60% българчета са родени от родители без брак

Женят се все по-малко. Това показва отчет на Националния статистически институт (НСИ).

През 2016 са регистрирани 26 803 юридически брака или с 917 по-малкоспрямо предходната година. Три четвърти от всички регистрирани бракове (19 977) са сред населението в градовете. Най много се женят в Добрич и Кърджали, а най-ниският коефициент на сключени бракове е в област Враца -2,2%.

Увеличават се и разводите. Броят им през 2016 е 10 603 или със 107 повече от регистрираните през 2015.

81,1% от разводите са в градовете. Най-голям е делът на разводите по взаимно съгласие (63,4%), следват тези с аргумент несходство в характерите (28,4%) и фактическа раздяла (6,1%).

Средната продължителност на брака е 15,7 години.

Извънбрачните раждания са 38 440 или 58,7% от всички раждания. Повече са извънбрачните раждания в селските региони (66,1%), като в цялата страна най-много на брой са във Видин и Враца. Увеличават се многоплодните бременности. През миналата година са регистрирани 1 129 случая или с 20 повече спрямо предходната година. В един от случаите миналата година са родени четиризнаци, 15 са случаите на тризнаци през 2016.

Позитивното в данните за демографската картина в България е, че намалява детската смъртност. През миналата година живородените деца са 64 984. Родените момчета са 33 375, а момичетата са 31 609. Най-висока е раждаемостта в Сливен, следват София, Варна и Бургас. Най-ниска е раждаемостта в Габрово и Видин. С 22 000 намаляват жените във фертилна възраст.

3 249 са ражданията от майки под 18 години. Увеличават се ражданията от майки над 40 години – 1947.

Смъртността при мъжете продължава да е по-висока, показват още данните на НСИ. По-висока е смъртността на село. През 2016 година 30 570 души са сменили адреса си от България в чужбина, като 50,4% от тях са мъже. Всеки втори емигрант е на възраст 20-39 години. Предпочитани емигрантски дестинации са Германия, Великобритания и Испания. 21 241 души са сменили местоживеенето си от чужбина в България. В това число се включват и българите, живеещи в чужбина, но завърнали се в родината.

Сергей Цветарски, шеф на НСИ, подчерта, че тенденциите в демографските процеси са устойчиви. Продължава процесът за намаляване и застаряване на населението, изтъкна той и допълни обаче, че намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Жените живеят по-дълго от мъжете. В края на 2016 населението на страната е 7 101 859. Намалява населението в трудоспособна възраст. 1 236 047 хора живеят в София, 343 424 в Пловдив, 335 177 във Варна.

ДЕТСКА БИБЛИЯ 7.0

КНИЖКИ за ОЦВЕТЯВАНЕ

Библейски истории RAR PDF
Когато Бог направи всичко WMV MP3 PDF
Ной и големият потоп WMV MP3 PDF
Началото на човешката скръб WMV MP3 PDF
Бог изпитва любовта на Аврам WMV MP3 PDF
Божието обещание към Аврам WMV MP3 PDF
Измамникът Яков WMV MP3 PDF
Любимият син става роб PDF
Бог издига слугата Йосиф PDF
Принцът от реката PDF
Принцът става Пастир PDF
Довиждане, фараоне MP3 PDF

40 Години

MP3

PDF

Исус Навиев поема управлението MP3 PDF
Малката армия на Гидеон MP3 PDF
Божият силен мъж Самсон MP3 PDF
Рут – една любовна история MP3 PDF

Красивата царица Естир

MP3

PDF

Самуил – Божият млад слуга MP3 PDF
Красивият и глупав цар MP3 PDF
Овчарчето Давид MP3 PDF
Цар Давид (Част 1) MP3 PDF
Цар Давид (Част 2) MP3 PDF
Мъдрият цар Соломон MP3 PDF
Добри царе, лоши царе MP3 PDF
Огненият мъж MP3 PDF
Елисей – мъж на чудеса MP3 PDF
Езекил – мъж с видение MP3 PDF
Исая вижда бъдещет PDF
Еремия, човек на сълзи PDF
Данил в плен PDF
Йон и голямата риба PDF
Раждането на Исус PDF
Човек изпратен от Бог PDF
Ужасно време за Исус История PDF
Исус избира дванадесет помощника PDF
Чудесата на Исус PDF
Израилев водач посещава Исус PDF
Великият Учител Исус PDF
Добрият Самарянин PDF
Жената при кладенеца MP3 PDF
Исус нахранва 5000 човека MP3 PDF
Исус стихва бурното езеро MP3 PDF
Момичето което живяло два пъти MP3 PDF
Исус изцерява слепеца MP3 PDF
Исус и Лазар MP3 PDF
Исус и Захей MP3 PDF
Първият Великден MP3 PDF
Раждането на църквата MP3 PDF
Църквата пред проблем MP3 PDF
Петър и силата на молитвата MP3 PDF
От гонител, проповедник MP3 PDF
Пътешествията на Павел MP3 PDF
Небето – Божият прекрасен дом MP3 PDF

Икуменизъм ли?

Мартин Лутер, ТЕЗИС №92: Отмахнете, тогава, всички тези пророци които казват на Христовия народ:“Мир, мир“, а ето мир няма….

Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като духовен водач на това обединение. По тази причина протестантските водачи на това движение от своя страна ще искат отстъпки от Рим и ще ги получат. От водачите на това движение няма да се изисква да почитат папата като Свят Баща на непогрешима и първа в йерархията църква, но само като политически водач, без да се приема, че е приемник на Петър. ~Дейвид Уилкерсън

Библейските християни от най-дълбока древност са заявявали, че католическата църква е вавилонската блудница, а папата е Антихристът от Откровение. Още в 900 г. Тергандус, епископ на Тревен, нарича папата антихирст, а римската църква Вавилон. Валдензите от XIIв потвърждават, че Aнтихристът е предсказаният убиец на светиите, който вече се е появил в истинския си характер и седи сцарско величие в града със седем хълма. Без никакво колебание хора реформатори като Уиклиф, Хус, Тиндейл, Лутер, Меланхтон, Калвин, Джон Нок, Цвингли и Джон Уесли са заявявали, че папството е предсказаният от Билията Антихрист. В България, както се казва в поговорката, станаха по-големи католици от папата, а православния патриарх по-протестант от самите протестанти.

Ян ХУС: ПАПАТА НЕ Е ГЛАВА НА ЦЪРКВАТА, ИСУС Е ГЛАВАТА. Църквата е невидимо общество, съставено от души, чиято глава е единствено Христос и те нямата нужда от папската институция, основана от Антихриста. Папата е невеж и корумпиран от алчност и жажда за власт. Да се поклониш на папата е бунт срещу Христос!

Мартин Лутер: Убеден съм, че дори лично Христос да претендира за водачество на Църквата, без съмнение папата ще го разпъне отново. Затова сме уверени, че папският престол е престол на ватиканския Антихрист. Аз ще съм лоялен към Папата, колкото съм лоялен към Антихриста. Ние имаме убеждението, че папството е седалище на истинския и реален антихрист… лично аз заявявам, че не дължа на папата никакво друго послушание освен това към антихриста…

Изучавайки Солунците, Даниил и Откровение, Мартин Лутер продължава: Ужасно е да наблюдаваш как човекът, представящ се за Христов заместник, демонстрира разкош, какъвто никой император не може да постигне. Наричат папата Господ на света, но самият Христос казва:

„Моето царството не е от този свят”. Възможно ли е господството на един заместник да е по-голямо от това на неговия Началник? На практика съм. затиснат в ъгъла и вече не бих могъл да се усъмня, че папата е наистина антихристът (…) защото всичко съответства толкова точно на неговия начин на живот, на неговите действия, думи и заповеди. Ние не сме първите, според чието тълкуване папството е царството на антихриста. Джон Първей още през 1390г. вярно и истинно заявява, че папата е „антихристът.” По-рано казах, че папата е наместник на Христос. Сега аз твърдя, че той е опонентите на нашия Господ и Дяволския апостол.“

Жан Калвин: Данаил и Павел пророкуваха че Антихристът ще седне в Боция храм а ние вжидаме, че това прави папата. Някои смятат, че е прекалено да наричаме папата Антихрист, но в живота на вярващите водещо е Евангелието, а не обредните молитви на папата. Затова наричаме римския понтиф Антихрист – Мирът не се постига чрез жертването на истината.

