Категория: Основи на лидерството

ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2022

ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2022

ОБНОВЕНА към 28 декември 2022г.   СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.) Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)  (2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се […]

За ПРОТЕСТАНТСКИТЕ КОРЕНИ в БЪЛГАРИЯ

За ПРОТЕСТАНТСКИТЕ КОРЕНИ в БЪЛГАРИЯ

Д-р Теол. Доний К. Донев През март 1815г., известният словенски лингвист и библиограф, Вартоломей Копитар пише на Вук Караджич с идеята за реформа в сръбския език започваща с превода на Библията на говоримия сръбски. През 1819г., Вук пътува до Санкт Петербург за да подпише официално договор с Руското библейско дружество (РБД) за превод на сръбската Библия за цената от 500 лири. Въпреки, че неговият превод на Новия завет излиза едва през 1847г. (седем години след […]

КОЛКО са ПРОТЕСТАНТИТЕ в ПРОБРОЯВАНЕ 2021

КОЛКО са ПРОТЕСТАНТИТЕ в ПРОБРОЯВАНЕ 2021

Лицата, самоопределили се към християнското вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от отговорилите на въпроса. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско – 1 736, а с други вероизповедания са 6 451 лица. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%) са отбелязали отговор „Не желая да отговоря“. Вероизповедание Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена група, обособена исторически и характеризираща се с извършването на […]

Следваща страница »