Духовното Воюване

Духовното Воюване

Всеки Християнин е част от Духовното воюване без значение дали го осъзнава или не. Апостол Павел съветва Християните в Ефес да заякват в Христовата сила непрестанно (Еф. 6:10). Непрестанно заякване е нужно защото духовната борба е непрестанна. В духовното воюване няма ваканции и почивки. То се води постоянно в пределите на духовния свят и в полето на човешкия ум. То е едновременно срещу силите на поднебесната и в стария човек т.е. у самите нас. Победителите от тази битка излизат вечно живеещи, а победените остават във вечно наказание.

Доброто войнство

Всеки човек има избор да избере на чия страна воюва и кому служи. Средно положение няма. Човек е или част от Христовата войска или служи в войнството на поднебесната. Християните са призовани да воюват с Христос, да побеждават над греха и дявола, и така да живеят живот на победители (Рим. 8:37).

Победата на Християнина не е лична победа или чрез лични усилия. Тя е победата на Христос на кръста над смъртта и ада, която е дадена на всички светии (1 Йн. 4:4). По тази причина Християните са наречени “повече от победители.”

Не е достатъчно само да си част от доброто войнство. Нужно е и постоянно да воюваш на страната на доброто войнство. Най-голямата радост на Сатана е да раздели Божията армия така, че вярващите да воюват едни срещу други до пълно унищожение. Ето защо нашата сила в тази борба е силата, която сме приели от Христос (Фил. 4:13). Сам така можем да кажем с Новозаветния апостол:

2 Тим. 4:7-8 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

Божието Всеоръжие (Еф. 6:14-18).

Във битката срещу силите на поднебесната, Бог не ни е оставил сами. За да победим, Той ни е снабдил с онова, което Библията нарича Божие всеоръжие (Еф. 6:14-18). За да стоим успешно срещу стратегиите дявола, ние трябва да сме постоянно облечени с Божието всеоръжие. То включва следните части:

  1. Истина (Еф. 6:14) – Истината е препасана като колан през кръста на вярващия. Тя не само го предпазва, но и носи всички други части на всеоръжието т.е. Божието всеоръжие не може да бъде носено от Християнина без истината.
  2. Правда (Еф. 6:14) – Правдата е като нагръдник или като броня за Християнина. Тя пази тялото и най-вече сърцето от лъжите и стрелите на дявола.
  3. Благовестие (Еф. 6:15) – Благовестието е обувките в Божието всеоръжие. То защитава ходенето и пътищата на вярващия, прави го бърз и неуловим. Трябва да се отбележи и факта, че Благовестието е Благовестие на мир. Докато Християнина воюва срещу силите на поднебесната, той е длъжен да проповядва мир.
  4. Вяра (Еф. 6:16) – Вярата е щита на вярващия, който може да бъде използван само когато първите три части на всеоръжието са облечени. Вярата не само предпазва Християнина, но и често атакува врага.
  5. Спасение (Еф. 6:17) – Спасението защитава ума на вярващия. Всъщност, то включва ежедневното освещаване на нашите мисли, така че дяволът няма достъп до мислите на ония които имат Христовия ум (1 Кор. 2:16; Фил. 4:7).
  6. Божието Слово  (Еф. 6:17) – Божието слово е оприличено с Меч на Духа. То е оръжие което атакува силите на поднебесната и ги поразява.
  7. Молитва (Еф. 6:18) – Молитвата е онази част от Божието всеоръжие което осъществява комуникацията с главния център на Христовата армия. Без нея дори и въоръжен, духовният воин е без ясна цел в битката.

Единствена част незащитена от всеоръжието е гърба. Това е така защото в духовното воюване не е предвидено да се обръща гръб на врага и да се бяга от него. Единствената защита предвидена за гърба на Християнина е онази осигурена от вярващия който воюва редом с нас в битката на Доброто Войнство.

Битката срещу самият мен …

Християнинът е призован да воюва не само срещу силите на тъмнината, но и срещу стария човек вътре в себе си (Еф. 4:22; Кол. 3:9). Тази битка се нарича освещение. То започва с новорождението на вярващия и продължава през целия живот. Целта на освещението е духът да царува над плътта в живота на Християнина (Еф. 2:15). Такава победа е възможна в този живот, и е дадена на вярващия единствено и само чрез вяра в Исус Христос (Фил. 3:3).

З А П И С К И :

Българска Божия Църква – Централна Църква София

Ред на Богослуженията:

Неделя 10:00 Сутрешно Богослужение – НДК

Неделя 17:00 Вечерно Богослужение  – Координационен Център

Сряда   18:00 Вечерно Богослужение  – Координационен Център

Петък   18:00 Вечерно Богослужение  – Координационен Център

Събота  16:00 Зала на Българо-Съветската Дружба