Законът на Голямото Мо

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

16. Законът на Голямото Мо (кратко от моментум): моментумът е най-добрият съюзник на лидера

Марк 1:40-45 Вестта за Исус се разпространи толкова много, че Той не можеше дори да излезе на публично място, без тълпата да го заобиколи

Йоан 12:9-19 След възкресението на Лазар, като че ли целият свят започна да търси Исус

Законът на победата

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

15. Законът на победата: истинският лидер – винаги намиране на начин екипът да победи

Матей 14:13-33 Исус намери начин да нахрани множествата и да спаси лодката на учениците в езерото

Марк 16:1-20 Възкресението на ИСУС изненада всички и възстанови надеждата

Законът на приемането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

14. Законът на приемането: хората приемат първо лидера, а после неговото видение

Лука 5:3-11 Исус подготви екип от служители ПРЕДИ те да разбират напълно детайлите на Неговото видение

Лука 9:57-62 Исус повика последователите си преди да знаеха Неговото видение

Законът на репродукцията

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

13. Законът на репродукцията: само истински лидери могат да създават истински лидери

Матей 28:18-20 Исус завърши подготовката на 12те и им заповяда да подготвят други ученици

Йоан 15:1-20 Исус подготви 12те, за да станат като Него

Законът на утвърждаването

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

12. Законът на утвърждаването: само лидери, които са сигурни в себе си, могат да дадат авторитет на хората, с които работят

Йоан 13:1-20 Исус бе достатъчно сигурен в Себе си, за да измие нозете на учениците

Лука 10:1-24 Исус даде Своята сила на 70те, за да могат да служат на други