БИБЛЕЙСКО МЕНТОРСТВО

БИБЛЕЙСКО МЕНТОРСТВО

Всеки има нужда от ментор! То е в основата на духовното бащинство и израстването на Църквата. 1. Библейското менторството е първата стъпка ефективно ученичество чрез което Църквата е успяла да оцелее през вековете. 2. Менторството е задача на всеки вярващ като част от Великата заповед на Исус Христос. 3. Менторството е дар който Бог дава на […]

Read More

ПРИНЦИПИ на ЦЪРКОВЕН РАСТЕЖ

1. Мотивация без организация произвежда проблеми. 2. Най-силните организации са най-прости по структура 3. Ефективните организации имат ясна йерархия 4. Хората правят не това което очакваш от тях, а това което проверяваш дали са направили 5. Истинските лидерите осигуряват атмосфера на доверие и работа в екип 6. Успешните организации разпознават и награждават усилията

Read More

Растежът на мегацърквите: Факторът приспособимост

Един от основополагащите фактори на мегацърквите, които продължават своя растеж, е тяхнaта приспособимост. А именно, не следването на определени форми на църковен растеж в паралелно постоянно търсене на нови, неизползвани до момента, методи на обгрижване на хората в църква и достигането на онези извън нея. Реално, една църква започва да расте, тогава когато е истински […]

Read More

Растежът на мегацърквите: Факторът достигане

Официалният икономически доклад на Leadership Network, който изследва хиляди църкви по света, обобщи че през за 2009-2010 мегацърквите по света са продължили да растат. Една от причините е капацитетът с който те достигат невярващите, известен като „фактор на достигане”. Не всяка църква успява да достигне обществото в което е поставена. В повечето случаи църквите се […]

Read More
Факторът съответствие

Растежът на мегацърквите: Факторът съответствие

Църкви, които са спрели да растат, най-вероятно са спрели да са актуални за социалните проблеми на обществото или са в пълно несъответствие с проблемите на своето време. Те просто правят това, което църквите винаги са правили с надежда (и молитва) да генерират по-различни резултати. Очаква се малките църкви да са по-фокусирани върху видението и да […]

Read More