Автор: Lidersko.info

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Покаяние за Спасение

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Покаяние за Спасение

 Покаяние за Спасение Римляни 3:21-26 А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, 22 сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исус Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика 23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, 24 а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в ХристаИсуса, 25 Когото Бог постави за умилостивение чрез […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Исус Христос

        Исус Христос Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги (Евр. 13:8) Библията ни учи, че Исус Христос е бил, е и винаги ще бъде неразделна част от Светата Троицата, като същевременно лице  различно от Отец и Святия Дух. Като Бог Той е вечно-съществуващ, няма начало и край, и е съществувал преди да се въплъти в човешко тяло (Мих. 5:1-2; Йн. 1:1-5; 8:58; 17:5, 24; Кол. 1:15-18; Евр. 1:1-3, 8; 2:10; 13:8; Еф. 3:9). […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Свята Троица

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Свята Троица

Българска Божия Църква Свята Троица Битие 1:1 В началото Бог … Дефиниция Началото на човешката история започва и завършва с Бога. Теологията, или “науката за Бога,” започва с доктрината за Неговата триединност. Всред всички световни религии, единствено Християнството твърди, че Бог е един а в същото време има три, които са Бог, в този ред: Отец, Син и Святия Дух. Историческа конструкция на доктрината за Троицата Икономическо разбиране на Троицата – три различни изяви на […]

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Моята Библия

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА: Моята Библия

Моята Библия 1 Тимотей 3:16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Историята за Бога Библията е история за Бог Който се открива на човечеството. Битие – история за създанието Изход – история за освобождаването на Израел от Египет Книги на Царете – история за Израелските царе Книги на Летописите – история за […]

Следваща страница » « Предишна страница