Етикет: ВЕТИЛ

Моделът на ВЕТИЛ

Моделът на ВЕТИЛ

Много градят служения и църкви според старите модели, които са виждали в миналото. Старите модели и процедури ще произведат стари структури и стари лидерски методи. Неспособността да се идентифицират Новозаветните модели, причинява голямо безпокойство в хората от настоящото движение. Много от хората, които приемат апостолски позиции са велики проповедници и разпространители на настоящата истина на Реформация, но те нямат пророческо прозрение за апостолските модели как да съградят църква, която е триумфираща, адекватна и господстваща в […]