Моделът на ВЕТИЛ

Много градят служения и църкви според старите модели, които са виждали в миналото. Старите модели и процедури ще произведат стари структури и стари лидерски методи. Неспособността да се идентифицират Новозаветните модели, причинява голямо безпокойство в хората от настоящото движение. Много от хората, които приемат апостолски позиции са велики проповедници и разпространители на настоящата истина на Реформация, но те нямат пророческо прозрение за апостолските модели как да съградят църква, която е триумфираща, адекватна и господстваща в мярката на ръста на Христовата пълнота.

Авраам трябваше да избере къде в крайна сметка да съгради олтара. Двете различни местонахождения представляват две концепции за съграждане на църкви днес. Като лидери на двадесет и първи век ние трябва да бъдем наясно какво и защо градим. Ние трябва ревностно да градим управленческа църква, която ще повлияе на града и на нациите. Тази управленческа църква ще има духовен статут да управлява поднебесната и да покорява духовните сили, държейки небето отворено за суверенните Божии движения. Авраам съгради олтар във Ветил и призова Господното име (Битие 13:4). Небесата се отвориха и ангелите слизаха и се качваха през това отворено небе.

Две поколения по-късно, внукът на Авраам – Яков, беше на път за Падан-арам към Лаван, когато спря да пренощува във Ветил.

Битие 28:16-17 “А като се събуди Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго освен Божий дом, това е врата небесна.”

Яков беше пленен от невероятното Божие присъствие на това място. Той знаеше, че това не е нищо друго освен Божий дом и врата към небето. В съня си през тази нощ, Яков видя ангели да слизат и да се качват по една стълба. Той видя Господ да стои на върха на тази стълба.

Управляващата църква ще държи небесата отворени, така че хората, които обитават под нейното влияние да се срещат с Бог и да бъдат променяни от Неговото присъствие. Авраам трябваше да избере между Гай и Ветил. Бидейки баща на вярата, той търсеше град, чийто архитект и строител беше Бог (Евреи 11:10). Избирането на правилния модел на Ветил означава живот и мир за тези, които са в региона. Бог ще извърши пробив чрез такава църква. Портите на ада няма да надделеят над нея, понеже Бог се изявява в Своята сила и мощ. В тези времена на транзиция, ние трябва да внимаваме да градим според апостолските модели, така че Църквата на Бог да бъде това, което Той желае тя да бъде. Ние не трябва да бъдем разбойнически вертеп (Матей 21:13). Нека открием разликите между тези два модела църкви, които имаме днес.

Ветил е модела на съграждане на апостолска управляваща Църква. Гай е модела на благословение, който е заинтересован единствено в благославянето на хората и в посрещането на техните нужди. Съграждащият модел се фокусира в това да доведе вярващите до зрялост и да ги екипира, за да станат ефективни членове на Христовото Тяло. Гай е моделиран и структуриран да благославя хората с Божието спасение, изцерение и освобождение. Гай представлява служение на посрещане на нуждите на светиите. Гай буквално означава “купчина камъни”, докато Ветил означава “Божий дом”. Апостолските хора, които са способни да градят акуратно според Божията мъдрост и модели, изграждат модели тип Ветил. Когато ние просто съберем членове, без да ги изградим и съградим заедно, тухла върху тухла и стълб до стена, ние просто получаваме купчина камъни. Докарването на тухли, цимент, арматура и пясък, и изсипването им на едно място, не образува къща, а само строителна площадка.

Второ, моделът Ветил е Божия мотив и цели тук на тази земя. Бог иска Църквата да гради според Неговите изисквания, тъй като Той е избрал да обитава в нея, за да може тя да извърши Неговите цели. Бог ще използва Църквата, за да изпълни Своите цели и да извърши волята Си. Моделът Ветил ще стане инструмента, чрез който да протича Божията сила, власт и слава. Бог ще използва модела Ветил, за да разшири и придвижи Своето Царство и за да разкрие Своята многообразна мъдрост на управниците на тъмнината. (Ефесяни 3:10). Гай от друга страна, представлява човешкия интерес и всичко, което човек иска Църквата да бъде. Този модел е модел на църква, която се съгражда, за да посрещне човешките нужди. Тя е структурирана, за да бъде благословение за хората. Всичко е организирано така, че да държи хората щастливи и задоволени. Човекът е изключително благословен от този модел, тъй като той съществува именно с тази цел. Това е обърнало Божия дом в разбойнически вертеп. Хората използват всяко служение в храма, за да изпълнят своите нечестиви желания и зли намерения. Те печелят от всички дейности на църквата.

Трето, моделът Ветил на апостолска църква става място на среща с Бог и на протичане на Неговото благоволение, което ни забързва към нашето наследство.

Битие 28:15 “Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.”

Именно във Ветил Бог увери Яков, че беше с него, че ще го пази и ще го върне обратно в земята. Ветил представлява процеса на влизане в нашето собствено наследство. Църквите, които са съградени по модела на Ветил са църкви, които ще бъдат пазени и водени, докато всичко, което Бог е обещал, се изпълни в тях. Бог ще води тези синове в зрялост, така че те да могат да притежават наследството си.

Църковният модел тип Гай не е благоприятен за влизане в наследството. Той не осигурява съживяващо помазание, за да ни доведе до зрялост и да ни поведе в нашето наследство. Всъщност в Гай пътуването към Обещаната земя беше прекъснато поради поражение. Хората в църквите тип Гай никога не влизат в наследството си. Вместо да получат среща с Бог и Неговото благоволение и увереност за присъствието Му, те преживяват съд и унищожение. Цялата нация спря пътуването си към Обещаната земя, понеже имаше грях в лагера. Те бяха победени от враговете си. Това доведе до обезкуражение и отчаяние. Това също така накара хората да отстъпят. Те не можеха да отидат в Обещаната земя, поради този инцидент в Гай. Гай представлява пречките по пътя към наследството ни. Бог обърна сърцето на Яков, който след това направи завет и обрек към Него.

Битие 28:20-22 “Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене, и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог, и тоя камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десетък на Тебе.”

Когато църквите са съградени според модела на Гай, има укор и загуба. Срещата при Ветил накара Яков внимателно да насочи живота си към Божиите пътища и цели. Моментално той дойде на себе си и призна Божието присъствие (Битие 18:16). Яков показа пророческото разбиране, което имаше за Божието обиталище и място на действие (Битие 28:17). Той посвети себе си да съгради този Божий дом за Негово обиталище (Битие 28:22). Яков също така посвети себе си да бъде свързан със свещенството на Мелхиседек, свещеник на Всевишния Бог, който служеше на Авраам. Той обеща десятък от всичко, което притежаваше в наследството си (Битие 28:22). Също така, той щеше да почете Бог на бащите си и да му служи като на свой собствен Бог (Битие 28:21).

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.