12 факта за мъдростта

Българска Библия Онлайн

12 факта за мъдростта
1. Мъдростта е ключа към всички съкровища на живота:
2 Летописи 1:11-12 И Бог каза на Соломона: Понеже си имал това в сърцето си, и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете Ми, над които те направих цар, дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.
Колосяни 2:3 в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
2. Страхът от Бога е начало на мъдрост:
Притчи 9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум.
Псалми 111:10 Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.
Йов 28:28 И каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.
3. Мъдростта е по-силна от оръжия за война:
Еклисиаст 9:18 Мъдростта струва повече от военните оръжия а един грешник разваля много добри неща.
Притчи 12:6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; а устата на праведните ще ги избавят.
4. Правилните взаимоотношения увеличават мъдростта:
Притчи 13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.
1 Коринтяни 15:33 Не се мамете. „Лошите другари покварят добрите нрави“.
1 Тимотей 6:5 крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
5. Мъдростта е по-добра от пари и съкровища:
Притчи 8:11 Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, и всичко желателно не се сравнява с нея.
Притчи 3:13-15 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
Йов 28:28 И каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.
Притчи 16:16 Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.
6. Мъдрият приема поправка:
Притчи 9:8-9 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
Учи праведния и ще стане по-учен.
Притчи 15:31-32 Ухо, което слуша животворното изобличение, ще пребивава между мъдрите. Който отхвърля поуката презира своята си душа, а който слуша изобличението придобива разум.
Притчи 3:11-12 Сине мой, не презирай наказанието от Господа, и да ти не дотегва, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава оня, когото люби, както и бащата сина, който му е мил.
7. Мъдростта придобива разпознаване и блговоление:
Притчи 4:8 Въздигай я и тя ще те въздигне,
Когато я прегърнеш, ще ти докара слава.
Притчи 8:34-35 Блажен тоя човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми. Защото който ме намери намира живот, и придобива благоволение от Господа;
Притчи 3:1, 4 Сине мой, не забравяй поуката ми,
И сърцето ти нека пази заповедите ми …. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците.
8. Мъдростта гарантира издигане:
Притчи 8:15-16 Чрез мене царете царуват и началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началствуват, тоже и големците и всичките земни съдии.
Ездра 7:25 И ти, Ездро, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят всичките люде намиращи се отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае.
Притчи 4:8-9 Въздигай я и тя ще те въздигне, когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона
9. Увеличаването на мъдростта увеличава богатството:
Притчи 8:18, 21 Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата….За да направя да наследят имот тия, които ме любят, и за да напълня съкровищницата им.
Притчи 3:16 Дългоденствие е в десницата й, а в левицата й богатство и слава.
Псалми 112:1, 3 Блажен оня човек, който се бои от Господа,
Който много се възхищава от заповедите Му …. Изобилие и богатство ще има в дома му; И правдата му ще трае до века.
Притчи 12:24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, а ленивите ще бъдат подчинени.
10. Мъдростта прави враговете безсилни:
Лука 21:15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
Притчи 16:7 Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.
Еклисиаст 7:12 Защото, не само че мъдростта е защита както и парите са защита, но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат.
Притчи 2:6, 8, 10: Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум. За да защищава пътищата на правосъдието, и да пази пътя на светиите Си.
Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще услажда душата ти,
12. Божието Слово е източник на мъдрост:
Второзаконие 4:5-6 Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.
Псалми 119:98-100 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се поучавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила.
Притчи 2:6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.