Плод и Дарби на Святия Дух

Плод и Дарби на Святия Дух

Плодът на Духа

Кръщението със Святия Дух е придружено от Плода на Духа, който израз на Христовия характер в нашия живот. Това е естественият резултат от свръхестественото новорождение на вярващия и приемането му в Христовото семейство. Следователно, Плодът на Дух не е наше лично дело или заслуга, а Божията свръхестествена намеса и промяна в нашия характер и личност. Плодът на Духа е един, но се състои от девет части (Гал. 5:22-23):

А. Плодове в полза на вярващия:

 1. Любов: себепожертвувателна любов.
 2. Радост: вътрешна радост, независеща от обстоятелствата, а основана на обещанията на Божието Слово.
 3. Мир: постоянно присъствие на вътрешно спокойствие в следствие от мир с Бога (Рим. 5:1).

Б. Плодове в полза на другите:

 1. Дълготърпение: себевладеене в предизвикателни ситуации, неподаване на обстоятелства или манипулации, издържане при напрежение или изпит.
 2. Благост: доброта, негневливост, добро отношение към всички около нас.
 3. Милосърдие: приемане на другите чрез благодат, така както Бог е приел и нас.

В. Плодове в полза на Бога:

 1. Вярност: способността да издържаме без значение на трудностите и ситуациите, и с това да заслужим доверието на Бога и другите.
 2. Кротост: подчиняване на Божията воля и въздържане от бунтарство и негодуване.
 3. Себеубоздание: себеконтрол и себедисциплина.

Плодът на Духа е израз на продължително общение със Святия Дух, началото на което е новорождението на вярващия. Резултат от това общение е свръхестествената изява на Духовните дарби.

Дарбите на Духа са свръхестествени давания от Святия Дух на свръхестествени възможности на индивидуални вярващи за  полза на църквата като единно общество (няма Духовни дарби без директната намеса на Святия Дух и без корпоративния контекст на църквата). Те са девет и съществуват в единство и паралел с Плода на Духа. Дарбите се разделят на три групи (1 Кор. 12:8-10):

А. Дарби на говорене:

 1. Пророчество е свръхестествено говорене на познат език, което е за назидание, увещание и утеха (1 Кор. 14:3).
 2. Говорене на разни езици e свръхестествено говорене чрез Святия Дух, както на земни така и на неземни езици.
 3. Тълкуване на езици е свръхестествено разкриване чрез Святия Дух на информацията дадена чрез дарбата Говорене на разни езици. Тълкуването не е превод.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обединени дарбите говорене и тълкуване на  разни езици имат стойността на пророчество. Нужно е да се забележи, че дарбата Говорене на разни езици е различна от белега говорене на езици, който е белег на кръщението със Святия Дух. Докато те са еднакви в своя свръхестествен произход от Святия Дух, те се различават във контекста на своята употреба. Белегът говорене на езици е за невярващите, а дарбата Говорене на разни езици е за вярващите/църквата (1 Кор. 14:22).

Б. Дарби на сила:

 1. Вяра е дарба от Святия Дух, която предизвиква в съществуване казаното, пожеланото и нужното. Тя не е просто вяра в съществуването на Бога, а вяра в това, че Бог може всичко, независими от обстоятелства, пречки и противници.
 2. Вършене на велики дела (Чудеса) е свръхестествена промяна на естествения ход на творението, без да нарушава равновесието на неговото съществуване. Тази дарба има за цел изявяване на Божият сила, власт и могъщество.
 3. Изцелителни дарби е свръхестествена способност за избавяне на болни, заразени и немощни чрез разрушаване на делата дявола. В такъв смисъл, изцелителните дарби са освободителни. Забележете, че Словото не говори за дарба на изцеление, а за дарби т.е. за всяка болест или група от болести има и опредена духовна изцелителна дарба.

В. Дарби на откровение:

 1. Слово на знание е свръхестествено откровение от Святия Дух за информация, знание и факти за миналото или настоящето.
 2. Слово на мъдрост е свръхестествено откровение от Святия Дух за това как да се използва определено свръхестествено знание. Това е информация, която дава знание на църквата за Божията воля и я разяснява.
 3. Разпознаване на духовете е свръхестествената възможност от Святия Дух, която разграничава истинската от фалшивата проява на дарбите и Святия Дух. В частност, тази дарба разкрива духа, който е зад определена духовна проява.

7 резултати от практикуване на Дарбите на Духа:

 1. Единство в църквата (1 Кор. 12:7).
 2. Единство между Бог и вярващия за обща полза на църквата (1 Кор. 12:4).
 3. Обогатяване на църквата в духовни богатства (1 Кор. 1:5).
 4. Потвърждаване на Христовото свидетелство т.е. потвърждение в делото на евангелизиране
  (1 Кор. 1:6).
 5. Прогрес в църквата, а не изоставане (1 Кор. 1:7).
 6. Утвърждаване на църквата в безупречност (1 Кор. 1:8).
 7. Изявяване и демонстрация на Святия Дух и Божията сила (1 Кор. 2:1-5; 4:20; 1 Сол. 1:5; Рим. 15:19).

Мотивационни Дарби:

Словото говори и за друг вид дарби наричани мотивационни (Рим. 12:6-8). Всеки вярващ притежава поне една от тези дарби:

 1. Пророчество – разпознаване на мотивите на другите.
 2. Служене (Гр. Дякония) – помагане в църквата (дякони).
 3. Поучаване – споделяне знание придобито от жизнен опит.
 4. Увещаване (Гр. Параклео – утешавам, защитавам).
 5. Даване (Гр. метадидоми – споделям, предавам).
 6. Управление – организиране и водене на Църквата.
 7. Милост – израз на състрадание и съчувствие.

Престанало ли е действието на Дарбите на Духа?

Днес много деноминации грешно поучават, че Дарбите на Духа са били само за Ранната Църква. Противно на това, Словото ясно показва, че вместо да намалява, проявата на дарби в Ранната Църква нараства прогресивно. Апостол Павел съветва младият Тимотей, преобраз на следващото поколение служители и вяращи: “По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце” (2 Тим. 2:6)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.