КАКВО МОТИВИРА ЛИДЕРА?

КАКВО МОТИВИРА ЛИДЕРА?

Джим Меладо, президент на Асоциацията Уилоу Крийк Това което най-много мотивира лидера и неговите последователи са ПОСТИЖЕНИЯТА. Най-успешният начин за доказване на лидерски авторитет е умението да довършиш започнатото превръщайки мечтите в реалност. Процесът който води видението до постижение има свойството да отпушва идеите на водачите и да мотивира цялото движение. Екзистенциалният въпрос е какво […]

Read More

Предаването на лидера

Второзаконие 7:7-9 Добрите лидери поемат ангажимент (се предават) към видението преди да искат от другите да направят това. Бог обещава да спазва своите задължения към народа Си „за хиляда поколения” (Вт. 7:9). Той напомня, че бяха освободени не защото го заслужаваха или защото бяха най-големия народ на земята, а заради любовта Му.

Read More

ХАРАКТЕР: Основата на лидера

Второзаконие 5:1-22 За да е сигурен, че новото поколение ще влезе в Обещаната земя със солидни морални ценности, Мойесй повтори заповедите които Бог бе дал на Израел по-рано. Затова, ген. Норман Шварцков казва: „Лидерството е силна комбинация от характер и стратегия. Но ако трябва да се лишиш от едното, лиши се от стратегия…”

Read More
4 духовни слабости на лидера

4 духовни слабости на лидера

Числа 20:10-12 Неподчинението на Мойсей при скалата ни напомня за четири слабости, които всеки от нас може да претърпи: (1) Реагиране на обстоятелствата вместо водене на хората по Духа (ст. 10) (2) Презумпцията, че начина по който Бог е работил в миналото е начина по който Той иска да работи в настоящето (ст. 11) (3) […]

Read More

4 ПЕРСОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЛИДЕРА

Най-често задавания въпрос относно лидерството не се интересува от тактика или стратегия, а от идентичността на лидера. Какво е нужно на един лидер? Ето четири персонални характеристики, които квалифицират един лидер: 1. Характер: Да направи това, което е правилно, дори когато е трудно. 2. Перспектива: Да знае какво трябва да се случи, за да се […]

Read More