Категория: 2018

Държавен вестник: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

НАРОДНО СЪБРАНИЕ УКАЗ № 319 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България П О С Т А Н О В Я В А М : Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г. Издаден в София на 28 декември 2018 г. Президент на Републиката: Румен Радев Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Цецка Цачева ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона […]

Най-добрият подарък за Рождество

Гръцко-български интерлинеар на базата на текст критичните издания на Новия завет Дословен превод от старогръцки c aналитичен Нов Завет с критичен апарат, на базата на Nestle-Aland 27/28 и UBS-5. Предназначен е за специалисти в областта и всички, които имат интереси към преводите на Библията. Изданието е посветено на онези сериозни ученици на Библията, които предпочитат оригинала вместо зачестилите библейски ревизии с религиозна и идеологическа насоченост. Информация за изданието може да получите в издателство Верен: http://veren.bg/ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: – […]

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека

Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г. Издадена в сборник от международни документи, 1992 г. ПРЕАМБЮЛ Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света, Като взе предвид, че пренебрегването и неуважаването на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съвестта на човечеството, и […]

Следваща страница »