Категория: 2009

Какъв лидер търси Бог?

Какъв лидер търси Бог?

Езекил 22:30 Този стих съдържа добро описание на това какъв лидер търси Бог. Във времето на Езекил, Бог потърси лидер със следните качества: 1. Човек: Бог търсеше един човек, една личност, не група от хора. 2. Между тях: Човек, който познаваше хората и разбираше тяхната култура. 3. Градител на стените: Работещ и знаещ как да гради. 4. Застанал в пролома: Мост в пропастта между хората и Бога. 5. Заради земята: Носещ товар и видение за […]