семейство, обясняват от БРЦК.

На пресконференцията в БТА представители на Комитета заявиха, че са загрижени за антисемейната същност на приети напоследък законодателни промени и политики, повдигнаха въпроса за радикалното вмешателство на някои НПО-та и държавата в личния и семейния живот на българите и техните деца.

Христо Лафчиев, един от привиканите за разпит във връзка с разпространени информационни листовки, постави въпроса – дали по разследването има дадено разрешение и се експлоатират 24 СРС-та и дали по случая работи Специализираната прокуратура.

По думите му той е разпитван за нарушаване доброто име на социалната система за закрила на детето, призоваване към убийство, насилствено сваляне на конституционния ред и за изповядване на антидемократични идеологии. Той отрече всички обвинения, но потвърди, че е автор на част от текстовете в брошурите.

Лафчиев каза, че чрез привикването на разпит се отнема спокойствието на гражданите и тези действия са „добре изчислен тормоз“.

По думите на адвокат Виктор Костов се прави опит да бъде „смразено“ правото на мисъл на гражданите и се нарушават техни законови права, уредени и в Конституцията.

Според гражданските организации срещу тях действат част от НПО-тата, чиито обект на дейност са правата на децата заради голям финансов интерес.

По думите на участниците въведената правна категория „права на детето“ третира децата като отделени от естествената семейна среда и родителска грижа. По този начин се противопоставят децата на техните родители, което е пагубно за функционирането на едно семейство.

По публикацията работи: Анисия Иванова

На 07 Септември 2019 година ще се проведе: НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов „СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА! Очаквайте информация…

СТОП НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

До всички местни и световни медии
От над 150 000 БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ, членове на
“НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.”
и Сдружение РОД – “Родителите Обединени за Децата”.

„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

Задава се нещо страшно по нашите български земи!

ЗАЛИЧАВАТ БЪЛГАРИЯ! И СЕГА Е РЕД НА УНИЩОЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО! ПОСЯГАТ НА ДЕЦАТА!

Затова ние, над 150 000 БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛИ, членове на “НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030 г.” казваме:

КАТЕГОРИЧНО НЕ НА ГЕНОЦИДА ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО!

Ние и нашето неформално гражданско движение влизаме в историята като ПЪРВИТЕ, които дадохме тласък на протести в СВЕТОВЕН МАЩАБ. Ние, 150 000 български родители, призовахме ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА да застанат рамо до рамо с нас и да се присъединят към:

НАЦИОНАЛЕН, МЕЖДУНАРОДЕН И МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛЕН ПРОТЕСТ „СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

Протестът ще се състои в цял свят на 7 септември 2019 г.!

Вярваме, че ЗАЕДНО ЩЕ СПРЕМ ГЕНОЦИДА ВЪРХУ СЕМЕЙСТВАТА НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, НО И В СВЕТА! НЯМАМЕ ДРУГ ИЗБОР ОСВЕН ДА УСПЕЕМ!

Ние ЩЕ запазим и съхраним българското семейство! НЯМА да допуснем чуждестранни и български НПО със съмнително финансиране да застанат между родителите и децата! Няма да допуснем неоснователно отнемане на децата от семействата им. Нямаме деца нито за даване, нито за подаряване! Абстрахираме се и НЕ подкрепяме политически партии и техните идеологии. Семейството е СВЕЩЕНО и стои над всички други интереси!

=============================       СЪБИТИЯ      ==============================

НА 29.08.2019 – в РУСЕ – ще се проведе Отворена публична дискусия – „Анти-семейната същност на новото социално законодателство“.  Гост-говорители на събитието ще бъдат д-р адв. Виктор Костов, адв. Петър Николов, Валентин и Александър Желеви – https://www.facebook.com/events/1357697654380257/

НА 4.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе НАЦИОНАЛЕН АВТОПОХОД срещу 3-тия M Факултативен Протокол, в рамките на който ще се проведе “Акция ПАПКА” – https://www.facebook.com/events/389708578394728/

