Холокост: Да помним, за да не се повтори

За поредна година Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, 27 януари, е възможност за нас като християни да се включим в инициативата „Да помним, за да не се повтори” като посветим неделната служба на 29 януари да почетем погубените от нацисткия режим милиони невинни човешки животи. Кампанията е част от инициативата „Да се поучим от историята“, инициирана от Европейска коалиция за Израел (ЕКИ) през 2005 г.

На този ден ние се събираме, за да отдадем почит към паметта на жертвите и да си спомним за достойнството и смелостта на оцелелите, които превъзмогнаха жестокостта, злобата и омразата на своите палачи. Наред с това, 27 януари е и предупредителен знак за днешното и идните поколения, че подобна трагедия би могла да се случи отново, ако уроците от Холокоста не бъдат разбрани и научени. На тази дата светът отново и отново заявява „Никога повече“, но историята ни показва, че това, което веднъж вече се е случило, може да се повтори, ако бъде забравено. Днес, когато последните живи свидетели на този безпрецедентен за човешката история геноцид ни напускат един по един, а гласовете, отричащи случилото се, стават все повече и агресивните прояви на антисемитизъм и антиционизъм все по-чести, тревогата от опасността да станем отново свидетели на подобна трагедия нараства.

Именно затова ние трябва да положим всяко усилие да изучаваме историята на Холокоста, за да можем да постъпваме мъдро. Като християни, ние имаме дълг да съхраним спомена за ужасните престъпления на Холокоста и да предадем наученото на идните поколения, за да знаят докъде може да стигне една идеология, базирана на омраза и да не повторят грешките от миналото. Днес повече от всякога сме длъжни категорично да се противопоставим на всяка форма на ксенофобия, расова нетърпимост, етническа и религиозна дискриминация, за да не позволим подобно зло да се случи на някого отново.

Случилото се никога няма да се повтори, ако никога не се забрави. Затова ние ви насърчаваме да отбележите този ден като организирате възпоменателна служба във вашата църква на 29 януари тази година. Tози ден е скъпоценна възможност да се възпротивим на разпространението на злото и омразата. Нека не я пропускаме! Убедени сме, че обединявайки усилията си, ние можем да допринесем за едно по-добро бъдеще на България.

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_ChristГордън Линдзи

ВСЕМОГЪЩИЯТ и верен Бог създаде Вселената, Земята, а след това и човека, за да я управлява. Той създаде човека за Свой приятел, за да общува с него. Но злата сила, Сатана, го измами и му отне властта над земята, след като изкуши Адам и Ева, първите мъж и жена, които нарушиха заповедта на Бога. Когато човекът се поддаде на изкушението, той внесе греха в света и се отдели от Бога. Нещо повече, Сатана открадна властта върху земята от Адам и стана неин властелин.

Бог е добър и съвършен, но не може да търпи греха. Той е милостив, но също и справедлив. Бог каза на Адам, че ако не Му се подчини, наказанието ще бъде смърт и вечно откъсване от Бога. Смъртта щеше да дойде върху човешкото тяло, а Духът, който е вечен, щеше да бъде хвърлен в тъмнина и самота завинаги под властта на злите сили – ужасно проклятие за човека, който бе създаден да бъде приятел на Бога.

Но Бог обичаше човека и знаеше предварително всички неща, които ще станат. Той искаше да му помогне да възвърне мястото си всред присъствието на Всемогъщия Бог, а властта на Сатана да се унищожи.

Затова Бог задейства спасителния Си план. Преди хиляди години Божият Дух накара светите пророци да напишат благата вест, че Единородният Божий син ще дойде един ден на земята и ще отнеме наказанието от човека, така че той да има възможност да си възвърне Божията милост. Чрез този план, след като животът ни на земята приключи, ние ще идем да живеем в Царството на Небето, където Бог управлява.

Така, преди 2000 години, Исус, Божият син, се роди на света от девственица. Поради голямата Си любов към всеки човек, включително към теб и мен, Исус изстрада жестока смърт вместо всеки един от нас. Той понесе наказанието, което бе предвидено ние да изтърпим, и Бог ни прости поради Христа. Не защото го зас¬лужаваме, а защото нашият Създател и Отец ни обича.

Фалшивите религиозни ръководители видяха как Исус привличаше хората и как те Го обожаваха и затова от завист и рев¬ност Го умъртвиха на Кръста. Те не знаеха, че правейки това, те всъщност из¬пълняваха грандиозния план, който изку¬пи човека от неговото падение.

Така в Духа и Душата на Христос бяха сложени греховете на целия свят от нача-лото до края на времето. В ужасната агония на този час, когато Исус понесе гре¬ховете и мъката на света върху Себе Си, Той плати смъртното наказание и откъсва¬нето ни от Бога. Така човекът получи нова възможност да се сприятели с Него.

Когато Исус завърши делото Си, възкръсна от гроба на третия ден. И преди и след възкресението Си, Исус разговаря с много от последователите и уче-ниците Си и им каза, че всички, които Го приемат за свой Спасител и Господ, ще открият, че Той ще дойде и ще обитава в техните сърца.

