ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Святост която Бог желае

Святост която Бог желае

Евреи 12:14 Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

1 Солунци 4:3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение …

ДEФИНИЦИЯ: Освещението е продължителната работа на Бога в живота на вярващия след спасението. Святостта в освещението означава “подобие на Бога.” Освещението е онзи процес чрез който моралното състояние на човека е приведено в хармония с духовното му състояние следствие на спасението. То е продължение на това, което е започнато с новорождението. Следователно, освещението е работата на Исус Христос приложена в живота на вярващия от Святия Дух.

СВЯТОСТТА КАТО ХАРAКТEРИСТИКА НА БОГА:

Безспорен факт е че Бог
е свят. За това говори цялата Библия, но следният пример е достатъчен да го покаже. В периода на написване на Библията, поради липса на други техники, за привличане на вниманието на читателите било използвано повторението. Докато в Библейският текст има голям брой на повторени думи, единствената дума с тройно повторение е думата “свят.” Изразът “свят, свят, свят” е използван само два пъти в Библията – видението на пророк Исая и Откровението на Йоан (Ис. 6:3; Откр. 4:8). Интересно е да се отбележи, че и в двата случая, то е описание на Бога.

БИБЛЕЙСКА СВЯТОСТ:

Ако Бог е свят, това предполага, че и ние трябва да сме святи. В Стария Завет дефиницията за святост е преобраз на отделяне и посвещение (Изх. 13:2). В Новия Завет, тя е по-скоро Божий избор и принадлежност на Бога (1 Пет. 2:9; 1 Кор. 1:2). Изразът “освещение” не се среща в Синоптичните Евангелия. Там осветените са описани като “деца на Бога” (Мт. 5:43-45; Мк. 3:35). Библейското освещение винаги включва морална чистота.

КАК ДА БЪДА ОСВЕТЕН?

Освещението е свръхестествено дело. То не може да бъде получено чрез човешки дела. В живота на вярващия освещението е извършено лично от Святия Дух (1 Пет. 1:2; 1 Сол. 5:23; Еф. 5:26; Тит 2:14; Евр. 13:20-21). За Християнина, не е нужно да продължава да живее в грях. Чрез жертвата на Исус Христос, всеки може да получи освещение днес и сега (1 Кор. 1:30).

КОГА ЗАПОЧВА И ЗАВЪРШВА ОСВЕЩЕНИЕТО?

Един от най-големите спорове на съвременната теология е дали освещението е моментно или продължително. Според Библията, Святият Дух ни освещава в момента на новорождението и продължава да ни освещава през целият ни Християнски живот. Вярващият може да бъде напълно осветен едва в присъствието на Бога.

15 ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОСВЕЩЕНИЕТО:

Вярващият знае че е осветен:

 1. когато получи спасение (2 Сол. 2:13)
 2. когато приеме Христос (1 Кор. 1:30)
 3. когато е новороден (1 Йн. 2:29; 3:7-10; 1 Пет. 1:15-23)
 4. когато стане избран от Бога (1 Пет. 1:2-4)
 5. когато е сътворен отново в праведност (Еф. 4:24)
 6. когато старият човек е отстранен (Кол. 3:8-10)
 7. когато умре за греха (Рим. 6)
 8. когато спре да живее в грях (Рим. 8:12-13)
 9. когато се обърне от Сатана към Бог за прошка (Д.А. 26:18)
 10. когато е в Христа и е ново създание (2 Кор. 5:17-18)
 11. когато стане Христов и разпне плътта (Гал 6:14)
 12. когато е умит от грях и е оправдан (1 Кор. 6:11)
 13. когато стане едно с Христа (Евр. 2:11)
 14. когато приеме Христос  като жертва за грях (Евр. 10:4-14)
 15. когато е умит с Христовата кръв (Евр. 10:29)

АПЕЛ КЪМ ЦЪРКВАТА НА 21ят ВЕК:

Еремия 6:16 Така казва Господ: Застанете на пътищата та вижте, И попитайте за древните пътеки, Где е добрият път, и ходете по него, И ще намерите покой за душите си; Но те рекоха: Не щем да ходим в него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.