НА 5.09.219 – в СОФИЯ, ще се проведе Пресконференция в БТА – СОФИЯ на тема: „БАРНЕВЕРН- НОРВЕЖКОТО НОУ-ХАУ ЗА КОНТРОЛ НАД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ЦЕЛИЯ СВЯТ!“ – с участие на Александър и Валентин Желеви, юристи и родители от цяла България – https://www.facebook.com/events/2103335143294425/

НА 7.09.2019 – НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В:

БЪЛГАРИЯ в 19 града: https://www.facebook.com/events/2307763192812981

 1. София – в 12:00 – пред консулството на Норвегия – https://www.facebook.com/events/2645134938839210/
 2. Варна – в 12:00 – козирката и шествие до Норвежкото консулство във Варна – https://www.facebook.com/events/2360051800740662/
 3. Пловдив – 9.30 АВТОПОХОД – старт от паркинга на кръговото на SPS до Метро, Тракия до гр. София с включване в националния протест пред Посолство на Кралство Норвегия –https://www.facebook.com/events/2619745924716096/
 4. Бургас – в 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/488846665013824/
 5. Пазарджик – в 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/1267153733445164/
 6. Петрич – в 11:00 пред Кметството – https://www.facebook.com/events/2087328661560755/
 7. Благоевград – АВТОПОХОД в 17:30 сборен пункт ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 8. Сандански – АВТОПОХОД в 18:00 паркинг Техномаркет – https://www.facebook.com/events/657094071466479/
 9. Плевен – 10:30 поход от паметника в началото на градската градина (срещу музея) до театъра. + 17:30 АВТОПОХОД в 17:30 паркинг „Практикер“ – https://www.facebook.com/events/1179564302230939/
 10. Левски – 17:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/1242323289278511/
 11. Ямбол – 18:00 – АВТОПОХОД – старт паркинг на м-н Технополис – https://www.facebook.com/events/880007302386055/
 12. Стара Загора – 18.00 пред областна администрация / синдикален дом/ – https://www.facebook.com/events/382672745725560/
 13. Сливен – 12:00 пред Общината – https://www.facebook.com/events/2225113617801307/
 14. Кърджали – 18:00 пред паметника на Васил Левски с шествие в центъра на града – https://www.facebook.com/events/372854806737512/
 15. Русе – 18:00 от Вазата до паметник на Свобода – https://www.facebook.com/events/407163599915226/
 16. Перник – 17.30 АВТОПОХОД – старт паркинг Кауфланд, кв. изток – https://www.facebook.com/events/360730701513470/
 17. Монтана – 17:30 – Чешмичката пред Общината, пл. Жеравица – https://www.facebook.com/events/450653445521845/
 18. Смолян – 12:00 – АВТОПОХОД сборен пункт разклона за Пампорово (табелата с мечето) – https://www.facebook.com/events/367498357498543/
 19. Добрич – 12:00 – пред областна управа – https://www.facebook.com/events/786011285187067/

В СВЕТА (България + 16 държави):

 1. Протест в НОРВЕГИЯ – Осло – пред Парламента в 12:00 – https://www.facebook.com/events/2380690382187327/
 2. Протест в АВСТРИЯ – Виена – организирано от „Step up 4 Children’s Rights“ https://facebook.com/events/2387866164867936/
 3. Протест в ДАНИЯ – Копенхаген и Аархус, /организирано от Mikkel Meinike Nielsen и Kenneth Lau Jakobsen/ – https://www.facebook.com/events/1422646951219835/
 4. Протест в ЛИТВА – Вилнюс – 12:00 организирано от Sąjunga Vardan Šeimos – https://www.facebook.com/events/2415737351843427/
 5. Протест в ИСПАНИЯ –  А Коруна – 11:00 пред норвежкото консулство / организирано от Asociación ex- marinos Noruegos Long Hope/. –  Бенидорм – 11:00 пред норвежкото консулство организирано от Alejandro Garcia/.
 6. Протест в СЪРБИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 7. Протест в ИТАЛИЯ –  Рим – пред консулство на Норвегия – организирано от Асоциация GESEF/genitori separati dai figli/
 8. Протест в КАНАДА –  /в момента се уточнява информация/
 9. Протест в АМЕРИКА: USA CPS Protest – Медийна он-лайн кампания във всички щати. Организирано от Operation Cps Accountability and Family Law Reform – https://www.facebook.com/events/351608042409723/
 10. Протест в ИРЛАНДИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 11. Протест в НОВА ЗЕЛАНДИЯ – 12:00 Аукланд – организирано от /Unite as a Nation and SAVE our TAMARIKI/ –  https://www.facebook.com/events/2334270436621614/
 12. Протест в ПОЛША – Варшава – 13:00 Палас Замковий https://www.facebook.com/events/895966890778530/
 13. Протест в РУСИЯ – 14.09. – Санкт Петербург и Москва /пред норвежкото консулство/.
 14. Протест в ГЕРМАНИЯ – Берлин /организирано от CitizenGO.
 15. Протест в РУМЪНИЯ –  /в момента се уточнява информация/
 16. Протест в ХАВАЙ –  /в момента се уточнява информация/

