Лидерите управляват своето време и правят повече с по-малко

Псалом 90:1-2

Мойсей бе видял едно цяло поколение да се лута в пустинята в продължение на 40 години. Той вярваше, че ако лидерите разберат смисъла на кръговрата на времето и работят към осъществяването на нещо голямо, те могат да умрат с чувството за успешно свършена работа. Лидерите не убиват времето. Те го използват пълноценно.

Плодът на Божието помазание

Псалом 89:19-29

Всички лидери се нуждаят от Божието помазание. Те имат нужда да бъдат укрепени от Божията ръка и да изявяват тази подкрепа като водят по начини по-превъзходни от това което биха могли да направят по човешки. Бог обещава следните неща на лидерите, които търсят и чакат Неговото помазание:

1. Божията помощ (ст. 19)
2. Привилегията да бъдат наречени Божи служители (ст. 20)
3. Божията сила (ст. 21)
4. Божията ръка върху тях (ст. 21)
5. Свобода от нараняване (ст. 22)
6. Свобода от заблуда (ст. 22)
7. Победа над врага (ст. 23)
8. Божията вярност и грижа (ст. 24)
9. Влияние в света около тях (ст. 25)
10. Божията спасителна сила (ст. 26)
11. Бащинство от Бога (ст. 27)
12. Издигане и власт (ст. 27-29)
13. Участване в завета (ст. 28)
14. Обещание за наследници (ст. 29)

4 духовни слабости на лидера

Числа 20:10-12

Неподчинението на Мойсей при скалата ни напомня за четири слабости, които всеки от нас може да претърпи:
(1) Реагиране на обстоятелствата вместо водене на хората по Духа (ст. 10)
(2) Презумпцията, че начина по който Бог е работил в миналото е начина по който Той иска да работи в настоящето (ст. 11)
(3) Компромис с покорството ни към Бога, за да изглеждаме по-добре пред хората (ст. 11)
(4) Неверие, че Бога ще завърши това, което е започнал (ст. 12)

ИСТИНСКИТЕ МЕЧТАТЕЛИ (10 характеристики)

Истинските мечтатели:

(1) виждат не това което е, а това което ще бъде

(2) виждат това което ще бъде, като че ли вече е станало

(3) дори и да нямат парите, имат мечтата

(4) никога не знаят как мечтата ще стане реалност, но знаят че Бог знае

(5) винаги болят, не спят, не ядат, не говорят защото не могат да се отърват от мечтата

(6) са винаги самотни заради мечтата, защото никои друг не може да я разбере

(7) трудно намират друг мечтател който да ги окуражи

(8) знаят, че са недостойни за мечтата, която Бог им е дал

(9) са поставени в постоянен конфликт с другите заради мечтите

(10) са подготвяни от Бога за мечтата цял живот за да могат да я постигнат въпреки постоянната опозиция