Етикет: Божието

Плодът на Божието помазание

Плодът на Божието помазание

Псалом 89:19-29 Всички лидери се нуждаят от Божието помазание. Те имат нужда да бъдат укрепени от Божията ръка и да изявяват тази подкрепа като водят по начини по-превъзходни от това което биха могли да направят по човешки. Бог обещава следните неща на лидерите, които търсят и чакат Неговото помазание: 1. Божията помощ (ст. 19) 2. Привилегията да бъдат наречени Божи служители (ст. 20) 3. Божията сила (ст. 21) 4. Божията ръка върху тях (ст. 21) […]

Лидерът: пазител и водач на Божието стадо

Лидерът: пазител и водач на Божието стадо

Еремия 6:16-19 Еремия дава илюстрация на ролята на лидера като пазач на Божието стадо. Колкото е да е непривично за демократичния манталитет, библейската истината е, че Бог постава хора в различни позиции според своето намерение. В случая, Бог постави пазач над хората, който да затръби с тръба при случай на опасност и да служи като Божи глас. Пазачът е безспорна метафора за лидерство. Той пази и води тези, над които е поставен. Той пази видението […]