Има Сила …

Има Сила …

Откровение 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

Всеки Християнин дължи победата над греха в личния си живот на жертвата на Исус Христос и пролятата на Голгота кръв. Тази жертва бе нужна за да могат нашите грехове да бъдат простени. С прошката на нашите грехове отпадат проклятието и духовната смърт, които са резултати от греха. Тъй като цената на греха е смърт, ние всички трябваше да умрем като грешници. Исус умря вместо нас, като с кръвта Си плати нашите грехове за да можем да живеем вечно. Ето защо Новия Завет е договор подписан с кръвта на Божия Агнец.

Защо кръвта на Исус?

Исус Христос бе заченат по свръхестествен начин от Святия Дух, като същевременно не престана да бъде единосъщ с Отец и Духа. Неговата човешка природа бе недокосната от греха влязъл в човешкия род чрез Адам и предаван от поколение на поколение. Кръвта на Христос не носеше белезите на грях и смърт, а на Божествената праведност и святост. Той не бе просто още една жертва на олтара, или просто още един първосвещеник който влиза в светилището всяка година с чужда кръв, а “на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва” (Евр. 9:24-28).

ЕТО ЗАЩО ИМА СИЛА ЧУДОТВОРНА МОЩ В КРЪВТА НА АГНЕЦА

10 неща които кръвта на Агнеца прави за нас:

  1. Умилостивение и жертва

Рим. 3:25 Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше

  1. Вечен живот и възкресение

Йн. 6:53 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си

  1. Очистване

1 Йн. 1:7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.

Евр. 9:13-14 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

  1. Оправдание

Рим. 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

  1. Откуп

Еф. 1:7 В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, орощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благода.

  1. Освещение

1 Пет. 1:2 избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; благодат и мир да ви се умножи.

Евр. 13:12 Затова и Исус, за да освети людете чрез Собствената Си кръв, пострада вън от градската порта.

  1. Участие в Завета

Евр. 13:20-11 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, 21 дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

  1. Близост

Еф. 2:13 А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.

  1. Дръзновение

Евр. 10:1 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, 20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, 21 и като имаме велик Свещеник над Божия дом, 22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест  и с тяло измито в чиста вода;

  1. Побеждава Сатана и ни дава победа

Откр. 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

З А П И С К И: