Юда

Време: 66 СХ.cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt}.cs53F207AF{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Microsoft Sans Serif;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs31AF52D0{text-align:left;text-indent:-18pt;margin:0pt 0pt 0pt 18pt}.cs116BBDE0{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Times New Roman;font-size:7pt;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs419B124{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Microsoft Sans Serif;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:italic;}

Време: 66 СХ

Автор: Юда

Статистика: 25 стиха, 227 думи, 10 Гръцки думи използвани само от Юда в НЗ и LXX:аподиоризеин, деигма, епагугнизестаи, епафризеин, емсайиммоирос, пареисдуейн, спилас, фтинопвринос, фусикус

 

5 факта за Юда:

1.       Юда, Евр. смях, радост

2.       полубрат на Исус Христос (Мт. 13:55;Лк. 8:19)

3.       Отначало не вярва в Христос (Йн. 7:5)

4.       Става Христов ученик (ДА 1:14)

5.       Автор на посланието на Юда (Юда 1)

 

Пръв Ориген посочва приликата между Юда и 2 Петрово

13 прилики между Юда и 2 Петрово:

1.       (Юда 4;2 Пет. 2:1,2)

2.       (Юда 6;2 Пет. 2:4)

3.       (Юда 7;2 Пет. 2:6)

4.       (Юда 8;2 Пет. 2:10)

5.       (Юда 9;2 Пет. 2:11)

6.       (Юда 10;2 Пет. 2:12)

7.       (Юда 12;2 Пет. 2:13)

8.       (Юда 11;2 Пет. 2:15)

9.       (Юда 12-13;2 Пет. 2:17)

10.   (Юда 16;2 Пет. 2:18)

11.   (Юда 17;2 Пет. 3:1)

12.   (Юда 17;2 Пет. 3:2)

13.   (Юда 18;2 Пет. 3:3)

 

ст. 1

 

4 Новозаветни доктрини в Юда 1:

1.       Служение

2.       Призвание

3.       Възлюбване

4.       Опазване

 

3 цели на служението:

1.       Да изяви Божия повик

2.       Да изяви Божията благодат и любов

3.       Да изяви Божия плам за живот под Неговата закрила

 

слуга Гр. дулос, роб, слуга. Въпреки, че беше полубрат на Исус Христос, Юда прие да се нарече Негов слуга в Царството

 

брат Гр. аделфос, брат

Яковов  Яков, полубрат на Исус Христос (Мт. 13:55-56;Гал. 1:19). Става лидер на Ерусалимския Съвет на ранната Църква (ДА 15:13-22;Гал. 2:9); австро на посланието на Яков (Як. 1:1).

 

призваните Вж. Еф. 1:4-6;Рим. 8:28-30

 

пазени  гр. терео

 

ст. 2

 

милост Милост и мир са две от частите на плода на Духа (Гал. 5:22-24)

 

ст. 3

 

възлюбени Вж. ст. 1

 

подвизаете Гр. епагонизестай (само тук в НЗ в тази си форма), атлетичен термин означаващ да стоиш срещу, да отстояващ, да устояваш на насрещни атака или нападение. Идеята тук е да се стои срещу лъжеучителите и техните ереси, за да се запази чистата вяра.

 

нашето Нашето спасение не е индивидуално; ние се спасяваме като една църква

 

общо На Евреи и езичници

 

нужно Заедно със спасението трябва да се проповядва и вяра (Рим. 10:9-10)

 

бе предадена Няма нужда да искаме вяра – тя е вече дадена на светиите веднъж завинаги. Това от което се нуждаем е обновление на ума и живот на вяра (Рим. 12:2,3)

 

ст. 4

 

човеци Причината да се подвизаваме във вярата са човеци които покварят благодатта.

 

посочени Гр. прографо, да предчертая, да посоча преди да се е случило

 

нечестивци Гр. абесес, нечестен, не божествен

 

и се отричат  да обърнеш благодатта в похот е отричане от Бога.

 

ст. 5

 

не повярваха 5 примера на неверие:

1.       Човеци в НЗ Църква (ст. 4)

2.       Еврейския народ в пустинята (ст. 5;Чис. 14:11;26:64,65;Пс. 106:25,26)

3.       Ангелите (ст. 6;Бит. 6:1-4)

4.       Содом (ст. 7;Бит. 6:1-4)

5.       Гомор (ст. 7;Бит. 6:1-4)

< p class="cs31AF52D0">6.       Каин (ст. 11)

7.       Валаам (ст. 11)

8.       Корей (ст. 11)

 

ст. 6

 

жилище Гр. ойкатерион, обиталище, място на обитаване. Тази гръцка дума е използвана само 2 пъти в НЗ, тук и в 2 Кор. 5:2,където се е спомената във връзка с възкресените светии. Явно оикатерион  небесното място на обитаване. Ангелите напуснаха това място в Бит. 6.

 

ст. 7

 

чужда Гр. хетерос, друг от друг, различен вид

 

пример Гр. деигма (само тук в НЗ), пример, посока за следване, мостра

 

ст. 8

 

бълнувания Гр. енупниазестай, да мечтая

 

Мойсеевото тяло Мойсей не можел да погребан от ангели заради убийството в Изх. 2:12

 

Господ да те смъмри  цитат от LXX (Зах. 3:2)

 

 

ст. 9

 

архангел Михаил Никой друг ангел не е наречен архангел в писанията освен Михаил (Дан. 10:13,21;12:1;Откр. 12:7), при все, че има и други архангели

 

припираше  гр. диакринестай, да завърша спор по съдебен път

 

ст. 11

 

Вааламовата заблуда Чис. 22:18

 

Корей Чис. 16:1-35;26:9-10;Пс. 106:16-18

 

ст. 12

подводни скали  рифове, които скрити под водата причиняват корабокрушения

 

ст. 14

 

пророкувал Енох не само бе угоден на Бога, той бе пророк

 

ето Цитит от 1 Енох 1:9

 

ст. 15

 

иде Доказателство за ескатология в пророкуването на Енох. Ст. 14-15 показват познанието на ранната Църква, и в частност Юда, на Старозаветната апокрифна литература.

 

ст. 17

но Слово към вярващите.

помнете, че апостолите говори, че ще има такива

апостолите  юда изрично показва, че не бе един от апостолите

 

ст. 18

 

разцепления  разцепленията са дело на присмивачи

 

ст. 20-23 Дан. 11:32

 

ст. 20

 

назидавате Лутер превежда този пасаж като, “…. изграждайте (построявайте, градете) себе си върху и чрез вярата си чрез молитва в Святия Дух”

 

7 неща които светиите да правят в отговор на присмивателите причиняващи разцепления:

 

1.       Назидавайте се във вярата (ст. 20)

2.       Молете се в Святия Дух (ст. 20)

3.       Пазете се (ст. 21)

4.       Чакайте Господа (ст. 21)

5.       Бъдете милостиви към съмняващите се (ст. 22)

6.       Спасявайте (ст. 23)

7.       Изтръгвайте от огъня (ст. 23)

 

пазете себе си Бог пази светиите (ст. 1), но и те трябва да се пазят (1 Тим. 5:22;Як. 1:27). Единственият начин да опазим себе си е изграждане във вяра и молитва в Святия Дух. Без тия две отпадането е сигурно.

 

ожидащи

 

3 неща които да правим докато чакаме Господа

1.       Бъдете милостиви към съмняващите се

2.       Спасявайте

3.       Изтръгвайте от огъня

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.