Етикет: 2012

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/) ДА (78%) НЕ (22%) Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не? ДА (75%) НЕ (25%) Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен? ДА (97%) НЕ (3%) Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (75%) НЕ (25%) Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (60%) НЕ (40%) Може […]