Училище за лидери

Училище за лидери

Защо съществува тази уебстраница? Някой е казал, че лидерите се раждат, а не се правят. И това е абсолютно вярно. Вярно е също, че когато един лидерът престава да бъде истински лидер, като спре да расте в духовен и персонален аспект. Ето защо целта на тази уебстраница е изучаването и прилагането на библейските закони на […]

Read More