Категория: 2023

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Кръщение в Святия Дух

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Кръщение в Святия Дух

Кръщение в Святия Дух Деяния на Апостолите 2:1-4 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. 3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Святост която Бог желае

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Святост която Бог желае

Святост която Бог желае Евреи 12:14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. 1 Солунци 4:3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение … ДEФИНИЦИЯ: Освещението е продължителната работа на Бога в живота на вярващия след спасението. Святостта в освещението означава “подобие на Бога.” Освещението е онзи процес чрез който моралното състояние на човека е приведено в хармония с духовното му състояние следствие на спасението. То е […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Пост и Молитва

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Пост и Молитва

Как да се молим? Нашата молитва е към Отец в името на Исус Христос и в присъствието на Святия Дух (Йн. 14:13,14; 16:23; Юда 20). Такава молитва прави намесата на светии и посредници ненужна. Молитвата може да бъде както с изговорени думи така и неизговорими стенания, но винаги в покорство на Бога (Йн. 9:31; 15:7; 1 Йн 3:22; Пс. 143:10). Можем да се молим прави (Лк. 18:13), седнали (Д.А. 1:14; 2:2), легнали (2 Цар. 12:16-20), […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Oтговори на Трудни Въпроси за Спасението

Oтговори на Трудни Въпроси за Спасението За кого умря Христос? Определени църковни формации днес вярват, че са спасени по предварителен избор направен от Бога. Такова вярване ограничава Божият избор до определен критерий, омаловажава жертвата на Исус Христос, изключва всички останали от броя на спасените и е Библейски невалидно. Други вярват в универсално спасение, т.е. че всеки човек ще бъде спасен. Това твърдение пък е в разрез с някои основни характеристики на личността на Бога, като […]

Следваща страница »