Архив за етитет: лидера

КАКВО МОТИВИРА ЛИДЕРА?

Джим Меладо, президент на Асоциацията Уилоу Крийк

Това което най-много мотивира лидера и неговите последователи са ПОСТИЖЕНИЯТА. Най-успешният начин за доказване на лидерски авторитет е умението да довършиш започнатото превръщайки мечтите в реалност. Процесът който води видението до постижение има свойството да отпушва идеите на водачите и да мотивира цялото движение. Екзистенциалният въпрос е какво точно мотивира лидерите към постижения. За нещастие много лидери имат грешна мотивация. Ето няколко примера
(1) задоволяване на високите изисквания на хора от които не зависи нищо
(2) придобиване на власт и контрол
(3) създаването на имидж
(4) финансов просперитет
(5) завист към успешни лидери

Използването на тези „мотиватори” е като използването на допинг. То помага донякъде на успеха, но винаги има обратен ефект. Ето няколко въпроса, които могат да помогнат с установяването на истинската мотивация:

(1) Използвам ли силните си страни за успеха на даден проект или организация или търся одобрението на колеги и шефове?
(2) Коя е моята истинска мотивация – издигането на целия екип или на моя личен професионален статут?
(3) И не на последно място, дали това което правя е в синхрон с това което Бог иска да бъде?

Предизвикателството е най-вече да останем верни на Бога, а чак след това верни на другите и верни на себе си. Всичко друго е евтина мотивация, която няма траен ефект.

Предаването на лидера

Второзаконие 7:7-9

Добрите лидери поемат ангажимент (се предават) към видението преди да искат от другите да направят това. Бог обещава да спазва своите задължения към народа Си „за хиляда поколения” (Вт. 7:9). Той напомня, че бяха освободени не защото го заслужаваха или защото бяха най-големия народ на земята, а заради любовта Му.

ХАРАКТЕР: Основата на лидера

Второзаконие 5:1-22

За да е сигурен, че новото поколение ще влезе в Обещаната земя със солидни морални ценности, Мойесй повтори заповедите които Бог бе дал на Израел по-рано. Затова, ген. Норман Шварцков казва: „Лидерството е силна комбинация от характер и стратегия. Но ако трябва да се лишиш от едното, лиши се от стратегия…”

4 духовни слабости на лидера

Числа 20:10-12

Неподчинението на Мойсей при скалата ни напомня за четири слабости, които всеки от нас може да претърпи:
(1) Реагиране на обстоятелствата вместо водене на хората по Духа (ст. 10)
(2) Презумпцията, че начина по който Бог е работил в миналото е начина по който Той иска да работи в настоящето (ст. 11)
(3) Компромис с покорството ни към Бога, за да изглеждаме по-добре пред хората (ст. 11)
(4) Неверие, че Бога ще завърши това, което е започнал (ст. 12)

4 ПЕРСОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЛИДЕРА

Най-често задавания въпрос относно лидерството не се интересува от тактика или стратегия, а от идентичността на лидера. Какво е нужно на един лидер? Ето четири персонални характеристики, които квалифицират един лидер:

1. Характер: Да направи това, което е правилно, дори когато е трудно.

2. Перспектива: Да знае какво трябва да се случи, за да се постигне целта.

3. Кураж: Инициативата да поеме риска и да направи първата стъпка към цел, която си струва.

4. Благоволение: Да привлече и екипира други, които да се присъединят към каузата.