Тогава Той се издигна в небето, където и сега стои отдясно на Отца. Точно преди разпятието, Исус направи още едно голямо и изненадващо обещание: Той каза, че ще дойде отново и ще вземе в небето тези, които Го търсят с цялото си сърце! С други думи, някои няма да умрат преди Христос да се върне – тези вярващи, които са живи по времето на второто пришествие на Христос. Те ще бъдат взети моментално в небето и ще получат съвършени и безсмъртни тела, различни от сегашните ни тела. Още преди да беше дошъл за първи път на земята; преди да бе разкрил Своята съдба пред последователите Си, някои от големите пророци, от старите времена, пророкуваха това Второ пришествие на Божия син.

От тези пророчества и от думите на Христос можем да узнаем много признаци, които са налице днес и сочат, че Неговото идване е много скоро. Ние ще изследваме тези признаци, така както са записани в Писанията преди хиляди години.

Когато Исус се върне втори път на земята, ще вземе със Себе Си онези, които вярват в Него и Му се доверяват, а за тези, които остават, Библията говори, че ще преживеят голяма скръб. Тогава Сатана, в отмъщение и ярост, ще развърже своето ужасно жило по земята. Той ще има свой управител, наречен Антихрист, който ще убие мнозина, които искат да живеят за Христос. След седем години Христос ще установи Божието царство на земята. Сатана ще бъде вързан, войните ще спрат, ще започне златният век в историята на човечеството. Онези, които искрено живеят за Бога и очакват връщането на Христос, ще бъдат вечно с Бог и ще управляват заедно с Него царството Му.

Внимателното изследване на Библията разкрива много информация относно времето, когато ще дойде Христос, въпреки че никой не знае деня или часа; никой, дори и ангелите, нито самият Христос, а само Отец (Марко 13:32). Божият народ трябва да може да разпознава времената и не бива този ден да го връхлети неподготвен като крадец (1Сол.5:4).

И все пак, дори най-близките последователи на Христос не бяха наясно относно времето, когато Господ ще се върне. Обаче Христос учеше, че времето на отсъствието Му ще е дълго. Той изяви, че Неговото напускане ще бъде като на човек, който заминава за чужбина и ще се върне след дълго отсъствие (Мат. 25:14,19).

Кои са тогава признаците за идването на Христос? Дали те показват, че време¬то за това е още далечно или че неусетно се е приближило?

 1. НАРАСТВАНЕ НА ПОЗНАНИЕТО
 2. АВТОМОБИЛЪТ
 3. РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
 4. АТОМНАТА БОМБА
 5. ВОДОРОДНАТА БОМБА
 6. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
 7. РЕВЪТ НА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ
 8. НЛО В НЕБЕТО
 9. САМОЛЕТЪТ
 10. ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ
 11. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЙЕРУСАЛИМ
 12. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИТЕ НА ПАЛЕСТИНА
 13. РУСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ
 14. РУСИЯ СЕ ПРИДВИЖВА НА ЮГ КЪМ ПАЛЕСТИНА
 15.  ИЗТОЧНИТЕ ЦАРЕ
 16. СРЕДНОЩНИЯТ ЧАС
 17. МОРЪТ ПРЕСЛЕДВА ЧОВЕЧЕСТВОТО
 18. БОРБАТА МЕЖДУ ТРУДА И КАПИТАЛА
 19. СЪВРЕМЕННО СЪЖИВЛЕНИЕ НА СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО
 20. ХЛАДКАТА ЦЪРКВА
 21. БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

 22. ВЪЗХОДЪТ НА КУЛТОВЕ
 23. ПОТОПЪТ НА ЗЕМЯТА
 24. НЕОБУЗДАНОСТТА НА МЛАДЕЖТА
 25. СВЕТОВНОТО САМОУБИЙСТВО
 26. СВЕТОВНА ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

СУБСИДИИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА ЗА 2017 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 г.

В сила от 01.01.2017 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2017 г.

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

1 350,0

2.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 410,0

3.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България

360,0

4.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България

50,0

5.

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

50,0

6.

За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква

50,0

7.

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

80,0

8.

За ремонт на религиозни сгради с национално значение

450,0

9.

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

50,0

10.

За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

15,0

11.

Резерв за възникнали извънредни ситуации

135,0

в т.ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България и дигитализация на картотеката на молитвените домове на вероизповеданията в Република България

15,0

Всичко:

5 000,0

2017: 2 Летописи 20:17

Софоний 3:15-20
15. Защото Господ отмени присъдите за тебе,
Изхвърли неприятеля ти;
Цар Израилев, да! Господ, е всред тебе;
Няма вече да видиш зло.
16. В оня ден ще се рече на Ерусалим: Не бой се,
И на Сион: да не ослабват ръцете ти.
17. Господ твой Бог е всред тебе,
Силният, Който ще те спаси;
Ще се развесели за тебе с радост,
Ще се успокои в любовта Си,
Ще се весели за тебе с песни.
18. Ще събера ония, които бяха от тебе,
Които скърбят за празниците,
И на които тежи укорът Му.
19. Ето, в онова време ще се разправя с всички, които те угнетяват,
Ще избавя куцата, ще прибера изгонената,
И ще направя ония за хвала и слава,
Чийто срам е бил в целия свят.
20. В онова време ще ви доведа пак,
И в онова време ще ви събера;
Защото ще ви направя именити и за похвала
Между всичките племена на земята,
Когато върна пленниците ви пред очите ви, казва Господ.