ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Божествено Изцеление

Божествено Изцеление

Исая 52:5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

2 Петрово 2:24 Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с чиято рана вие оздравяхте.

Дефиниция

Изцелението е онова чудотворно действие на Бога което възстановява човека и го връща в първоначалната пълнота на сътворението. Изцелението е дадено чрез изкуплението извършено от Исус Христос на Голготския кръст. То е равностойно по сила на спасението, и има сила над всяка част от живота на вярващия.

8 вида изцеления в Библията:

 1. Физическо изцеление (Изх. 15:26; Пс. 103:3; Мт. 10:1-8; Як. 5:14-16)
 2. Изцеление на душата (Пс. 41:4)
 3. Изцеление на отстъпилите (Ер. 3:22; Осия 14:4)
 4. Изцеление на сърцесъкрушените (Пс. 147:3; Лк. 4:18)
 5. Изцеление на земята (2 Лет. 7:14)
 6. Изцеление на водата (Изх. 15:25; 4 Цар. 2:21-22; Ез. 47:8)
 7. Национално изцеление (Ис. 30:26)
 8. Изцеление на народите (Откр. 22:2)
Физическо изцеление

Библията обещава реално физическо изцеление на онези, които вярват в Бога. Изцелението не е плод на лични дела, а дар от Бога заради Голготската жертва. Чрез кръвта на Исус Христос физическото изцеление е възможно над всяка болка, болест, рана, немощ, вирус или инфекция.

Физическото изцеление присъства в цялата Библия. Първото изцеление е върху целия дом на Авимелех, и е записано в книгата Битие (Бит. 20:17). Последното изцеление в Библията е изцеление на народите в Небесния Ерусалим (Откр. 22:2)

Библията съдържа поне 14 еврейски и гръцки думи които описват реално физическо изцеление (Виж приложение). Физическото изцеление в Библията е най-често придружено или предшествано от душевно изцеление както е писано,

3 Йоан 2 “Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.”

Яков 5:14-15 Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.

3 ПРАКТИКИ В ИЗЦЕЛЕНИЕТО

 1. молитва с вяра (Як. 5:14)
 2. помазание от църковните презвитери (Як. 5:15)
 3. полагане на ръце
ДАРБИ НА ИЗЦЕЛЕНИЕ

Дарбите на изцеление са една от проявите на 9те дарби на Святия Дух (1 Кор. 12:9). Неоспорим факт е, че чудото на изцеление може да се случи като резултат от молитвата на всеки вярващ. Има обаче служители на които Святия Дух поверява дарби за изцеление като тяхно духовно служение, и проявата на изцеление е тяхна постоянна характеристика. Интересно е да се отбележи, че както има различни видове болести, има и различни видове изцелителни дарби.

ОТГОВОРИ НА ТРУДНИ ВЪПРОСИ
От къде идва болестта?
 1. Естествени причини
 2. От дявола
 3. От демони
 4. От ангели (Лк. 1:18-22)
 5. От Бога (Изх. 4:11; Вт. 32:39)
 6. От човек

ПРИЛОЖЕНИЕ:

6 Еврейски и 8 Гръцки  думи използвани в Библията за да изразят физическо изцеление:

 1. Рафа – да изцеля, да излекувам (Ер. 33:6)
 2. Марпей – изцеление (Ер. 14:19)
 3. Йешуах – здраве, помощ, избавление (Пс. 18:50; 42:11; )
 4. Арубах – възстановяване в пълно здраве (Ер. 8:22)
 5. Чабаш – изцелява (Ис. 30:26)
 6. Рифут – здравe (Пр. 3:8)
 7. Терапео – изцеля (Мт. 8:7)
 8. Яама – изцеление (1 Кор. 12:9)
 9. Яомай – изцеля (Мт. 13:15)
 10. Иасис – изцеление (Лк. 13:32)
 11. Бугиано – добро здраве (3 Йн. 2)
 12. Хугиес – здрав (Mk. 3:5)
 13. Содзо – да оздравея (Мт. 9:21-22)
 14. Диа-содзо – да изцеля напълно (Мт. 14:36)11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.