Author: admin

Служители на Сатана

Служители на Сатана

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. В тази глава ще разкрием един напълно различен източник на проклятия: служителите на Сатана. Отношението на християните към Сатана варира между две крайности. Някои напълно го пренебрегват и се опитват да действат така, като че ли той не съществува. Други се плашат от него и му отдават много […]

Самонанесени проклятия

Самонанесени проклятия

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. В един от примерите в предишната глава Джак каза на жена си: „Лошо ми става от начина, по който сервираш яденето“. Чрез тези думи той несъзнателно си нанесе проклятие за лошо храносмилане, което продължи да го мъчи през остатъка от живота му. Като имаме предвид този пример нека […]

Хора в позиция на власт

Хора в позиция на власт

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. Както благословенията, така и проклятията са част от обширен, невидим духовен свят, който влияе върху живота на всеки един от нас. Централен решаващ фактор в този свят е властта. Без да разберем принципите на властта не е възможно да разберем духовния свят и да действаме успешно в него. […]

Кражба, лъжесвидетелства, ограбване на Бога

Кражба, лъжесвидетелства, ограбване на Бога

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. Последните трима пророци от Стария Завет – Агей, Захарий и Малахий – се занимават с различните области, в които Израел преживява действието на Божието проклятие. Като че ли на тези пророци им е била дадена задачата да обобщят историята на израилтяните под Моисеевия закон и да опишат сблъсъка […]

Следваща страница »