Държавен вестник: ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

НАРОДНО СЪБРАНИЕ УКАЗ № 319
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2018 г. Издаден в София на 28 декември 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 61 и 79 от 2015 г.)

People who read this article also liked:

[AuthorRecommendedPosts]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.