Архив за етитет: 12

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 12)

1. Всеки, който идва в името Господне, приемайте, после, като го изпратите, ще го познаете, защото вие трябва да имате прозорливост и на дясно и на ляво.

2. Ако идващият е преминаващ помогнете му колкото можете; но не бива да остава у вас, освен два или три дена ако е нужно.

3. Ако той иска да отседне у вас, щом има занаят, нека работи и се храни.

4. Ако ли пък няма занаят. Промислете с вашата прозорливост, как един християнин да не живее при вас празен.

5. Ако ли пък не желае да постъпи така, той е христопродавец. Пазете се от такива!

12 извинения на Ной

noah21[1]

1. От къде толкова вода като никога преди не е валяло дъжд?
2. Наблизо няма море – как ще го пренесем до там?
3. Работата е огромна, а аз съм сам
4. Работниците са малко и все младежи
5. Финансите не ни достигат
6. Няма достатъчно отсечени дървета
7. Никой не ни подкрепя – работим сами
8. Вече съм твърде стар за такива проекти
9. Не се чувствам достатъчно подготвен
10. Няма кой да гледа добитъка/бизнеса докато строим
11. Правителството и/или обществото не ни позволява
12. Другите ще ми се смеят