(не) само за лидери

Представяне на Молитвения Нов Завет в София

Молитвен Нов Завет

Кликни върху корицата за да разгледаш отвътре

• Ревизирано издание (1940г.) с подобрен текст за съвременния читател
• Широко странично поле с място за лични бележки
• Подробно молитвено ръководство
• Едноколонна подредба на текста
• Плътен хартиен носител гарантиращ продължително ползване
• Удобен преносим размер

Включени са и всички поучения от учебното издание на Новия Завет от 2013г.
• История на Новият Завет през вековете и българската Библия
• Хармония на Евангелията и предговор към всяка книга
• Уроци за молитва, хваление, Святия Дух и църквата
• Пророчества, притчи, титли и чудеса на Исус Христос
• Библейски карти и план на последните времена

Х 10.10.10


Проверяват се всички за агентурно минало в ДС без съгласието им окончателно реши Парламента

churchДепутатите отхвърлиха контрапредложенията на БСП и Велизар Енчев

Предложението бе направено от народните представители Методи Андреев от ГЕРБ и Петър Славов и Мартин Димитров от РБ. „За“ тяхното предложение гласуваха 100 народни представители „против“ – 35 „въздържали се“ – 3

Парламентът реши да не се изисква допълнително съгласие от проверяваните лица за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Това се случи след приемането на първо четене на промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Депутатите разгледаха още два законопроекта за промени в този закон. Отхвърлено бе предложението, внесено от БСП. Те предлагаха отмяна на Закона за досиетата и закриване едноименната комисия, както и дейността, свързана с документите от техните архиви да се предоставя на архивна агенция, наречена Институт за национална памет и действаща на принципите на неутралитет и безпристрастност.

Подобно предложение бе направил и независимият депутат Велизар Енчев, но то също бе отхвърлено от мнозинството. В рамките на дебата председателят на ПГ на ГЕРБ и Вътрешна комисия Цветан Цветанов обясни, че Военна информация още не е предала всичките си информационни единици и попита министъра на отбраната, който е от РБ, защо това е така. Цветан Цветанов обяви, че благодарение на създаването и учредяването на ПП ГЕРБ и влизането ѝ във властта, 2009 година в изпълнителната власт и в законодателната власт, 2010 година са предадени всички информационни единици от Министерството на вътрешните работи в комисията по досиетата. Според колегата му Методи Андреев, който е и вносител на приетия законопроект, от БСП не искат отмяна на Закона за досиетата, а изваждането на жилото му. Народният представител от ПГ на АБВ Светослав Белемезов обяви, че Законът за досиетата е абсолютно вреден и трябва да бъде отменен. Белемезов обяви, че АБВ ще подкрепи законопреокта, внесен от Велизар Енчев. Според него другите два законопроекта съдържат несъвършенства.

По думите му предложенито на БСП за Институт за национална памет не преодолява недостатъците на Комисията по досиетата. Белемезов заяви, че от АБВ и дейност би могла да бъде съсредоточена в Инситута по история към БАН.

ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ на БИБЛИЯТА 2016 (ВИДЕО)

20

stats

Lidersko.info става на 9 години

Някъде в църковната история християните погрешно са решили, че за да следват Христос трябва да са овчедушни, затворени и ограничени. Резултатът, явен днес и в България е, че хора, които Бог е призовал да водят Църквата, стоят настрана и вместо да изпълнят това, за което Бог ги е създал, стоят засрамени от личната си неувереност или за да я прикрият, критикуват всичко и всички, без да имат смелостта да поведат Божия народ. А нужната смелост идва от вътрешна увереност, която идва от опитност с Бога.

Къде църковните лидери да се научат на лидерство? Конференции, семинари или училища? Политиката, бизнеса или развлекателната индустрия? Дали примера на известен фирмен президент или мениджмънт консултант може да бъде приложен в църквата? Или трябва да се обърнем към услугите на специалисти защитили докторантури и профилирани изследователи? Отговорът, какъвто и да е той, е нужен така, както е нужно лидерство в църквата. Но кой е модела, коя е парадигмата и къде могат да бъдат открити те?

Истината е, че най-добрият наръчник за лидерство, който някога е съществувал е Библията. Тя има потенциал да промени личности, обстоятелства, социални системи и живота като цяло. В нея са описани лидерските принципи създадени, не от кой да е друг, а от Бог – Първосъздателят, Лидерът на лидерите – Онзи, който е създал всички лидерски закони и принципи.

Нужда за лидерство в извън църквата в България е повече от явна. Тя е крещяща. Основният проблем, през който църквата днес минава е лидерския вакуум създаден през XX век. Едно публикувано наскоро изследване на българските църкви показва, че те ежедневно се борят е тройна дилема която включва: лидерство, финанси и общество. Лидерите могат да създават, управляват и променят финанси и общества. Обратното е не винаги вярно.

Не напразно световноизвестния дългогодишен наблюдател и изследовател на динамиките в църковни движения и деноминации, Джордж Барна пише: „Хората имат желание да следват видението, дадено от Бога, но не го правят поради липсата на посветени и умели църковни лидери. Църквата е слаба, единствено когато липсват силни лидери.”

Христос остави Църквата на земята, за да извърши дело от значение за вечността. Ако локалната църква страда от нищожно лидерство, цялата църква страда от невъзможността да изпълни мисията за която е пратена до това поколение.

Какво означава това за теб като лидер в Църквата? Ако си нехаен и не инвестираш в растежа си като лидер, ти (и никой друг, а само ти) спираш растежа на Църквата. И обратното, ако полагаш нужните духовни грижи, за да растеш като лидер, ти подпомагаш растежа на Църквата, а с това изпълняваш Божията воля на земята.

« Previous Entries