ПОЗИЦИЯ или СИЛА?

Притчи 17:2 Нашето влияние зависи малко от позицията или звание, а много от начина ни на живот. Позицията не е важна – важна е продуктивността. Образованието, което сме получили, не ни ползва ако не го предадем на други, които да бъдат мотивирани и насърчени. Доверието, което хората имат в нас изгражда нашия авторитет. Без него […]

Read More

Подготовка: Онзи, който има план, има сила

Матей 25:1-10 Чарлз де Гол казва, че „Историята не ни учи на фатализъм …. хората получават историята, която заслужават”. Исус поучаваше учениците си с две притчи, които показват тази истина. И двете се отнасят за хора които упорито преследват целта си. Подготвените лидери са готови да посрещнат бъдещето, без значение какво има в него. Те […]

Read More