Категория: cat3

Има Сила …

Има Сила …

Има Сила … Откровение 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Всеки Християнин дължи победата над греха в личния си живот на жертвата на Исус Христос и пролятата на Голгота кръв. Тази жертва бе нужна за да могат нашите грехове да бъдат простени. С прошката на нашите грехове отпадат проклятието и духовната смърт, които са […]

Петдесятен Примитивизъм

Петдесятен Примитивизъм Юда 3 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите. Дефиниция Смисъла на човешкия живот е да отговори на жизнено важните въпроси: “Кой съм аз?,” “Защо съм тук?,” “Какво следва след това?” Постмодернизъм и глобализацията предлагат да живеем в свят който е едно голямо село без принципи […]

Ангели

Ангели

Ангели Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.          Псалм 91:11-12 Освен материалния свят който познаваме със сетивата си, съществува и един друг невидим свят наречен духовен. В него обитават духовните същества: серафими (Ис. 6:1-7), херувими (Бит. 3:24; Езек. 1:5-28), живи същества (Откр. 4:5-6), архангели (Кол. 1:15-18), демони, “вътрешния човек” (наричан от Библията ту […]

Името на Църквата

Името на Църквата

Името на Църквата Значението на името Име е всяка дума или титла с която определен човек или група от хора са познати. Имената в Библията обаче като че ли имат по-голямо значение. Всъщност, за древните Симитски народи всяко нещо започвало съществуването си едва след като получи име.  Тази практика включвала и хората, като имената били от значение за личността и характера им. Библията определено отразява този факт за което говорят и следните примери: На Адам […]

Следваща страница » « Предишна страница