Етикет: Протестантите

КОЛКО са ПРОТЕСТАНТИТЕ в ПРОБРОЯВАНЕ 2021

КОЛКО са ПРОТЕСТАНТИТЕ в ПРОБРОЯВАНЕ 2021

Лицата, самоопределили се към християнското вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от отговорилите на въпроса. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско – 1 736, а с други вероизповедания са 6 451 лица. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%) са отбелязали отговор „Не желая да отговоря“. Вероизповедание Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на […]

БРОЯT ПРОТЕСТАНТИТЕ в България 2021

БРОЯT ПРОТЕСТАНТИТЕ в България 2021

 На 7 септември 2021започна Кампания по преброяване на населението на Р. България от Националния статистически институт, 2021. От изключителна важност е всички християни от протестантските вероизповедания и общности да посочат в анкетата в часта “Вероизповедание” (Н12) принадлежност към Протестантското християнство. Според действащото законодателство Чл. 28.(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се […]

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/) ДА (78%) НЕ (22%) Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не? ДА (75%) НЕ (25%) Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен? ДА (97%) НЕ (3%) Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (75%) НЕ (25%) Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org) ДА (60%) НЕ (40%) Може […]