Author: admin

Фалшиви богове

Фалшиви богове

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. В предишните глави установихме два важни факта, отнасящи се до проклятията, които идват от Бога. Първо, те са един от главните начини, по които Той нанася осъждение върху бунтовните и „нечестивите. Второ, главната причина за такива проклятия е “ ужасът да се слуша Божия глас и да се […]

7 признака за проклятие

7 признака за проклятие

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. От собствени наблюдения и опит извлякох следния списък от проблеми, които показват, че действа проклятие. Когато сравних моя списък със списъка на Мойсей във Второзаконие 28, бях впечатлен от голямата прилика между тях. 1. Умствени или емоционални сривове. 2. Повтарящи се или хронични болести (особено ако са наследствени). […]

Мойсеевият списък на благословения и проклятия

Мойсеевият списък на благословения и проклятия

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. Някои хора с радост приемат факта, че благословенията са реални, но са скептици относно проклятията, които те свързват със суеверните обичаи от Средновековието. Това мислене е неправилно. Не можем да обръщаме внимание само на едната страна от двете противоположности, просто защото е приемлива за нас, а да изключим […]

Как действат благословения и проклятия

Как действат благословения и проклятия

Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика. Силите, които определят развитието на историята се делят на две категории: видими и невидими. Взаимодействието между двете области определя курса на историята. Ако ограничаваме вниманието си само върху нещата, които са видими и материални, от време на време ще се сблъскваме със събития и положения, които не можем […]

Следваща страница » « Предишна страница