Category: ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО

Растежът на мегацърквите: Факторът приспособимост

Един от основополагащите фактори на мегацърквите, които продължават своя растеж, е тяхнaта приспособимост. А именно, не следването на определени форми на църковен растеж в паралелно постоянно търсене на нови, неизползвани до момента, методи на обгрижване на хората в църква и достигането на онези извън нея. Реално, една църква започва да расте, тогава когато е истински готова за промяна. Не всяка църква притежава способността да се променя и затова не всяка църква е растяща църква. Не […]

Растежът на мегацърквите: Факторът достигане

Официалният икономически доклад на Leadership Network, който изследва хиляди църкви по света, обобщи че през за 2009-2010 мегацърквите по света са продължили да растат. Една от причините е капацитетът с който те достигат невярващите, известен като „фактор на достигане”. Не всяка църква успява да достигне обществото в което е поставена. В повечето случаи църквите се опитват да запазят своето статукво в обществото, вместо да го достигнат за Царството. Църкви които не са се посветили на […]

Растежът на мегацърквите: Факторът съответствие

Факторът съответствие

Църкви, които са спрели да растат, най-вероятно са спрели да са актуални за социалните проблеми на обществото или са в пълно несъответствие с проблемите на своето време. Те просто правят това, което църквите винаги са правили с надежда (и молитва) да генерират по-различни резултати. Очаква се малките църкви да са по-фокусирани върху видението и да са в едно по-реално съответствие с действителността, но това не е така. Много често, малките църкви са излишно комплексни, което […]

Растежът на мегацърквите: Лидерският фактор

Официалният икономически доклад на Leadership Network, който изследва хиляди църкви по света, обобщи че през за 2009-2010 мегацърквите по света са продължили да растат. Една от причините за това е лидерският фактор. Лидерството, дарбата да ръководиш, идва от Бога (Римл. 12:8). Една от забележителностите на големите църкви е, че те оценяват хората с лидерски дарби, докато характерно за малките църкви е, че се стремят да контролират своите водачи. Ултимативно, това не е толкова вина на […]

Следваща страница » « Предишна страница