Архив за етитет: Законът

Законът за сеене и жънене

10 ЗАКОНА ЗА ЖЪТВАТА

Галятяни 6:7: Каквото човек посее, това и ще пожъне

1. Каквото – Нещо трябва да бъде жертвано. Не може от нищо да произрасте нещо.

2. Човек – Ролята на човека в процеса е явна. Божието от Бога, а нашето от нас.

3. Посее – нещото трябва да бъде посяно, да се раздели от нас и да умре

4. Посее и пожъне дава хронологичен глаголен ред, в който процесът на сеене предхожда процеса на жънене, а не обратно.

5. Такова – Жънем само същото, от което сме посели, не различно (Йов 4:8 До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие,И сеят нечестие, това и жънат).

6. Ще – е абслютно обещание. Законът е непроменим. Няма случай, в който човек сее, а не жъне това, което е посял и това е Библейски закон (Галатяни 6:9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем).

7. Сеем в един сезон и жънем в друг т.е. не можем да очакваме да пожънем преди да посеем или да жънем веднага след като сме посели. Добрата жътва изисква търпение (Еклесиаст 3:1-2 Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето: Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото).

8. Жънем повече от колкото сме посели.

9. Не можем да направим нищо за миналогодишната жетва, но можем да направим нещо за бъдещите жетви.

10. Ние сеем и ние жънем, но БОГ прави да расте. От Него са и семето за жетва, и дъжда и уружая.

Законът на утвърждаването

Песен на песните 1:10-15

Лидерите, които са обичани и следвани, са лидерите, които изразяват своята висока оценка за работата на другите. Те живеят, утвърждавайки онези, с които работят. Песен на песните описва точно такъв лидер, който разпознава и идентифицира качествата на своите съработници и ги утвърждава. Любовта и загрижеността на лидера се изразяват не в умението да критикува и намира грешките на другите, а в умението да забелязва всяко положено усилие и да утвърждава тези, с които работи. Последователите забелязват и зачитат това внимание или реципрочно, неговата липса. В този смисъл, законът на утвърждаването се явява мотивационен фактор в живота на църквата и динамиките на служение. Ето как големите лидери в Библията практикуват този закон:

1.Идентифициране: деклариране на качество, резултат или усилие, което е забелязано и оценено.
2. Специфициране: уточняване на конкретното качество, резултат или усилие. Тъй като всяко качество, резултат или усилие е лично, то оценяването му не може да бъде общо.
3. Персонализиране: изразяване на нивото на ефективност във вашия живот и работа на човекът, демонстрирал даденото качество, резултат или усилие е изиграл важна роля.
4. Магнифициране: окуражаване на последователите публично пред колеги и съработници.