Етикет: 2023

Ангели

Ангели

Ангели Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.          Псалм 91:11-12 Освен материалния свят който познаваме със сетивата си, съществува и един друг невидим свят наречен духовен. В него обитават духовните същества: серафими (Ис. 6:1-7), херувими (Бит. 3:24; Езек. 1:5-28), живи същества (Откр. 4:5-6), архангели (Кол. 1:15-18), демони, “вътрешния човек” (наричан от Библията ту […]

Името на Църквата

Името на Църквата

Името на Църквата Значението на името Име е всяка дума или титла с която определен човек или група от хора са познати. Имената в Библията обаче като че ли имат по-голямо значение. Всъщност, за древните Симитски народи всяко нещо започвало съществуването си едва след като получи име.  Тази практика включвала и хората, като имената били от значение за личността и характера им. Библията определено отразява този факт за което говорят и следните примери: На Адам […]

Служения и Практики

Служения и Практики

Служения и Практики Църквата не е просто сграда или институция (1 Пет. 2:5; 1Кор. 1:2). Тя е живото Христово тяло. Ето защо в нея постоянно протичат процеси на промени и градация, които са подчинени на Божията воля и план за нейния растеж. За усъвършенстването на църквата, Бог използва хора, които Той въвежда в определени служения. 5 истини за служенията: Служенията се дават от Бога (Еф. 4:11; 1 Кор. 12:27-28) Служенията не могат да бъдат давани […]

Плод и Дарби на Святия Дух

Плод и Дарби на Святия Дух

Плод и Дарби на Святия Дух Плодът на Духа Кръщението със Святия Дух е придружено от Плода на Духа, който израз на Христовия характер в нашия живот. Това е естественият резултат от свръхестественото новорождение на вярващия и приемането му в Христовото семейство. Следователно, Плодът на Дух не е наше лично дело или заслуга, а Божията свръхестествена намеса и промяна в нашия характер и личност. Плодът на Духа е един, но се състои от девет части […]

Следваща страница »