НА 16.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе ПРОТЕСТ НА УЧИТЕЛИТЕ, който изцяло подкрепяме.

НА 17.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе ПРОТЕСТ в подкрепа на българският баща Чавдар от Шумен. В този ден в София ще се гледа делото му, на което ще се решава, дали неговите две деца, ще бъдат отведени от норвежката служба за „закрила“ за да ги предаде в приемни семейства в Норвегия, тъй като майката по всяка вероятност ще влезе в затвор заради корупция.

НА 28.09.2019 – в СОФИЯ ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ, като в София се очаква да дойдат хора от цялата страна.

На 28-29.09.2019 – в СОФИЯ ще се проведе МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В БЪЛГАРИЯ: “SOCIAL CHILD KIDNAPPING – THE HIDEN WAR AGAINST FAMILY INSTITUTION”! С участието на редица местни и международни специалисти в областта на борбата за защита на семейството и децата, адв. Владимир Шейтанов, адв. Петър Николов, адв. Илияна Мавродиева – Габриеле Куби, Мариус Реойкерс и други!

==============================================================================

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ВАС – журналисти, репортери, фотографи, ПРЕДИ ВСИЧКО КАТО РОДИТЕЛИ, които имат семейства и деца! Призоваваме тези от Вас с будна гражданска съвест и позиция, да дойдете и да отразите събития и протести подобаващо!

ПОМОГНЕТЕ НИ! ПОДКРЕПЕТЕ НИ! ОТРАЗЕТЕ НИ! ТАКА КАКТО ЦЯЛ СВЯТ ГО НАПРАВИ!

Нека заедно спрем тази огромна заплаха за националната ни сигурност! Нека заедно спрем ГЕНОЦИДНАТА ПОЛИТИКА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА И ДЕЦА!

ЗАПОМНЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! ЗАПОМНЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЕТЕ ТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ! И НЕКА ГОСПОД НИ ПАЗИ И НИ ПОМАГА!

07 Септември 2019 година.
НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРОТЕСТ под надслов:
„СТОП!“ НА БАРНЕВЕРН ИДЕОЛОГИЯТА!

С уважение,
Гражданско движение с над 150 000 български родители,
Членове на ФБ група „НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“
Сдружение РОД – “Родителите Обединени за Децата”.
media@rod-bg.org
https://rod-bg.org
https://daspasimdecatanabulgaria.com/

За контакти:
Михаела Божанкова – София, 088 20 40 222

German:

PRESSEMITTEILUNG

AN ALLE ÖRTLICHE IND LOKALE MEDIEN

Von 136 000 bulgarische Eltern, Mitglieder von der „Gruppe gegen der Kinderstrategie 2019-2030″

STOP DER BARNEVERN IDEOLOGIE!

Es kommt etwas ganz schlimmes nach Bulgarien!

SIE VERNICHTEN BULGARIEN! JETZT,SIND DIE BULGARISCHE FAMILIEN DRAN! SIE GREIFEN AUCH DIE KINDER AN!

