5 характеристики на слабите лидери

1. Колебание, когато е нужно действие 2. Оплакване от недостатъчни ресурси 3. Отказ от поемане на отговорност 4. Злоупотреба с привилегията да си лидер 5. Действия на неподчинение

Read More

7 ПРИНЦИПА за РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. Създаден си за да разрешиш някакъв проблем на земята 2. Проблемите са родилното място на необикновено развитие и нови взаимоотношения a. Ти не можеш да работиш САМ b. Около проблема ще намериш хора подобни на теб 3. Проблемът най-близо до теб е тайната врата към твоето развитие 4. Наградите в твоя живот са детерминирани […]

Read More
ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО 2010

ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО 2010

1. Продължителното увеличаване на посещаемостта на евангелските църкви, причинено от различни социалноикономически фактори през 2010г., ще наложи навременно намиране на модел за разрешаване на конфликти и възстановяване на църковното единство. В този процес, евангелската проповед трябва адекватно да засегне библейските проблеми за прошка, единство и обединяване. 2. В контекста на социалноикономическата криза и неадекватността на […]

Read More

ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО 2009

1. Кризи в деноминациите породена от широк спектър фактори, вариращи от липсата на ефективен модел за обучаване на ново поколение църковни лидери до организирани държавни рестрикции срещу евангелските църкви. 2. 2009 е година на объркване в стратегиите на евангелските църкви, придружено от подобаваща девалвация във видението за евангелизиране, образование, мисии и единство. 3. Колебанието у […]

Read More