Джон Нокс: Папата е антихрист и тиранин узурпирал Църквата. Затова папата трябва да бъде признат за самия антихрист.

Уилям Тиндейл в трактата си „Практиката на прелатите” уеднаквява католическата църква с блудницата от Откровение 17 гл.

Улрих Цвингли е още по-радикален както в учение така и в неговото практическото приложение. В своите 67 постулата на вяра, той отрича:

  • приматството на папата и неговата антхристка същност
  • правото на свещениците да прощават грехове,
  • и отличителното облекло на духовниците

Уестминстърска изповед на вярата декларира: Единствен Господ Исус Христос е глава на Църквата Римският Папа не може в никакъв смисъл да изпълнява тази роля. Но е човек, антихрист обявил се за Бог.

Джон Уесли: Името на звяра е това, което той носи през цялото време, а именно папа… Папата е беспорно звяра, човека на греха, сина на погубление и антихрист. Той противоречи на императора като свой суверен и се превъзнася над Бога, заповядва на ангелите, подчинява царе, изисква най-височайше поклонение не просто като глас Божи, а като сам бог. Което личи и от титлите му пресвят господар, светейш отец с които седи интрониран в храма Божий спомената в Откровение 11 – и с това деклариращ себе си бог и изискващ за себе си права и привилегии, които принадлежат на сам Бог.

Причината за това драстично протестантско отхвърляне на всички папи са твърденията на римокатолическите понтифи, че са богове тук на земята:

Римският Папа е съдия на всички хора и не е подсъдим пред никого. Ние обявяваме , заявяваме и провъзгласяваме : за всеки човек е необходимо да бъде поданик на Римският Папа, за да може да получи спасение, защото това което бе изговорено  за Христос , че на Него ще се подчини всяко коляно, в същата сила и смисъл важи за мен Аз имам авторитета на Царя на Царете . Аз съм всичко и над всичко, така че сам Бог и аз , заместникът на Бога, имаме една консистория, и аз съм способен да върша всичко, което Бог може да извърши.

Папски едикт Унам Санктам от Папа Бонифаций 8-ми (The Bull Unam Sanctam, Pope Boniface VIII)

Папата и Бог са едно и също, така той има цялата власт и сила, както на Небето така и на Земята.

Папа Пий V-ти, Бъркли,  гл.27, стр.218. ( Pope Pius V, Barclay, Chapter XXVII, p. 218 – Cities Petrus Bertanous)

Папата не е просто представител на Исус Христос на Земята, но той самият е Исус Христос, скрит зад одеждите на плътта.

Catholic National July 1895

Католическа Енциклопедия т.12, Статия Папата на стр. 265: Този съдебен авторитет включва силата само папата да може да прощава грехове

Сам Бог е задължен да се подчини на преценката на папата, дали да прости или да не прости греховете на покаялия се. (Liguori, Duties and Dignities of the Priest, p.27)

ОЩЕ по ТЕМАТА:

  1. РЕФОРМАТОРИТЕ
  2. 95-те Тезиса на д-р Мартин Лутер
  3. КОЙ подмени 95-те Тезиса на Реформацията?
  4. “Реформатори” без 95-те тезиси
  5. Практично богословие без принципност

Папата ли обедини религиите?

И не участвайте в безплодните дела на тъмнината,
а по-добре ги изобличавайте (Ефесяни 5:11)


Папата към българския народ Папата към българския народ 

Папата ще бъде възприеман повече като политически, а не като духовен водач на това обединение. По тази причина протестантските водачи на това движение от своя страна ще искат отстъпки от Рим и ще ги получат. От водачите на това движение няма да се изисква да почитат папата като Свят Баща на непогрешима и първа в йерархията църква, но само като политически водач, без да се приема, че е приемник на Петър.
~Дейвид Уилкерсън

„При посещението си у нас папата ни даде обаче пример как пастирът отива при стадото, как търси и намира отдалечилите се от паството души, като им дава пример за действена Христова любов…“. Това гласи част от поста на Западно и средноевропейският митрополит Антоний

Целта е Римският папа да обедини всички и да посрещне Антихриста, коментира владиката Не става въпрос за моя часовник, а за атака срещу православието, смята митрополит Николай. Посещението на римския папа е политически акт, целта е да се обединят всички църкви около Рим и когато дойде Антихриста, папата да го посрещне, каза Негово високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай пред миряните в храма „Свети Георги“. 

