Архив за етитет: АПОСТОЛИ

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 16)

1.  Бдете за живота си. Светилниците ви да не угасват и кръстът ви да не е зле препасан. Бъдете, обаче, готови, защото не знаете часа, в който ще дойде вашият Господ.

2. Често се събирайте, дирейки нужното за душите ви. Защото всичкото ви време, (прекарано) във вяра, няма да ви ползва, ако в последното време не бъдете съвършени.

3. Защото в последните дни ще се умножат лъжепророците и развратителите, овцете ще се обърнат на вълци, а любовта ще се превърне в омраза.

4. А като се умножи беззаконието ще се намразят един другиго, ще се преследват и предават. И тогава ще се яви мирозаблудителят като син божий и ще направи знамения и чудеса; и земята ще се предаде в ръцете му и ще извърши беззакония, каквито не са ставали никога от века.

5. Тогава човешката твар ще бъде приведена до огненото изпитание и мнозина ще се съблазнят и ще погинат, а тия, които останат във вярата си ще бъдат спасен от проклетия.

6. И тогава ще се явят знаменията на истината: първо – знамение на отваряне на небето; второ знамение на тръбен глас и трето – възкресението на мъртвите.

7 но не всички, а както е казано: Ще дойде Господ и всички светии с него.

8. Тогава светът ще види Господа да идва върху небесните облаци.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 15)

1. Ръкополагайте си, прочее, епископи и дякони достойни за Господа, мъже кротки и несребролюбиви, истинни и изпитани. Защото и те ви служат службата на пророците и учителите.

2. Не ги подценявайте, защото между вас те са почитани наравно с пророците и учителите.

3. Изобличавайте се един друг не за гняв, а за мир, както имате (казано) в евангелието и никой от вас нито да  говори с оня, който греши срещу другиго, нито пък да го слуша, докато не се разкае.

4. А молитвите, милостинята  всичките си дела вършете тъй както намирате в евангелието на нашия Господ.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 14)

1. В Господния ден когато се съберете преломявайте хляба и благодарете  след като сте изповядали прегрешенията си, та жертвата ви да бъде чиста.

2. Всеки, който има спор със своя ближен, да не се събира с вас, докато се примирят, за да не се оскверни жертвата ви.

3. защото така гласи Господната (заповед): „На всяко място и на всяко време да Ми се принася чиста жертва; защото Аз Съм цар велик, казва Господ, и името Ми е чудно у народите.“

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 13)

1. Всеки истинен пророк, който иска да отседне у вас, е достоен за своята храна.

2. Един истински учител също така е достоен и той, както работникът за свята храна.

3. И тъй, като добиеш какъвто и да е начатък от произведенията (си), давай на пророците дял от лин и гумно, от волове и овце, защото те са вашите първосвещеници.

4. Ако нямате пророк, дайте (го) на бедните.

5. Ако замесиш тесто, вземи начатъка и дай съгласно заповедта.

6. Също ако отвориш делва вино или зехтин, вземи начатъка и дай на пророците.

7. От пари пък, от дрехи и от всичко що имаш, вземи начатъка и дай според волята си, съгласно заповедта.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 12)

1. Всеки, който идва в името Господне, приемайте, после, като го изпратите, ще го познаете, защото вие трябва да имате прозорливост и на дясно и на ляво.

2. Ако идващият е преминаващ помогнете му колкото можете; но не бива да остава у вас, освен два или три дена ако е нужно.

3. Ако той иска да отседне у вас, щом има занаят, нека работи и се храни.

4. Ако ли пък няма занаят. Промислете с вашата прозорливост, как един християнин да не живее при вас празен.

5. Ако ли пък не желае да постъпи така, той е христопродавец. Пазете се от такива!