Deswegen,im Namen der 136 000 BULGARISCHE ELTERN,Mitglieder der „NATIONALGRUPPE GEGEN DER KINDERSTRATEGIE 2019-2030″ sagen wir öffentlich:

WIR und unsere nicht formele,bürgerliche Bewegung gehen in der Geschichte als

DIE ERSTEN,die es WELTWEIT GESCHAFFT HABEN.

WIR alle 136 000 bulgarische Eltern, fördern ALLE LÄNDER WELTWEIT mit uns mitzuhalten und mit uns zu ziehen zum:

NATIONALEN,INTERNATIONALEN UND INTERKONTINENTALEN PROTEST:

„STOP DER BARNEVERN IDEOLOGIE!“

Dieses Protest findet weltweit statt am 07.11.2019 statt!

Wir glauben,dass WIR GEMEINSAM DIESES GENOZID WELTWEIT STOPPEN KÖNNEN! WIR HABEN KEINE ANDERE WAHL AUSSER ZU GEWINNEN!

WIR werden die bulgarische Familie beschützen und diese auch erhalten!

WIR werden KEINE ausländische oder bulgarische freie Träger mit dubiose Finanzierung erlauben sich zwischen den Eltern und den Kindern zu stellen!

WIR haben KEINE Kinder zu geben oder zu verschenken!

WIR schliessen uns aus ALLE politische Parteien aus und unterstützen KEINE politische Ideologien!

Die Familie ist uns HEILIG und unser oberstes Priorität!

DAS NATIONAL-UND INTERNATIONALPROTEST FINDET IN…STATT:

BULGARIEN:

– SOFIA  –                   11:00 Uhr – vor dem Parlament

– VARNA –                   12:00 Uhr – am Visier (Kozirkata)

– PASARDSCHIK –      12:00 Uhr – vor der Gemeinde

– PETRICH –                11:00 Uhr – vor dem Rathaus

– BLAGOEVGRAD –    17:30 Uhr – AUTOSTREIK,vor der SüdUni“N.Rilski“

– SANDANSKI –           18:00 Uhr – AUTOSTREIK,Parkplatz „Technomarket“

2 / 3

– PLEVEN –                10:30 Uhr – vor dem Stadtgarten und Museum

– PLEVEN –                17:30 Uhr – AUTOSTREIK,ab Parkplatz „Praktiker“

– LEVSKI –                  17:00 Uhr – vor der Gemeinde

– YAMBOL –                18:00Uhr – AUTOSTREIK

– STARA ZAGORA      NOCH OFFEN

NORWEGEN: – OSLO –               12:00Uhr – vor dem Parlament

ÖSTERREICH: – WIEN –              mit „Step up for Children‘s Rights“

DÄNEMARK:     – KOPENHAGEN –

LITAUEN:           – VILNIUS –

SPANIEN:           – MADRID –

SERBIEN:           – BELGRAD –

ITALIEN:              – ROM –

NEUSEELAND:  – AUCKLAND -12:00 Uhr – Queen Street,Aotea Square

WIR FORDERN EUCH ALLE AUF – Journalisten,Fernsehersender,Fotografen,

VOR ALLEM ALS ELTERN,die Familien und Kinder haben!

Wir bitten diese von Ihnen,die reines Gewissen haben und objektiv unser Protest zeigen könnten!

HELFEN SIE UNS! UNTERSTÜTZEN SIE UNS!ZEIGEN SIE ES IM FERNSEHEN, SO WIE DIE GANZE WELT DAS GETAN HAT!

Wir können zusammen dieses Gefahr stoppen!

WIR können zusammen diese Politik des Genozids gegen unsere Familien stoppen!

MERKEN SIE SICH DIESES DATUM AN!MERKEN SIE ES UND TEILEN SIE DIESES HISTORISCHES ERREIGNIS MIT!

07.SEPTEMBER 2019

NATIONALES- UND INTERNATIONALES PROTEST MIT DEM MOTTO:

„STOP DER BARNEVERN IDEOLOGIE!“

UND LASS UNS GOTT SEGNEN UND HELFEN!

Personen,die Sie für mehr Info kontaktieren dürfen:

Veneta Merk 088888888

Лидерски форум