Излишният багаж

Желанието да бъдем първи, да бъдем влиятелни, да бъдем най-мощните, най-посещаваните и най-пътуващите, често разпалва култа към себето. Духът на териториално разширяване убива Божията хармония на земята. Бог издига даден апостол за да придвижи управлението на Божието Царство, а не на “себецарството”. Позицията на апостола е позиция на слуга или роб, а не йерархична позиция на превъзходство.

Заблудената църква

Заблудената църква вярва, че ако имаме откровение, ние вече го живеем. Много могат да говорят с езика на Апостолското, но често са много далеч от това да са апостоли. Един папагал, който е бил научен да говори английски, не трябва да си мисли, че е станал англичанин!

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ВЯРАТА

Вярата трябва да ни заведе на място на познаване на Него. Вярата ни трябва да ни заведе на място, където да живеем праведен живот чрез Неговото слово и да ни направи угодни на Него. Праведният ще живее чрез вярата си.

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

КОЙ е около ТЕБ?

Ние трябва да се уверим, че тези, които са около нас, ще бъдат с нас винаги, а не са ни само приятели, когато сме материално добре. Лес Вауинг от Охайо, казва:

“Хора, които разпалват вашата ревност – търсете такива взаимоотношения.

Хора, които споделят вашата ревност – наслаждавайте се на такива взаимоотношения.

Хора, които прихващат вашата ревност – отделете време за такива взаимоотношения.

Хора, които само се наслаждават на вашата ревност – внимавайте с тези взаимоотношения.

Хора, които пресушават вашата ревност – избягвайте тези взаимоотношения”

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид