За Последните Времена

11

Част 1
Възлюбени братя, вярвайте в Святия дух които ни говори. Вече ви казахме че краят на света е близо и свършека е скоро. Не е ли намаляла вярата между човеците? Колко глупави неща се виждат между младежите, между владиките престъпления, между свещениците лъжи, между дяконите лъжесвидетелстване, между служителите наранявания, прелюбодейства между старците, нечистота между младите, лицемерие между стариците и прелюбодейни следи у девиците. Между това са и войните с Персите и битките с различни народи които заплашват, и царство се вдига против царство. Когато Римската империя започне да бъде поглъщана от меч, идването на нечестивия е скоро. Нужно е света да свърши, при изпълнението на Римската империя. В тези дни двама братя ще дойдат в Римската империя и ще управляват с един ум, но защото единият ще подтиска другия, между тях ще има разделение. Така противникът ще бъде развързан и ще създаде омраза между Персите и Римската империя. В тези дни много ще въстанат срещу Римската империя, Еврейският народ ще бъде неин противник. Ще има вълнения на народите и зли слухове, епидемии, глад и земетресения на разни места. Всички народи ще имат военнопленници, ще има войни и слухове за войни. От изгрева до залеза на слънцето меча ще погълне мнозина. Времената ще са толкова опасни, че страх и трепет няма да позволят и мисъл за по-добро, защото доста ще е гнетта и опустошението които има да дойдат.

Част 2
Нужно е напълно да разберем, братя мои, онова което неочаквано идва. Вече има глад и язви, насилия всред народите и знаци които Бог е предрекъл вече са изпълнени и няма други останали освен идването на лукавия при изпълнението на Римската империя. Защо тогава не отхвърлим всички земни работи, и защо умът ни е зает с желанията на света и тревогите на времето? Защо тогава не отхвърлим всяка грижа за земното и се приготвим да срещнем Господ Христос който ще ни изтръгне от заблудите които покриват целия свят. Вярвайте ми скъпи братя, защото идването на Господ е близо; вярвайте ми, защото края на света идва; вярвайте ми, защото е последно време. Не вярвате ли освен ако не видите с очите си? Гледайте да не би се изпълни между вас казаното от пророка: „Горко на онези които желаят да видят Господния ден”. Защото всички светии и избраници Божии се събират преди скръбта която идва, и се взимат при Господа за да не видят смутните времена, които ще покрият света заради греховете ни. Така, скъпи мои братя, настанал е единадесетия час, и краят на света идва до жетва и ангелите, въоръжени и готови, държат сърповете в ръце чакайки Божията заповед. Ние вярваме, че света съществува в сляпо безверие скоро идващо до своя край. Идват вълнения, войни от различни народи и битки и заплахи от варварски нападения, и нашите области ще запустеят. Да не се страхуваме от слуховете нито от появата, а въпреки всичко да се покаем. Защото те хвърлят върху ни страх, а и ние не искаме да се променим, въпреки че се нуждаем от покаяние за делата си.

Част 3
Когато краят на света дойде, ще се повдигнат разни войни, смутове от всички страни, ужасни земетресения, смутове сред народите, изкусители в земята, язви, глад, суша по пътищата, големи опасности по море и суша, постоянни преследвания, кланета и убийства навсякъде, страх в домовете, паника в градовете, трепет по пътищата, съмнение в мъжете, тревога по улиците. В пустинята хората ще са изумени и духовете ще се топят в градовете. Приятел няма да скърби за приятел, нито брат за брата, нито родители за децата си, нито верният слуга за господаря си, но един непременно ще ги съкруши всички. Нито може някой да се възстанови през това време, който не е бил предупреден за идващия гняв, но всички сковани от страх се пояждат поради идващите злини.

Глава 4
Когато земята е разлюляна от народите, людете ще се крият от войни в планините и скалите, в пещерите и земните процепи, в гробовете и паметниците на мъртвите и там като бавно се изнуряват от страх ще въздишат защото няма място за бягане а отстъпление и нетърпим натиск. И тези които са на изток ще бягат към запада, и още онези които са на запад ще бягат към изток, и няма да има безопасно място защото света ще бъде залят от зли народи чийто изглед е по-скоро като на диви зверове от колкото на хора. Защото тези ужасяващи народи, скверни и нечисти, които не пощадяват живи и унищожават живите от мъртвите, поглъщат мъртвите, ядат плът, пият кръв от зв
ерове, омърсявайки света, осквернявайки всичко, а който може да им устои не ще бъде тук. В тези дни хората няма да бъдат погребвани, нито Християни, нито еретици, нито Евреи, нито езичници защото поради страха и ужаса няма кой да ги погребе и всички които бягат ще ги изоставят.

Част 5
Когато дните на времената на тези народи се изпълнят и след като са унищожили земята [тогава] тя ще почива. И тогава Римското царство ще се отмахне от ежедневния живот и Християнската империя ще слезе от Бога и Петър и тогава когато изпълнението дойде, когато царството на Римляните започне да се изпълнява тогава всяка власт и сила ще се изпълни. Тогава ще се яви този презрян змей (draco), оня когото Мойсей наименува във Второзаконие казвайки „Дан е млад лъв, който [се обляга] и скача от Васан. (б.пр. Второзаконие 33:22). Той се обляга за да може да сграбчи, унищожи и убие. Наистина младо лъвче, не като лъва от Юда, но реве поради гнева си за да погуби. И скача от Васан, което се превежда объркване. Той ще се издигне от объркването на собствената си неправда. Оня, който събира при себе си като пъдпъдъци рожбите на хаоса. Ще повика ония които не е довел, както пророк Еремия казва. Така в последния ден ще го напуснат също толкова объркани.

Глава 6
Когато края на света дойде, този омразният, лъжещият и убиващият ще се роди в племето на Дан. Той е заченат от човешко семе и нечиста и гнусна девица с нечестив и зъл дух. Този ненавистен съблазнител, повече на духовете отколкото на телата, като младеж лукавия змей се появява под изгледа на праведност преди да вземе царството. Защото той ще бъде лукав и учтив към всички, не приемайки подаръци, без да е поставен пред други, с обич към всички, тих, без желание за дарове, настроен приятелски между близки приятели, за да го благославят казвайки „Справедлив е!” без да знаят че е вълк скрит под вида на агне и алчен човек в овча кожа.

Глава 7
А когато времето на запустението от неговата мерзост започне да идва, като е вече признат, той ще превземе империята и точно както казват Псалмите „още и Асирия се съедини с тях, станаха помощници на Лотовите потомци”. Моавците и Амонците ще го посрещнат като свой цар. Така, след като приеме царството, той ще нареди за него да се построи отново Божия храм който е в Ерусалим; и след като дойде в него ще седне като Бог и ще нареди да му се покланят всички народи защото е плътски, нечист и премесен с всеки нечист духове и плът. Тогава словото на Данаил ще се изпълни. Няма да познава Бога на бащите им нито желанието не жените. Защото тази зла змия ще насочи всяко поклонение към себе си. Защото той ще издаде декрет за обрязване на людете според стария закон. Тогава Евреите ще го прославят, защото ще им даде отново да практикуват първия завет. Тогава народите от всички краища ще се съберат при него в града Ерусалим и светия град ще бъде тъпкан от народите 42 месеца, както святия апостол казва в Апокалипсиса, което е три и половина години или 1,260 дни.

Глава 8
В тези три и половина години небето ще спре росата защото няма да има дъжд по земята, и няма да има облаци във въздуха, и звездите ще се виждат трудно в небето заради голямата суша която е по времето на страшния змей. Защото всички големи реки и всички извори които преливат ще изсъхнат. Пороите ще изсушат водите си поради нетърпимото време и ще има голяма скръб както никога не е имало от както има хора по земята, глад и неутолима жажда. И децата ще умират на гръдта на майка си, и съпруги на коленете на мъжете си поради липса на храна. Защото в онези дни ще има оскъдност на хляб и никой няма да може да купува и продава от зърното на есенната жетва, освен оня който има змеевия белег на челото или ръката си. Златото и среброто и скъпоценните дрехи ще са лежат [захвърлени] по улиците и даже всяка перла по пътеките и улиците на градовете. Ни един не ще протегне ръка да ги вземе или пожелае. Ще ги считат безполезни поради крайната нуждата и глад за хляб, защото земята не е пазена от небесните дъждове и няма роса нито влага от въздуха. А онези които се лутат по пустинята, бягащи от лицето на змея, а прекланящи коляно пред Бога като агне пред майка си, постоянстващи в спасението Господне ще се лутат като дезертьори и ще се хранят с треви.

Глава 9
И когато тази неизбежност е покрила всички праведни и неправедни, праведните за да се намерят добре пред Бога и неправедните за да бъдат осъдени завинаги с основателя си дявола. И като Бог държи човешката раса в опасност и мятани от дъха на страшния змей, той ще прати утешително слово чрез своит
е служители пророците Енох и Илия, които преди да вкусят смърт ще са служители за известяването на второто идване на Христос за да обвини враговете си. И когато тези праведници се появят, ще смутят дори противната змия с мъдростта си и ще повикат верните свидетели на Бога за да ги освободят от съблазънта.

Глава 10
И когато трите и половина години свършат, времето на Антихриста, през което ще съблазни света след възкресението на двамата пророци в час в който света не знае и в ден в който сина на погибел не знае, ще дойде белегът на Човешкия Син и Господното пришествие ще се яви с голяма сила и величие с белега на дървото на спасение пред него, и с всички небесни сили и множеството на светиите с тях и с тези които носят знака на светия кръст на раменете си. И ангелските тръби ги предхождат, тръбящи и възгласяващи „Станете, о спящи, срещнете Христа защото часът за съд дойде”. И врагът ще се смути и Господ ще го унищожи с дъха на устата Си. И ще бъде вързан и хвърлен в ада на вечния огън още докато е жив заедно с баща си сатана. И всички народи които следват желанията му ще погинат с него завинаги. А праведните ще наследят вечен живот с Господа за вечни векове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.