Семинар по библейско лидерство в Сливен

Християнска Църква ДАВ България съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на  ул.“Раковски“ 82, гр. Сливен на 31 август 2008 от 17:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва първите два модула на курса със следните теми:

1. Лидерските принципи на Исус
2. Разпознаване на лидера
3. Изграждане на лидера
4. Персонални квалификации на лидерството
5. Принципи на божието време
6. Жертва и отговорност
7. Законът за сеене и жънене
8. Закона за навигацията
9. Псалом 23 за лидери
10. Разрешаване на проблеми
11. Делегиране на отговорностите
12. 21 закона на лидерството (по Джон Максуел)

 

Законът на връзката: Лично смирение или безличен бунт

Еремия 52:1-11

Бог осъди Седекия, защото се разбунтува срещу вавилонския цар. Седекия забрави, че дори над вавилонския цар стои Един по-висок. Личното му непокорство доведе до падането на Ерусалим. Лидерите трябва да помнят, че са служители на хората, които Бог им е дал. Защото бунтът на лидерите, води до бунт на народа срещу Бога.

София: Семинар по библейско лидерство

 

Българска Божия църква „Спасение“ съвместно с Bibliata.com организира семинар по библейско лидерство в сградата на църквата на 17 август 2008 от 16:00 ч.

Семинарът е част от дванайсет модулен курс, целящ обучение на пастори, служители и лидерски екипи, работещи в контекста на църковно и пара-църковно служение. Настоящата презентация включва първите два модула на курса със следните теми:

1. Лидерските принципи на Исус
2. Разпознаване на лидера
3. Изграждане на лидера
4. Персонални квалификации на лидерството
5. Принципи на божието време
6. Жертва и отговорност
7. Законът за сеене и жънене
8. Закона за навигацията
9. Псалом 23 за лидери
10. Разрешаване на проблеми
11. Делегиране на отговорностите
12. 21 закона на лидерството (по Джон Максуел)

Еремия взема трудно решение

Еремия 42:1-43:13

Повечето лидери се стараят да избегнат времето, когато трябва да се правят трудни решения. Еремия трябваше да вземе такова решение, когато Израел отхвърли Божието решение за дилемата, в която се намираха. Еремия трябваше да им напомни за тяхното неподчинение и ясно да обясни последствията от техния избор (Еремия 42:19-22).

Много лидери са неуспешни, защото не умеят да вземат трудни решения. Ето няколко насоки при взимането на трудни решения:
1. Вземането на трудни решения трябва да бъде прието като задължително в процесите и динамиките на лидерство.
2. Задълбоченото изследване на проблема предхожда намирането на добро решение.
3. Поставяне на краен срок за достигане до решението.
4. Намиране на правилното време за прилагане на решението
5. Търсене на съвет от правилните хора.
6. Само решения, взети на базата на лични принципи и интегритет, устояват изпита на времето.
7. Изработване на стратегия (система) за правилно вземане на трудни решения.
8. Разбиране на емоционалния заряд при вземане на трудни решения.
9. Разпознаване на собствената роля и на Божията роля.
10. Молитва за разпознаване и решителност.