Категория: Лидерство в Данаил

ВЛАСТ и АВТОРИТЕТ – ГОРДОСТ и СМИРЕНИЕ

Навухудоносор и Данаил представляват контраст на гордост и смирение. Когато вавилонските магьосници не могат да развълнуват съня на царя, той заплашва да ги убие. За разлика от него, когато Данаил правилно разтълкува съня на царя, той отказва да приеме слава, а я отдава на небесния Бог. Царете са хора облечени с власт – светска или църковна. Властта във вселената е като гравитацията. Може да не се съгласяваш, че я има, но тя съществува и оказва […]

Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Данаил 5:13-14 Законът на Е. Ф. Хютон гласи, че когато лидерите говорят, хората слушат. Истинските лидери се познават по това, че имат последователи. Данаил беше истински лидер, защото когато той говореше, всички слушаха. Този успеш се дължеше на следните 10 причини: 1. Взаимоотношения: Хората слушат ако знаят кого познаваме. Данаил имаше репутацията на един, който познава Бога на Израел. 2. Жертва: Хората слушат заради това което сме пожертвали. Данаил пожертва правото си да яде от […]