„Посрещнахме римския папа като държавен глава на суверенната държава Ватикана, но никой не може да ни принуди за общо богослужение с него“, каза митрополит Николай от олтара.

„Всички искаме християнските църкви да се обединят. Това обаче може да стане само от църковни хора, когато епископите се съберат и обсъдят как да стане това. Политиците не искат това, те целят точно обратното. Създадено е, например, т.нар. икуменическо движение, което цели обединение на всички религии. Но нали знаете, има и религия на Сатаната. Как да се обединим всички? Не е възможно да се обедини светлината и тъмнината“, каза митрополит Николай.

„Този акт бе подготвен твърде отдалеч. Започна с медийна кампания срещу Българската православна църква. Тук не става дума за моя часовник. Става дума за всичко, което Светият Синод реши и не реши. Тази кампания бе подготвена, за да дойде папата и да бъде обявен за свети отец, живеещ в нищета и бедност,“ коментира владиката. „Замисълът на всичко това е да се обединят всички религии около папата, та като дойде Антихриста папата да го посрещне, а чрез него и всички, които са с него“, смята митрополит Николай и добави: „Ние няма да се откажем от православието. Не сме се отказали от православието и през петвековното робство. Робството бе победено от православието. Само то ще ни освободи. А кой може да каже, че йеродякон Игнатий – Васил Левски е бил роб по време на робството? Той беше свободен, защото бе православен.“

По думите му няма как православната църква у нас да подкрепи подобна визита: Посрещнахме римския папа като държавен глава на суверенната държава Ватикана, но никой не може да ни принуди за общо богослужение с него. От думите на Николай стана ясно, че той също подкрепя обединението в християнството, но, очевидно, не по предложения начин: Всички искаме християнските църкви да се обединят. Това обаче може да стане само от църковни хора, когато епископите се съберат и обсъдят как да стане това. Политиците не искат това, те целят точно обратното.

 

Вълнението след посещението на папа Франциск у нас не стихва. Какви послания отправи той към българите и света? Франциск остави своята следа и беше посрещнат типично по балкански с полюсни настроения – от символ на добротата и мира, до носител на тъмнината, който ще посрещне Антихриста. 

„Ватиканският протокол ни предупреди, че Франциск не обича по него да тичат охрани. Трябва да благодарим на всички от МВР. Организацията беше на много високо ниво. Изказванията по линия на Антихриста са глупости. Нашата църква все пак е отделна от държавата. Тя сама преценява действията си. Тя си спазва догмите. Но от 2007 г. България е дадена като център за религиозна толерантност в Камарата на лордовете в Лондон“, коментира директорът на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет Емил Велинов.

В студиото на „България сутрин“ гостът разкри, че министър-председателят на Ватикана подсказал на Борисов как да постъпи с поканата на папата. „Не вярвах, че за една година би се осъществило такова пътуване. Не знам коя визита – тази на папа Йоан Павел II или тази на папа Франциск беше по-трудна. Франциск често нарушава протокола. Той успя да ни покаже какво означава смирение. Като народ имаме нужда от това“, отбеляза Велинов.

„Искаме да възстановим и свещениците в армията. И там има нужда. Човек и там изпитва напрежение. Църквата винаги е давала пример. Но навремето като дете познавах кварталния си свещеник. Папата ни каза да се смирим. Той показа нашите проблеми. Той ни каза да си прощаваме преди сън и да се будим щастливи. Трябва да уважаваме себе си и после тези, които са до нас“, обобщи той.

