Още уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Притчи 27:17 “Желязото остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си” 1 Коринтяни 15:33 “Не се заблуждавайте: “Лошите другари покваряват добрите нрави” Да се върнем обратно на голф игрищего тази сутрин за още няколко урока, които да ни помогнат, да се справим […]

Read More

Уроци от голфа

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Ефесяни 6:14-15 “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира” Вчера използвахме една аналогия от голфа (оправянето на чимовете), за да научим нещо трудно за разбиране […]

Read More