Джони Ноер: ГОЛЯМАТА КОНФРОНТАЦИЯ

Из посланията, които Господ даде на пастор и пророк Джони Ноер за България през 2014 и 2015 година.

„И когато те си отиваха, Исус започна да казва на множествата за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли, в меки дрехи облечен? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Защото този е, за когото е писано: Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, който ще устрои пътя Ти пред Теб. Истина ви казвам: между родените от жени не се е издигнал по-велик от Йоан Кръстител; обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него. А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. (Протестански превод 1940 г). Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан; и ако искате да го приемете, това е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си, като им казват: Свирихме ви, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не жалеехте. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше, и казват: Има демон. Дойде Човешкият Син, който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.“
(Евангелието на Матей 11:7-19)

Искам да ви споделя няколко важни неща, свързани с този пасаж.
Първото е голямата конфронтация, която е налице в него.
Второ, искам да ви предупредя, че ще има опити да бъдете заблуждавани от лъжепророци, които дори биха се представили за Христос (Помазаника), но са антихристи.
Третото нещо е, че когато е налице конфронтация, в никакъв случай не трябва да отстъпваме, а да продължим напред, като се съсредоточим върху изпълнението на Божието пророчество.
Последното нещо, за което ще ви говоря, е че Бог днес събира армия от мъже и жени, готови да вземат Божието царство насила.
Когато учениците на Йоан си отиваха след срещата с Исус, Той започна да говори с почит за Йоан. Защо трябваше да прави това? Какво бе толкова значимо в живота и служението на този Божи служител? Това, че Йоан Кръстител никога не отстъпи от правдата на Божието слово. Той не беше като тръстика, разлюлявана от вятъра, но беше твърд и покорен на Божието слово.
Йоан бе роден само шест месеца преди Исус. Тези двама мъже вървяха в Божието призвание един след друг. Йоан подготвяше пътя за Христос и извършваше огромно духовно дело в Израил.
Същевременно Йоан беше в конфронтация с римския губернатор Ирод. Йоан не му говореше за политика, социален живот или пари, а за нечистия живот, който царят водеше. Въпреки опасността, която това криеше, Йоан не се поколеба да заяви направо в лицето на Ирод: „Да имаш бившата съпруга на брат си е незаконно!“
Изобличен публично, Ирод се изплаши, а прелюбодейната жена бе много ядосана на Йоан и мислеше как да отнеме живота му.
По същият начин ние сме в конфронтация със силите на тъмнината в наши дни, като нещата са много дълбоки. Не става въпрос за политика, обществен живот, традиции, нито дори за религия, а за един огромен духовен въпрос – сексуалната неморалност. Тя идва от света и се стреми да навлезе в църквата с цел да омаловажи семейството и да отслаби силата на Христовата църква.

Обикновено Исус говореше за Небесното царство, но в този случай Той говори за човека Йоан Кръстител – символ на онези, които стоят здраво и твърдо по време на конфронтация.
Смисълът на Исусовите думи беше: „Отидохте да видите човек, подобен на Пилат и Ирод, който се огъва, според посоката на вятъра ли? Отидохте да видите тръстика, разлюлявана от вятъра или хора, облечени в скъпи дрехи? Ако искате да видите скъпоценности и да чуете всичко, което суетните говорят от това, с което умовете им са пълни, идете в царските палати, те са там.“
Истинското стойностно нещо за един народ е Църквата Христова, Божиите люде. Не става дума за доктрината им, а за техния живот и посланието, което имат към погиващото поколение.
Днес за хората от така наречените „висши среди“ можете да прочетете във вестника, да чуете по радиото или да гледате по телевизията. Ако това са нещата, които ви вълнуват, ще ги намерите в Холивуд и на други култови места. Но ако копнеете за истинската промяна, ако търсите истинското съживление, идващо от Святия Дух – елате в Църквата, чиято глава е Господ Исус Христос!
Само Исус може да промени живота ви и да ви обнови. Единствен Той може да промени ситуацията на работното ви място, да възстанови здравето ви, да ви помогне да изградите правилни семейни взаимоотношения с вашия брачен партньор и децата ви.
„За светски неща ли отидохте при Йоан в пустинята?“ – попита Исус. Вярвам, че ние сърдечно и с готовност ще отговорим: „Не разбира се, защото ние сме Божии посланници, изпратени до едно ново поколение, за да подготвят пътя за идването на Царя Исус Христос!“

ПРОРОЧЕСТВА на ДЖОНИ НОЕР за БЪЛГАРИЯ 2014


Преди 30г. Джони НОЕР пророкува падането на комунизма

Преди точно 30 години, един проповедник влиза в България с послание за българските вярващи. Той ще го проповядва от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, та чак до Варна, където на първото богослужение се събират над 4000 души, а в неделното 8000.
Посланието е просто, но ясно. Всъщност, то съдържа точните думи, които агентите на комунистическата милиция, след като го арестува и отнема паспорта му, запрещават да говори. Думите на проповедта са: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!”
Заграден от плътен кордон милиционери, сред вярващите надошли от цялата страна, Джони Ноер се изправя върху импровизираната платформа на варненския бул. Ленин с послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Седем месеца по-късно, комунизмът в България пада завинаги…

Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989)
№ 133 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Рег. № 254. Екз. № 2 4.4.1989 г. ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (27 март – 2 април 1989 г.) София
2. НЕЛОЯЛНА ДЕЙНОСТ. ИНТЕЛИГЕНЦИЯ. РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ.
През последните дни постъпиха данни за насочване вниманието на „активистите” на т. нар. Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България към подготовка за предстоящия конгрес на културата. ….
Взети са мерки за осуетяване на намерения на вярващи от петдесятната и конгрешанската църкви и на нерегистрираната секта „тинчевисти” да посетят на 7, 8 и 9 април т. г. Варна, където Джони Ноер, ръководител на Датската мисионерска група „Поклонници на Ерусалим”, временно пребиваващи в страната ни, имал намерение да проведе религиозни служби в Двореца на културата и спорта, а при отказ щял да събере вярващите на площада пред морската градина.
3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]
4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]
Отп. в 3 екз., № 1 – М. Балев, № 2 – Памет, № 3 – КД, Изп.: М. Радичков, Нап.: Цинигарова – 509, 06.04.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939, л. 27-31. Копие. Втори машинописен екземпляр.
№ 135 ЛИЧНО СТРОГО СЕКРЕТНО! МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Рег. № 263. Екз. № 2 11.4.1989 год.
ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (3 – 9 април 1989 г.) София
На 7, 8 и 9 април в евангелистката петдесятна църква в гр. Варна бяха изнесени проповеди от датския пастор Джони Ноер.
На службите се събраха около 1000 вярващи от цялата страна. В проповедите от датския пастор многократно бяха направени опити да се злепоставят административните органи, които се опитали да го ограничат и възпрепятствали събирането да стане в Двореца на културата и спорта във Варна. Отправил подстрекателски призиви „българската църква и вярващите да правят това, което иска Бог, а не да се допитват до властите”.
В резултат на взетите охранителни и превантивни мерки не бяха допуснати инциденти и нарушения на обществения ред, както и провеждане на масови демонстративни и нелоялни прояви. Получени са данни, че преобладаващата част от присъстващите вярващи били разочаровани, тъй като са доловили тенденциозен и подстрекателски подтекст в проповедите на Ноер.
Ще бъдат взети мерки за осигуряване на обществения ред при предстоящите на 15 и 16 април т. г. проповеди на Ноер в гр. Шумен.
3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]
ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА (24 април – 2 май 1989 г.) София
В резултат на осъществените мерки от страната е екстрадиран в СФРЮ пастор Джони Ноер заедно със семейството си. Вземат се мерки за екстрадиране на останалите членове на групата.
Координирано с комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове при МВнР, се провеждат мероприятия за осуетяване провеждането на масова религиозна служба в столицата на вярващи от нерегистрираната „Църква божия – тинчевисти”, замисляна по инициатива на Павел Игнатов. Има данни, че той подготвял събор за вземане решение за регистрацията на сектата, в противен случай щял да организира 7-дневен пост в цялата страна, който да прераснел в щафетна гладна стачка.
3. ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]
4. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС […]
МИНИСТЪР: (Без подпис)
Отп. в 2 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – КД, Размн. в 4 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 – М. Балев, № 5 – Й. Йотов, № 6 – Д. Стоянов, Изп.: Радичков, Нап.: Цинигарова, Савова – 658, 03.05.1989 г. АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 939., л. 107-119 (л. 108-114 за извадката) Копие. Втори екземпляр.