Събитието за мир, което направи в центъра на София папа Франциск, стана повод за много коментари в социалните мрежи. Причината беше отказът на Българската православна църква да се включи в него заедно с останалите религиозни общности, представени в България

„Междурелигиозният диалог в България има дълга история. Това събитие за мир не е първото, което се случва. При историята на сестрите в Либия направихме огромен молебен за тяхното спасение в катедралата „Александър Невски“. Тогава пак бяхме всички заедно“, коментира в „България сутрин“ секретарят на НСРОБ Роберт Джераси.

Според пастор Румен Борджиев е важно да се прецени коя е целта на това събиране. По думите му някои са видели политическа намеса, опит за оказване на влияние, а други – стремеж за обедниение на всички религии. „Това не беше целта на неговото идване и това не беше нашето отиване на сцената. Дори и различни в своите вярвания, догми и практики, ние можем да имаме допирни точки“, посочи Борджиев.

Папата призова бедна и враждебна България да отвори сърце за мигранти

„Ню Йорк Таймс“ пише, че папата е отправил посланието си пред една от „най-враждебните към мигранти“ нации на континента, поставяйки се в остра опозиция и с правителството, и с църквата. Те отбелязват, че папата за първи път отправя подобен призив в държава с толкова малък брой католици, която толкова ясно се разграничава от подобни позиции.

„Вашингтон пост“ набляга на факта, че „център-дясната проевропейска управляваща коалиция“ съдържа три националистически, антимиграционно настроени партии, които предвождат враждебните нагласи на населението. „Правителството призова Европейския съюз да затвори границите си за мигранти и прекъсна достъпа през границата си с Турция с ограда от бодлива тел“, пишат от изданието.

Американската медия Ей Би Си също отбеляза призива на папата и коментира задълбочаващата се демографска криза в страната.
„Държавата губи населението си по-бързо от всяка друга нация според доклади на Обединените нации. Настоящият брой жители е 7 милиона, но се очаква да спадне на 5,4 млн. до 2050 г. и до 3,9 млн. до края на века“, коментират от изданието.

Радио „Свободна Европа“ посочва, че папата е бил приет „студено“ в страната ни и че отношението към Римокатолическата църква у нас е по-скоро негативно. „Папа Франциск се опита да преодолее напрежението между православния и римокатолическия клонове на християнството, включително и с историческата си среща през февруари 2016 г. с патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, в Куба. Въпреки това Светия синод на Българската православна църква отказа всякаква възможност да се помоли заедно с папата“, пишат те.

„Дойче веле“ също отбеляза посещението на папата у нас с подобен акцент. Те съобщават, че папа Франциск е призовал българите да отворят сърцата и домовете си към „добронамерените мигранти“ и да осъзнаят, че бягат от война и бедност, за „да намерят нови възможности или поне безопасност“. „Вашата земя винаги е била мостът между Изтока и Запада“, цитират го те, допълвайки, че намеква за бежанската криза, в която милиони хора бягат от война в Близкия изток и северноафриканските държави, за да потърсят подслон в Европа.

Бежанският „поход на надеждата“ стресна Борисов, но… през България не е лесно да се премине!

Премиерът Бойко Борисов изрази притеснение от подготовката на така наречения „Поход на надеждата“, който се организира в бежанските лагери в Турция.

Коментарът на министър-председателя дойде по време на кръгла маса на тема „Защита на външната граница на ЕС и миграционни политики на Република България“, в която участие взе премиерът на Бавария Маркус Зьодер. Борисов допълни, че тъй като през България не е лесно да се премине, в момента има над 30 хил. души, които сe организират да тръгнат по Балканския маршрут – през Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия, Австрия и Германия. Според него това е много силна организация и ако тръгнат жени и деца и с тях се атакуват границите, ще стане голям проблем.

Министър-председателят коментира, че около България има конфликти, които могат да предизвикат огромно напрежение – Косово и Крим. И посочи, че мигрантите в Турция са вече 4 млн. души. „България сама срещу толкова сериозни проблеми не може да се справи, трябва да й се помага“, настоя Борисови и допълни, че трябва да й се помага, като по думите му няма „никакъв шанс това да приключи, става по-тежко“.

Лидерски форум