Видението: Чертеж за изграждане на мост към бъдещето

Авакум 2:2-3

Понятията „видение” и „лидерство” cа неразделни. Те са като огъня и топлината. Не могат да бъдат разделени без да се спре съществуването им. Чрез пророк Авакум Бог ни дава разбиране за видението. Истинското видение от Бога:
1. Трябва да бъде записано (Авакум 2:2).
2. Трябва да бъде разпространено сред хората (Авакум 2:2).
3. Трябва да бъде използвано (Авакум 2:2).
4. Е за определено време в бъдещето (Авакум 2:3).
5. Мотивира дадена цел (Авакум 2:3).
6. Не трябва да бъде отхвърляно или забравяно (Авакум 2:3).
7. Никога няма да се провали (Авакум 2:3).

Божият критерий за лидерите: Пастири по сърцето Му

Еремия 3:15

Бог ясно обяснява условията за истинско лидерство, като обяснява чрез Еремия, че ще даде на хората пастири, които са по сърцето Му. Това е същото описание, което е дадено за цар Давид. Какво означава това? Бог сам казва, че пастирите ще водят със „знание и разбиране”.

Такъв тип лидери не се раждат готови и не се появяват от някъде автоматично. Те се обучават, за да имат следните качества:

1. Умение да имат правилно отношение към хора, обстоятелства и проблеми чрез сърце на служител, което е позитивно и постоянно
2. Умение да работят с хора, да могат да се докоснат до нуждите, да разбират, да комуникират, да делегират, да мотивират, а ако се наложи и да конфронтират
3. Умение да обучават други, изграждайки следващо поколение на успешни лидери
4. Умение да водят, да приемат и отдадат видение, да планират стратегически, да ръководят екипи и да изграждат други силни лидери

Комуникацията: Ефективният лидер използва лесно запаметими образи

Еремия 2:1-16

Нашата способност да споделим видението нараства с подобряването на способността да комуникираме. Ефективни лидери използват лесно запаметими методи, когато комуникират със своите последователи. Еремия използваше нагледни аналогии и метафори, за да опише начина, по който Израел се бе отдалечил от Бога. Сред описанията, които използва са невеста, която бяга от съпруга си, човек, копаещ кладенец и роб, който е изгубил свободата си. Бог предизвика Еремия да комуникира с опозицията, която не искаше да го слуша. Това го направи по-добър комуникатор на видението.

В процеса на комуникация, както много други старозаветни пророци, Еремия използва 5 метода:

1. Силно начало: Еремия приковаваше вниманието на слушателите още с първите думи.
2. Опростен език: Еремия не се опитваше да впечатли с големи думи и богословски термини.
3. Единна тематичност: Във всяко свое послание Еремия адресираше един единствен проблем.
4. Емоционален завършек: Всяко послание завършваше с апел, който оставаше трайна следа в умовете и сърцата на слушателите.

Законът на жертвата: Еремия даде всичко за да може да води

Еремия 1:18-19

Лидерите трябва да практикуват Закона за жертвата. За да растем, трябва да дадем. Повикът за лидерство е и повик за отговорност и саможертва. Възможността да практикуваме този закон е проверка на мотивацията на лидера. Тя е проверка на истинската причина, заради която един лидер иска да бъде лидер. Ето защо, истинската оценка за успеха на едно служение е когато то стане трудно и изисква повече. Дори на Еремия се наложи да практикува Закона за жертвата:
1. Той бе призован в служение, което бе служение на опозиция (1:18-19). Еремия никога не стана популярен проповедник, при който хората не се тълпят, за да слушат
2. Бе му забранено да се ожени (Еремия 16:1-2)
3. Еремия бе бит и окован (Еремия 20:1-3). Слушателите му отговориха на пророческото послание с физическо наказание.
4. Той бе публично опозорен, за да може да покаже Божият съд, който има да дойде върху Израел (Еремия 27:1-3)
5. Еремия бе затворен в подземието, третиран като най-страшния престъпник (Еремия 38:1-6)

Преживял(а) ли си подобна опозиция в служението си? Еремия трябваше да премине през всичко това, за да отговори на повика си от Бога.

Божият повик и божията подкрепа са равностойни

Еремия 1:4-10

Бог повика Еремия да стане пророк на народите в ранна възраст. Самият Еремия бе изплашен от този призив за служение, защото не разбра, че когато Бог не само призовава в служение, а и дава нужните умения, ресурси и тренинг, за да се изпълни мисията Му. Ресурсите идват с повика. Това се вижда ясно от обстоятелствата около повика на Еремия:
1. Бог създаде Еремия с цел (Еремия 1:5)
2. Еремия разбра своята недостатъчност (Еремия 1:6)
3. Бог поиска тотален контрол (Еремия 1:7)
4. Бог даде обещание за благословение (Еремия 1:8)
5. Бог даде на Еремия духовно помазание (Еремия 1:9)
6. Бог даде на Еремия едно наистина трудно служение (Еремия 1:10)

Нека повторим това за онези, които са в служение, но се чувстват безсилни: Божият повик към твоя живот идва винаги заедно с нужните ресурси и умения, за да бъде изпълнен. Онези, които са повикани от Бога в служение, са благословени от Бога единствено и само когато са в служение.