Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Матей 23:13-32 Исус инструктира множествата да следват думите на фарисеите, но не и техните дела. Техните объркани приоритет, лицемерно поведение, нечисти мотиви и унищожително лидерство бяха погубили доверието на обикновените хора. Лидерите никога на трябва да забравят: ако хората не могат да ти се доверят, те не могат да те следват.

Read More
Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Матей 22:15-46 Всеки път когато Исус се изправеше пред изпит на Своето лидерство, Той доказваше Своя интегритет като разрешаваше ситуацията експертно. 1. Фарисеите се опитаха да Го хванат в капана на данъчната дилема (Матей 22:15-22) – Трябваше ли евреите да плащат данък на Цезар? Всеки очакван отговор би го поставил в лоша позиция или спрямо […]

Read More
Комуникация: Тестът на враждебната тълпа

Комуникация: Тестът на враждебната тълпа

Матей 21:23-27 Религиозните лидери поставиха под съмнение властта на Исус когато Той влезе в храма. Той им отвърна като използва най-доброто оръжие, което лидерът има., когато застава лице в лице с антагонизма: Той отговори на въпроса им с въпрос. Да се справиш с хора единствената цел на които е антагонизъм е истинския тест на позицията […]

Read More
Разпознаване: Исус и богатият младеж

Разпознаване: Исус и богатият младеж

Матей 19:16-20 Исус премина през периферията за да достигне до истинския проблем. Разпознавайки, че младежът не е успял да опази заповедта „да нямаш други богове” (Изход 20:3), Исус му казва да продаде всичко и да раздаде на сиромасите и чак тогава да го последва. Младежът си отива наскърбен, нямащ сила да направи тази стъпка на […]

Read More