ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Свята Троица

Българска Божия Църква

Свята Троица

Битие 1:1 В началото Бог …

Дефиниция

Началото на човешката история започва и завършва с Бога. Теологията, или “науката за Бога,” започва с доктрината за Неговата триединност. Всред всички световни религии, единствено Християнството твърди, че Бог е един а в същото време има три, които са Бог, в този ред: Отец, Син и Святия Дух.

Историческа конструкция на доктрината за Троицата
 1. Икономическо разбиране на Троицата – три различни изяви на един неразделен Бог. Моделът е предложен от Хиполит и Тертулиан  през ранния 2 век.
 2. Динамичен Монархианизъм – До кръщението в Йордан Исус Христос е бил обикновен човек – Теодот (190 СХ)
 3. Модалистичен Монархианизъм – Отец, Син и Дух са една личност последователно проявена в три лица – Ноет от Смирна и Себелий (3 век)
 4. Православна Формация – Едновременно поотделно съществуване на трите лица на Бога в единството на Троицата – Модел предложен от Атанасий на събора в Константинопол (318 СХ) и разработен от Кападокийските теолози.

6 Елемента на Доктрината за Троицата:
 1. Бог е един, а не много. Това е основата на нашата монотеистична вяра (Изх. 3:13-15; 20:2-3; Вт. 6:4-7).
 2. Божествеността на Трите лица на Бога: Отец (1 Кор. 8:4,6; 1 Тим. 2:5-6), Син (Фил. 2:5-11; Евр. 1:1-10) и Святи Дух (Д.А. 5:3-4; Йн. 16:8-11) е неоспорима.
 3. Триединността на Бога не е Библейско противоречие (1 Йн. 5:7; Бит. 1:26; 11:7; Ис. 6:8; 2 Кор. 13:14).
 4. Троицата е вечна. Бог винаги е съществувал в три лица: Отец, Син, Святи Дух.
 5. Възможно е в определено време функциите на едно от лицата на Троицата да са в подчинение на друго, като това не омаловажава никое от тях.
 6. Троицата е неразгадаема и по човешки необяснима. Тя е тайната в която Бог съществува – един Бог в три лица, пресвята Троица.
Вярващият и Троицата

Човек е направен по подобие на Бога и е триединно същество (Бит. 1:26). Ние имаме дух, душа и тяло, които са части различни една от друга, а същевременно в неоспоримото си единство съставляват върха на творението наречено Човек (1 Сол. 5:23). Ти и аз имаме нужда от взаимоотношение с Твореца, Отец, Син и Дух, защото сме създадени и съществуваме като постоянно триединно взаимоотношение. Ето защо пълна тринитариална (разбирай дух, душа и тяло) промяна у човека може да бъде предизвикана само от Триединния Бог.

Църковните практики и Троицата

 1. Водно кръщение (Мт. 28:19)
 2. Молитва – ние се молим на Отца в името на Исус Христос и чрез Святия Дух.
 3. Поклонение – Поклонението на Църквата и вярващите е отправено към Отец, Сина и Святия Дух.

Християнското общество и Троицата

Няма Християнство без Троицата. Троицата е основата на Петдесятното общество, което е ескатологично образец на тринитариалното взаимоотношение. Както Троицата е в три лица, но същевременно единосъща, така и Петдесятното общество обединява хора с драстични индивидуални различия, но в същото време единни в Святия Дух.

Заключителни бележки:

Тертулиян твърди, че за да бъде разбрана от Църквата, доктрината за Троицата трябва да бъде не теоретически формулирана, а духовно изявена. В такъв смисъл, разбирането на Троицата е резултат от продължително общение с Бога. Тогава разбирането на Божествената триединност е преживяване в живота на вярващия, а не просто доктринален факт. Ние не вярваме в доктрината за Троицата понеже е логическо обяснение, но приемаме триединството на Бога чрез вяра на основание на начина по който Бог се е открил на човечеството. Както един от древните Християнски мислители е писал, “Опитай се да обясниш Троицата и ще изгубиш ума си; опитай се да я отречеш, и ще изгубиш душата си …”

Константин Преславски (IX век), пише в своята азбучна молитва, “И народът мой [разбирай Българския народ] Отца и Сина, и Святия Дух възвеличава …” Дванадесет века по-късно наследството на знанието за Триединния Бог като че ли е изгубено по земите ни. Ето защо аз питам днес, в началото на 21ят век, в България има ли още Божии люде, които да запеят с мен:

Свят, свят, свят си Господи, Боже Всемогъщий

Сутрина ще пея на Теб Хвалене

Свят, свят, свят си Ти, Милостивий и Мощний,

Бог в Три лица, Пресвята Троица

Свят, свят, свят си Господи, Тебе се кланят

Всички светии с най-славни почести

Серафими с херувими долу коленичат

Пред Тебе Който Бе, Си и ще Си

Свят, свят, свят си Ти ако и да мрак те скрива

Щото ний не виждаме славата Твоя

Само Ти Си свят, друг никой не бива

В власт съвършен, в любов и чистота

Свят, свят, свят си Господи, Боже Всемогъщий

Тебе хвалят всички Твои създания

Свят, свят, свят си Ти, Милостивий и Мощний,

Бог в Три лица, Пресвята Троица.

Записки: