Етикет: biblia

За езика на английската Библия

За езика на английската Библия

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2008, том 47, серия 9 За езика на английската Библия (PDF) І. Бележки към преводите на Библията Румяна Петрова On the Language of the English Bible: I. Notes on the Translations: This part of the paper traces briefly some major steps in the history of the translations of the Bible with examples from English literary history and suggests guidelines for a comparative and contrastive analysis of a text sample from two […]

В търсене на истинската Библия

В търсене на истинската Библия

Доний К. Донев Търсенето на истинския текст на Библията започва с изгубените и почти митологични автографи – оригинали на цели библейски книги или части от тях. Тъй като никой от автографите не е запазен до наши дни, реконструкцията на библейския текст започва с частични копия на автографите, с които разполагаме днес, както и множеството от исторически и лингвистични документи. Историята на новозаветния текст през вековете е буквално история за два града – Антиохия и Александрия. […]

150г. от отпечатването на първата Българска Библия

150г. от отпечатването на първата Българска Библия

През месец юни се навършват 140г. от отпечатването на първата Библия на български език, известна като Цариградското издание от 1871г. Работата по Новия завет започва през 1835г. за цената от 5000 турски гроша, а на Стария завет около 1843. Преводът е направен изцяло от българи под наблюдението на американските мисионери д-р Елияс Ригс, д-р Албърт Лонг и представители на Британското библейско дружество. Само редакцията на готовия преведен текст отнема повече от десет години. Новият завет, […]

Biblia Hebraica

Biblia Hebraica

Весела Илиева Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) e еврейската Библия (Стар Завет), реконструирана възоснова на  Codex Leningradensis B 19A. Тя е разширено и преработено издание на прочутата Biblia Hebraica (BHK) на Рудолф Кител (28.3.1853 – 20.10.1929). Повод за смяна на името й е пълната ревизия на систематичния «апарат» (система от бележки под линия и старозаветен паралел, които съпровождат текста). Първото цялостно издание на Biblia Hebraica Рудолф Кител прави през 1906 въз основа на Textus Receptus на […]

Следваща страница »