Същността на Бог

За да имаме положително взаимоотношение с Господ, ние трябва да познаваме Неговата същност и Неговия истински характер. Ядосан ли е Той поради нашия грях или Той е милостив Бог, който иска да ни даде Неговия живот и благословение, независимо от нашето поведение? Писанията всъщност ни дават два различни възгледа за Бог, не че Той някога […]

Read More

5 закона за израстване

Джон Максуел е пламенен поддръжник на личностното израстване вече повече от петдесет години. Сега, за първи път, той споделя всичко, което знае за практическата страна на личностното развитие, за да ви даде най-добър шанс да станете човека, който сте създадени да бъдете. По характерния начин, по който само той може да комуникира, Джон учи на: […]

Read More

Праведност по благодат

Днес ще разгледаме темата за праведността по благодат. Римляни 3:21-23 гласи: А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика [разграничение]. Понеже всички съгрешиха и не заслужават [не […]

Read More