На 9 април 1989 във Варна, Джони НОЕР пророкува падането на комунизма
Никога няма да забравя как, преди да застана пред старата града на Εвангелската църква на булевард Ленин във Варна, трябваше да се изправя пред съдия и офицери от милицията. Те ми казаха:
– Ние те следваме и слушаме твоите проповеди. Не ти е позволено да проповядваш тук, но ако все пак проповядваш, едно изречение повече не казвай! Никога не казвай тези думи отново! Ако ги кажеш дори само още веднъж, не знаеш какво ще ти се случи.
Те бяха доста умели в заплахите, стараеха се да изпълнят сърцето ти със страх, който да те парализира.
За момент замълчаха. Аз ги погледнах и попитах:
– Кои са думите, които не бива да казвам?
Съдията ме погледна гневно и отговори:
– Никога не казвай: „Пусни людете ми на свобода!“.
– Но това са думи записани в Библията! Аз просто ги цитирам. Намират се в книгата Изход, 5-та глава, 1-ви стих: „След това дойдоха Моисей и Аарон и казаха на фараона: „Така говори Йеова, Израилевия Бог: „Пусни людете Ми, за да пазят празника в пустинята.“
Съдията и милиционерите ме изгледаха недоволно и казаха:
– Ние не сме деца от неделното училище, знаем точно какво имаш предвид. Така че, никога повече не изричай „Пусни людете Ми!“
Защо се бояха комунистите толкова много от тези думи? В очите на съдията и офицерите виждах страх, понеже Божието Слово като двуостър меч пробива и разделя духа, от душата и плътта.
Качих се на равния покрив на църквата. Това беше единственото подходящо място, от което можех да проповядвам на събралите се около осем хиляди души. Не знам как бяха дошли, защото навсякъде по пътищата имаше милиционерски барикади и проверки. Те бяха преминали през градини, стени, прозорци и врати… с копнеж да се намерят в Божието присъствие и да чуят Неговото Слово.
Прииждаха отвсякъде и с песни хвалеха Бога. На събранието ни присъстваха и около 400 милиционера. Някои от тях водеха огромни кучета и караха големи водни оръдия. Започнах да проповядвам. Цялата ми проповед беше на тема „Пусни людете Ми на свобода!“. Адът беше разтърсен…
Когато цялата ни служба и подписването на свитъците за посвещение към Господа завърши ме арестуваха, заедно с останалите от нашата група. Не знаех колко време ще остана затворен, но Бог ни помогна по чудесен начин. Шест месеца преди моето пристигане в България, нашият датски министър-председател подготвял съглашение за икономическа взаимопомощ с Тодор Живков. Министър-председателят пристигнал в България точно, когато ме арестуваха и затвориха. Имах приятели журналисти, които присъствали на официалната вечеря на двамата държавни глави. Те ми разказаха, че по време на вечерята дошло съобщение от датското посолство до нашия министър-председател, в което се казвало, че аз и голяма група датчани сме били арестувани. Министър-председателят подал писмото на Тодор Живков и му казал, че в тази ситуация не могат да подпишат никакъв договор. Той го прочел и издал заповед веднага да ме освободят от затвора. Представителите на властта дойдоха, освободиха ни, поръчаха ни чудесна вечеря и ме попитаха: „Доволен ли сте от престоя си в България?“. Отговорих: „Да, разбира се“. Върнаха ни обратно при колите ни. Веднага след като датският министър-председател напусна България, милицията ни обгради отново и бяхме депортирани.
Ако тъмните сили бяха уплашени от Божиите пророчески думи по онова време, те са по-уплашени днес. Много по-уплашени.
Автор: Джони Ноер

Джони Ноер е роден на 27 февруари 1936 година в Копенхаген, Дания. Завършва журналистика и през ноември 1958 година бил изпратен да вземе интервю от френско-еврейски писател. Докато разговаряли, събеседникът неочаквано казал: “Трябва да ти кажа нещо. То не е за вестника, но лично за теб!“ Джони бил удивен, когато чул французинът да казва: “Исус е жив и днес!”. Той казал това по начин сякаш само преди минути е говорил с Исус. Джони Ноер разказва: “Наблюдавах го внимателно, а той продължи да ми обяснява. Изпитателно погледнах към неговата съпруга Марта и швейцарския преводач и разбрах, че говори истината. Вълни от надежда изпълниха сърцето ми. “Ако е истина, че Исус е възкръснал от мъртвите и е жив днес, тогава има надежда!”
През 1975 година Джони се оженва за Жизел. Четирите му по-големи деца: Джон, Шарлот, Филип и Томас загубват своята майка една година преди това. Малкото братче Питър умира през 1968 година на две годишна възраст. Флоренс, следващото и най-голямото от дванадесетте деца от Жизел, се ражда в Дания. След това, според Божието призвание и водителство, семейството започва своето дълго пътешествие към Ерусалим. На 15 март 1977 година първите каравани на по-късно наречения “Конвой на пътешествениците” (“Pilgrim Convoy”) пресичат датско-германската граница на път към Израел.
“Зведната палатка” за евангелизации бива разпъвана от град на град в продължение на повече от 25 години и е използвана за прогласяване на Благата вест в сътрудничество с местните църкви. В Нюрнберг, Германия, Джони получава ясно пророческо видение за Последните времена. През 1989 г. Джони Ноер влиза в България с послание от Бога. Проповядва го от Кричим и Меричлери, през Ямбол и Сливен, чак до Варна, където на неделното богослужение се събират 8000 души. На 9 април, от покрива на Евангелската църква на булевард Ленин във Варна, заграден от плътен кордон милиционери, пред вярващи от цялата страна, Той проповядва послание, което разтърсва духовните основи в България: „ПУСНИ ЛЮДЕТЕ МИ!” Това били точно думите, които комунистите забранили на Джони Ноер да изрича. След събранието Джони Ноер бил арестуван и вкаран в затвора. Бил освободен след личната намеса на министър-председателя на Дания. Конвоят бил изгонен от комунистическа България, но седем месеца по-късно, точно както Джони Ноер пророкувал, комунизмът в България пада завинаги.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ от Biblica.com (2020-2021)
“Свитъците” от Джони Ноер (2020)
Посветена на смелите български мъже и жени, подписали през 1989 и 2014 година свитъците с декларация за пълно посвещение и служение на Бога. В тази книга подробно се разказва за подписването на свитъците и се подчертава огромното значение на този духовен акт.
“Поклонници на път към Ерусалим” от Джони Ноер (2021)
Джони Ноер подробно разказва своята история от времето, когато той още служи в Дания, до времето, когато Бог го призовава и той потегля с каравани из Европа, насочвайки се към Ерусалим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.