ЕВРЕИ 13

 

Д-р. Джордж Д. Ворис

РАЗРАБОТКА НА ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ

ГЛАВА 13

XIII. Инструкция и Увещание.

Тази глава съдържа инструкции и увещания към Еврейските християни. Авторът поставя няколко неща в тази глава, след като е счел, че не е уместно да ги спомене по-рано.
А. Ст. 1-3 „Постоянствайте в братолюбието.“
Това е една първостепенна тема, която заема доста главно място в целия Нов Завет. В почти всяка Ново-Заветна книга ,християните са увещавани да постоянстват в братолюбие.
Мат. 19:19 „Почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.“
Римл. 12:10 „В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреварвайте се да си отдавате един на друг почит.“ Римл.13:10 „Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява закона.“
Кол. 3:13 „Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.“
1 Сол. 3:12 „И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас,“
1 Йоана 2:10 „Който люби брата си, той пребъдва в светлината: и в него няма съблазън.“
Като християни, ние сме задължени да показваме гостоприемство към странници.
Бит. 18:2, 3 „Като подигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги видя, завтече се от входа на шатрата да ги посрещне, поклони се до земята, и рече: Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминувай слугата Си.“
Може би някои от светиите бяха останали бездомни , поради гонението за вярата им. Авторът съветва християните ,такива хора да бъдат приемани с радост и да им бъде помагано. Също така те трябваше да не забравят и затворниците и гонените – нещо, което те самите бяха преживели.
1 Кор. 12:25-57 „за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея.“
Б. Ст. 4 „Женитбата нека да бъде на почит у всички, и леглото неосквернено;“
Сексуалният грях е нещо,от което ние , християните трябва да бягаме. Библейският Коментар цитира: „като резултат на това, че женитбата се приема с почит – леглото непременно ще остане неосквернено.“
В. Ст. 5-6 „Не се впримчвайте в сребролюбието;“
Думата „впримчвайте“ се е използвала на гръцки, за да посочи „начин на живот или поведение“. Терминът „сребролюбие“ буквално означава „да бъдеш привързан към среброто“. Нашият стил на живот не трябва да прилича на този на сребролюбците. Парите не трябва да бъдат обичани.
1 Тим. 3:3 „не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;“
Мат. 6:24, 25 „Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечеете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?“
Лука 12:15 „И казва им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.“
1 Тим. 6:6-10 „А благочестието със задоволство е голяма печалба; защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо; а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремиха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.“
Ние не трябва да се страхуваме от това, което хората могат да ни направят, защото Господ никога няма да ни остави или забрави. Думата „оставя“ означава „да отхлаби, да не държи, да остави да
потъне.“ Думата „забрави“ означава „да изостави, да остави настрана, да остави безпомощно.“ Всичко това само ни показва, че нашият Бог ще ни помогне, когато се намираме в трудна ситуация. Ето защо, няма смисъл да се страхуваме от хората.
Мат. 10:28 „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от Оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.“
Пс. 118:6 „Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?“
Г. Ст. 7-9 „Помнете ония, които са ви били наставници.“
Думата „помнете“ означава „да мислим за“. Увещанието е да се мисли за водачите на църквата. Никой не трябва да забравя за техния пример. Брус счита, че тези водачи, за които се говори в този стих, са били вече мъртви. „Това са били хората, които са ги довели до Христа в началото. Те бяха вече извършили своето дело.“ След това вярващите са окуражени да следват начина на техния живот. Ние трябва и можем да следваме християнски водачи само ,ако те самите имат за себе си пример Христос.
2 Кор. 11:1 „Да бихте потърпели малко моето безумие; да! потърпете ме,“
1 Сол. 1:6 „И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби, приехте Словото с радост, която е от Святия Дух.“
Земните водачи могат да съгрешат, могат да се променят и  един ден умират, но нашия Небесен Водач, Начинател и Усъвършител на вярата ни , Исус Христос, е същия вчера, днес и завинаги. Всичко, което е и което прави е вечно – съществува завинаги. Ако поставим нашата увереност и вяра в Него, ние никога не ще пропаднем.
Авторът продължава да насърчава читателите си,да бъдат твърди и непоклатими в доктрина.Поради факта, че Исус е същият завинаги и Неговото учение ще остане същото. Ние не трябва да се „завличаме от разни и странни учения“. Ранната Църква беше под постоянна заплаха от неправилни учения. Всъщност всички послания са написани с цел ,да се опровергаят такива учения, които са навлезли в църквата.“
Мат. 15:9 „обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди“.“
Римл. 16:17 „И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни,противно на учението, което сте научили, и отсранявайте се от тях.“
Гал.1:6 „Чудя се как вие оставихте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;“
Еф. 4:14 „за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;“
2 Петр. 2:1 „Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.“
Авторът ни казва, че за сърцето е добре да бъде укрепявано с благодат, не с дела, но с благодат. Не с делата на Стария Завет, но с наредбите за сърцето, от които се придобива съвършенство за съвестта и сърцето.
1 Кор. 8:8 „А това що ядем, не ще ни препоръчва на Бога; нито ако не ядем, губим нещо; нито ако ядем, печелим нещо.“
Римл. 14:17 „Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух.“
Д. Ст. 10-14 „Ние имаме олтар“.
Брус констатира: „обикновено ,по онова време, християните бяха постоянно обвинявани от евреите, че нямаха олтар, нито жертва ,нито пък и религия. На това авторът отговаря „ние имаме олтар“, но от този олтар нямат право да ядат тези, които вземат участие в храмовите жертви.“ Според Закона, част от жертвата беше давана на свещениците за прехрана. Авторът счита, че тези, които ядат от жертвите на този олтар ,нямат право да ядат от нашия олтар.
Някои жертви бяха принасни и изгаряни извън лагера. Исус също пострада вън от портите.
Йоан. 19:20 „Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.“
Ето защо,трябва да „излизаме и ние към Него вън от стана.“
Ние нямаме постоянен град, но търсим един, който ще дойде. В настоящето ние сме само бежанци и чужденци в земята на противника, но скоро ще намерим нашия бъдещ град.
Откр. 21:1, 2 „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си.“
Е. Ст. 15-16 „Прочее, чрез Него нека принасяяме на Бога непрестанно хвалебна жертва.“
Ние не само имаме олтар, но и и жертва, к
оято можем да принасяме. Това е жертвата на хваление към Бога и служението ни към светиите. Ние, от своя страна, сме свещеници на Живия Бог и можем да принасяме тези жертви всекидневно.
1 Петр. 2:5 „и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.“

