Етикет: ПОЗДРАВ

ЕВРЕИ 1

ЕВРЕИ 1

  Д-р. Джордж Д. Ворис РАЗРАБОТКА НА ПОСЛАНИЕТО КЪМ ЕВРЕИТЕ ГЛАВА 1 I. Христос е над пророците.1 II. Христос е над Ангелите.5 I. Христос е над пророците.   Евр. 1:1 напомня на читателите за Бит. 1:1.  И двата пасажа започват с „Бог“. Никакво обяснение за Неговото съществуване не е дадено – просто се посочва, че Той е говорил на Бащите. А. „при разни частични съобщения“ буквално означава „на няколко пъти“, „в различни периоди“. Защо е […]