Архив на категория: Лидерство в Псалми

ВОДАЧИ и СТРЕС

Болшинството водачи днес не познават разликата между ПРОБЛЕМ и ФАКТ. Проблемите са онези неща които можем да поправим. Проблемът може да бъде разрешен. Фактите са онези неща които не можем да поправим по никакъв начин и най-доброто решение е просто да не се притесняваме за тях. Естествено, разумно е да инвестираме усилия и време само в онези неща, които можем да поправим. Псалм 23 ни напомня за това което в нашия човешки контрол и онова, което сам Бог контролират. Това разделя фактите от проблемите. Затова и Псалм 23 дефинира Бог като наше:

 1. Притежание (ст. 1)
 2. Снабдяване (ст. 1)
 3. Мир (ст. 2)
 4. Прошка (ст. 3)
 5. Партньор (ст. 4)
 6. Подготовка (ст. 5)
 7. Хваление (ст. 5)
 8. Рай (ст. 6)

Лидерът като Пастир

Няма друг псалм, който да е получил толкова възхищения като Псалм 23. Той разказва не само за Божият характер, но и за Бог като лидер. Давид описва Бог като Пастир виждайки го като свой личен лидер. Старият и Новият завет използват думата Пастир за да опишат водачество и лидерство. Терминът комуникира любов, интимност и духовна грижа, който богоподобния лидер изразява. Този процес включва жезъл (поправление) и тояга (наставление). Псалм 23 описва Пастирят на пастирите, който има следните функции:

 1. Снабдява (ст. 1)
 2. Дава почивка (ст. 2)
 3. Предава увереност (ст. 3)
 4. Подновява и възтановява (ст. 3)
 5. Води и напътства (ст. 3)
 6. Защитава (ст. 4)
 7. Коригира и успокоява (ст. 4)
 8. Храни и помазва (ст. 5)
 9. Обича (ст. 6)
 10. Снабдява постоянно обиталище (ст. 6)

Лидерът е служител, а не собственик

Псалом 104:1-5

Земята принадлежи на Бога, a не на човечеството. Уверени в мисията, която Бога дава, лидерите никога не притежават самата мисията, защото са призвани да бъдат служители, а не собственици. Библейският водач е поставен да управлява това което Бог е установил чрез Собственото Си видение и морал.

Лидерът не крие своята човечност

Псалом 6:1-10

Давид беше „мъж според божието сърце” (Деяния 13:22), но никога не се страхуваше да покаже своите емоции или слабости. Дори като цар на Израел, той декларира своите страхове, притеснения и аспирации. Добрите лидери умеят да балансират прозрачност бивайки добър пример. Добрите лидери се чувстват достатъчно уверени за да са отворени, дори до уязвимост.

Лидерите управляват своето време и правят повече с по-малко

Псалом 90:1-2

Мойсей бе видял едно цяло поколение да се лута в пустинята в продължение на 40 години. Той вярваше, че ако лидерите разберат смисъла на кръговрата на времето и работят към осъществяването на нещо голямо, те могат да умрат с чувството за успешно свършена работа. Лидерите не убиват времето. Те го използват пълноценно.