Възкресение и Съд

Възкресение и Съд

Филипяни 3:7-11 Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа 8 А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия, 9 и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра, 10 за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, 11 дано всякак достигна възкресението на мъртвите.

ДEФИНИЦИЯ

Възкресението е онова дело на суверенната Божия сила чрез което Той връща живота в мъртвото човешко тяло, обединявайки физическото и духовното. В такъв смисъл, възкресението е пресъздаване на оригиналното творение на Бога в първоначалния му вид.

10 ВРЕМЕННИ ВЪЗКРЕСЕНИЯ В БИБЛИЯТА:

 1. Синът на вдовицата от Серепта (3 Цар. 17:21)
 2. Синът на Сунамката (4 Цар. 4:34)
 3. При допира до Елисеевите кости (4 Цар. 13:20-21)
 4. Йон в корема на рибата (Йон 2:1-10; Мт. 12:40)
 5. Дъщерята на началника (Мт. 9:25)
 6. Синът на вдовицата от Наин (Лк. 7:11-18)
 7. Лазар (Йн. 11)
 8. Тавита (Д.А. 9:40)
 9. Павел (Д.А. 14:20)
 10. Евтих (Д.А. 20:10)

Три от тези случаи са с директната намеса на Исус (Мт. 9:25; Лк. 7:11-18; Йн. 11)

ПЪРВИЯТ ПЛОД (Мт. 28:1-10; Мк. 16:1-11; Лк. 24:1-12; Йн. 20:1-8; 1 Кор. 15:4-8).

Исус Христос е първият плод на вечното възкресение. Той възкреси себе си чрез собствената си сила. Именно за това ние имаме основание да вярваме, че Той има силата да възкреси и нас в последния ден. Христовата възкресенска сила дава победа над  (1) смъртта, (2) ада, (3) дявола (4) греха, (5) болестта и (6) времето.

2 ВЕЧНИ ВЪЗКРЕСЕНИЯ:

Йн. 5:28-19 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му, 29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Целта на вечните възкресения е съд за наказание или награда.

 1. Първото възкресение е възкресението на вярващите преди Милениума (Хиляда-годишното царство) за вечен живот.

а. Старозаветни светии видени в Ерусалим в деня на разпятието (Мт. 27:52-53 ).

б. Християните умрели в периода между Кръста и Грабването (1 Сол. 4:16).

в. Двамата свидетели от Голямата скръб (Откр. 11:11)

г. Старозаветните светии и светиите убити през Голямата скръб (Откр. 20:4-6).

 1. Второто възкресение след Милениума е възкресение на невярващите за вечно наказание (Откр. 20:11-15).

3 СЪДИЛИЩА

 1. Христовото съдилище, при грабването на Църквата, където праведните ще бъдат съдени за получаване или загубване на наградите (Рим. 14:10; 1 Кор. 3:11-15; 2 Кор. 5:10; Откр. 4; 5).
 2. Славният престол на Христос, съд над народите в края на Голямата Скръб (Мт. 25:31-46; Откр. 19:11; 20:1-6; Зах. 14)
 3. Големият бял престол, съд на нечестивите (Откр. 20:11-15; Д.А. 17:31; Рим. 2:16) и на падналите ангели (2 Пет. 2:4; Юда 6; Откр. 1:7; 20:11-15; 1 Кор. 6:3)

ВЕЧНО НАКАЗАНИЕ е реална вечност в огненото езеро (Откр. 19:20; 20:10, 14, 15). Това не е временен процес на очистване, а истинско физическо, духовно и емоционално разделяне от Бога във вечно страдание. То е вечност без познание за Бога както е писано, “Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.” (Мт. 7:25)

5 ВЕЧНИ НАГРАДИ (ВЕНЦИ)

 1. Нетленен венец (за победителите) (1 Кор. 9:25-27)
 2. Венеца на живота (за мъчениците) (Откр. 2:10; Як. 1:12)
 3. Венец на славата (за пастирите) (1 Пет. 5:4)
 4. Венец на праведност (за всички ония, които са обикнали неговото явление) (2 Тим. 4:8)
 5. Венец на радост (2 Сол. 2:19)

ВЕЧЕН ЖИВОТ

Вечен живот е възможен единствено и само чрез вяра в Божият Син Исус Христос.

Йн. 3:36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

КАК МОГА ДА БЪДА СПАСЕН

През цялата човешка история критерият за спасение е бил един и същ. За да бъде спасен човек трябва:

 1. Да бъде привлечен от Бога (Йн. 6:44)
 2. Да се покае (2 Кор. 7:10)
 3. Да се новороди от Святия Дух (Йн. 3:3-5)
 4. Да изповяда, че Исус Христос е Господ (Рим. 10:9)