Ж. Ст. 17-25 „бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се.“
Отново сме насърчени да уважаваме и да се подчиняваме на тези, които са на власт над нас. В стих 7 авторът ни казва, да си спомним за тях, в стих 17 ни казва да им се подчиняваме, а в стих 24 да ги поздравяваме. Според авторът, наставниците са тези, които се грижат за душите на светиите. Ако вярващите се развиват правилно духовно, тогава наставниците с радост дават отчет на Бога за работата си. Исус също даде такъв отчет пред Бога за душите, които Му бяха предадени.
Йоана 17:12 „Докато Аз бях с тях, Аз пазих в Твоето Име тия, които ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни написаното“
Молбата за молитва е нещо обикновено в Ново-Заветните послания. От молбата на автора се разбира, че той е бил в затвора по време на написването на това послание. Стих 20 говори за възкресението на Христа – фундаментална доктрина в християнската вяра. Думата „усъвършенства“ означава „да ви екипира за служба“.
Тимотей, за който се споменава в стих 23, е същият Тимотей, който е съпътствал Павел в неговите мисионерски пътешествия.
Благодат да бъде с всички вас. Амин.

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1987
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде преиздадена и разпространявана по никакъв начин, включително електронен, механичен, фотокопирен, презаписен, без позволението на Българско Християнско Издателство.

Copyright© 1987
Pathway Press
Leveland, Tennessee 37311

Превод и компютърно оформление: Динко Д. Златаров
Редакция: Петя Б. Златарова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.